Articles

Buitencontractuele aansprakelijkheid van de accountant bij een niet-wettelijke taak

Scope of the non-contractual liability of the accountant who perfoms

Buitencontractuele aansprakelijkheid van de accountant bij een niet-wettelijke taak

18.05.2021 NL law

Gertjan Boekraad schreef een artikel voor het Maandblad voor Vermogensrecht over de ‘Reikwijdte van de buitencontractuele aansprakelijkheid van de accountant bij de uitoefening van een niet-wettelijke taak’.

Gertjan bespreekt eerst de maatstaven die gelden voor de beoordeling van de aansprakelijkheid van de accountant jegens zijn opdrachtgever en jegens derden die afgaan op een door de accountant uitgevoerde wettelijke taak, zoals de in de wet voorgeschreven controle van een jaarrekening. Aan de hand van een recent arrest van de Hoge Raad gaat hij vervolgens in op de vraag onder welke omstandigheden een accountant tevens aansprakelijk kan zijn jegens derden bij de uitoefening van een niet-wettelijke taak, zoals het uitvoeren van een samenstellingsopdracht.

Deze bijdrage is gepubliceerd in het Maandblad voor Vermogensrecht 2021/4.

Lees het volledige artikel

Related news

17.09.2021 NL law
Illusies van een dashboardsamenleving

Articles - Steven Hijink plaatst in zijn column in Ondernemingsrecht kritische kanttekeningen bij enkele aspecten van het voorontwerp voor de Wet toekomst accountancysector, dat op 9 juli 2021 is gepubliceerd.

Read more

03.09.2021 NL law
Don’t get scammed, and don’t let scammers scam: the legal framework for mistaken payments clarified

Short Reads - “Bol.com mistakes scammers for Brabantia and pays €750,000’’ read headlines in The Netherlands in May 2021. After receiving an e-mail written in flawed Dutch (with some English in between), Bol.com paid €750,493.09 to what it thought was a new bank account in Spain of an existing Dutch/Belgian supplier, Brabantia. The court ruled that Bol.com could not rely on the fact that the company had already paid the scammer pretending to be Brabantia and that Bol.com was therefore not discharged by payment (ECLI:NL:RBMNE:2021:1528).

Read more

26.08.2021 BE law
Sarah De Wulf and Malik Baba co-authored a book dedicated to the legal aspects of the video-game industry

Articles - The book, entitled 'Legal Aspects of the video-game industry', provides a first answer to the most important legal questions that might arise in the lifecycle of a video-game company. These insights are intended to be applicable irrespective of jurisdictions, illustrated by real-life situations and easy to read for individuals without a legal background.

Read more

05.08.2021 NL law
Unauthorized representation: liability of the intermediary

Short Reads - This blog is one of the blogs in a series called “Commercial contracts in the Netherlands”. It is discussed as to under which circumstances third parties can hold the intermediary liable for damage suffered due to unauthorized representation, alongside discussion of the various legal bases for liability.

Read more