Articles

'Varkens in Nood’-arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie

'Varkens in Nood’-arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie

'Varkens in Nood’-arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie

05.05.2021 EU law

Annotatie bij het ‘Varkens in Nood’-arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Schending Verdrag van Aarhus. EU-recht. Milieubesluitvorming. Personenfuik. Onderdelenfuik. Ontvankelijkheid beroep. Procesrecht. Inspraak. Toegang tot rechter. Uniforme openbare voorbereidingsprocedure.

 

J.H.N. Ypinga & J. Tingen

BR 2021/21

Lees de volledige annotatie hier

Team

Related news

29.07.2021 NL law
De NOW-4: grotendeels gelijk aan de NOW-3 met enkele wijzigingen

Short Reads - Het kabinet kondigde in de Kamerbrief van 27 mei 2021 het vierde noodpakket aan om de economie ten tijde van de coronacrisis te blijven ondersteunen. Onderdeel van dit noodpakket is de Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (“NOW-4”). Op 23 juli 2021 is de NOW-4 gepubliceerd in de Staatscourant. Deze short read geeft een kort overzicht van de hoofdlijnen van de NOW-4 en de wijzigingen ten opzichte van de NOW-3.

Read more

22.07.2021 NL law
Towards a European legal framework for the development and use of Artificial Intelligence

Short Reads - Back in 2014, Stephen Hawking said, “The development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.” Although the use of artificial intelligence is nothing new and dates back to Alan Turing (the godfather of computational theory), prominent researchers – along with Stephen Hawking – have expressed their concerns about the unregulated use of AI systems and their impact on society as we know it.

Read more