Articles

'Varkens in Nood’-arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie

'Varkens in Nood’-arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie

'Varkens in Nood’-arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie

05.05.2021 EU law

Annotatie bij het ‘Varkens in Nood’-arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Schending Verdrag van Aarhus. EU-recht. Milieubesluitvorming. Personenfuik. Onderdelenfuik. Ontvankelijkheid beroep. Procesrecht. Inspraak. Toegang tot rechter. Uniforme openbare voorbereidingsprocedure.

 

J.H.N. Ypinga & J. Tingen

BR 2021/21

Lees de volledige annotatie hier

Team

Related news

09.06.2021 NL law
Ontvankelijk bestuursrecht

Short Reads - De omgang met ontvankelijkheidskwesties bij de bestuursrechter is vaak een goede graadmeter voor het bestuursrechtelijk klimaat. Een klimaat dat in wisselwerking tussen wetgever en rechter wordt bepaald.

Read more

18.06.2021 NL law
FAQ: Wat houdt het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) in en wat is de verhouding tot de AVG?

Short Reads - (Digitale) gegevensuitwisseling in de zorg is een actueel thema. Illustratief is een item bij EenVandaag van april 2021 waarin de analoge werkwijze bij gegevensuitwisseling in de zorg wordt aangekaart, maar ook dit artikel in het NRC van afgelopen maand waarin verslag werd gedaan van een datalek waardoor duizenden gevoelige patiëntgegevens op straat kwamen te liggen. 

Read more