Articles

Buitencontractuele aansprakelijkheid van de accountant bij een niet-wettelijke taak

Scope of the non-contractual liability of the accountant who perfoms

Buitencontractuele aansprakelijkheid van de accountant bij een niet-wettelijke taak

18.05.2021 NL law

Gertjan Boekraad schreef een artikel voor het Maandblad voor Vermogensrecht over de ‘Reikwijdte van de buitencontractuele aansprakelijkheid van de accountant bij de uitoefening van een niet-wettelijke taak’.

Gertjan bespreekt eerst de maatstaven die gelden voor de beoordeling van de aansprakelijkheid van de accountant jegens zijn opdrachtgever en jegens derden die afgaan op een door de accountant uitgevoerde wettelijke taak, zoals de in de wet voorgeschreven controle van een jaarrekening. Aan de hand van een recent arrest van de Hoge Raad gaat hij vervolgens in op de vraag onder welke omstandigheden een accountant tevens aansprakelijk kan zijn jegens derden bij de uitoefening van een niet-wettelijke taak, zoals het uitvoeren van een samenstellingsopdracht.

Deze bijdrage is gepubliceerd in het Maandblad voor Vermogensrecht 2021/4.

Lees het volledige artikel

Related news

03.05.2022 NL law
Bijdrage Tijdschrift voor Insolventierecht

Articles - Gertjan Boekraad schreef voor het Tijdschrift voor Insolventierecht een annotatie bij een arrest van de Hoge Raad over de vraag hoe in het faillissement van een bedrijf om te gaan met de vordering van de overheid die een milieuovertreding van dat bedrijf moet herstellen.  

Read more

23.02.2022 NL law
Courts take lenient approach to standing of ‘idealistic’ claim foundations under Dutch class action regime

Short Reads - Recent case law on the standing of ‘idealistic’ claim foundations shows courts’ lenient approach. Under the class action regime that entered into force in January 2020, claim foundations face stricter admissibility requirements as a counterbalance to their newly gained power to institute an opt-out damages claim. 

Read more