Articles

Buitencontractuele aansprakelijkheid van de accountant bij een niet-wettelijke taak

Scope of the non-contractual liability of the accountant who perfoms

Buitencontractuele aansprakelijkheid van de accountant bij een niet-wettelijke taak

18.05.2021 NL law

Gertjan Boekraad schreef een artikel voor het Maandblad voor Vermogensrecht over de ‘Reikwijdte van de buitencontractuele aansprakelijkheid van de accountant bij de uitoefening van een niet-wettelijke taak’.

Gertjan bespreekt eerst de maatstaven die gelden voor de beoordeling van de aansprakelijkheid van de accountant jegens zijn opdrachtgever en jegens derden die afgaan op een door de accountant uitgevoerde wettelijke taak, zoals de in de wet voorgeschreven controle van een jaarrekening. Aan de hand van een recent arrest van de Hoge Raad gaat hij vervolgens in op de vraag onder welke omstandigheden een accountant tevens aansprakelijk kan zijn jegens derden bij de uitoefening van een niet-wettelijke taak, zoals het uitvoeren van een samenstellingsopdracht.

Deze bijdrage is gepubliceerd in het Maandblad voor Vermogensrecht 2021/4.

Lees het volledige artikel

Related news

28.01.2022 NL law
Branda Katan teaches course on Dutch class action regime

Seminar - Branda Katan will co-teach the current affairs ‘WAMCA’ course on 2 February 2022 from 14:00 to 18:15 at the Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs. Branda, together with co-teacher Professor Ruud Hermans, will discuss all aspects of the Dutch class action regime (WAMCA), and the course will provide new insights into how the WAMCA relates to new and upcoming European law.

Read more

20.01.2022 BE law
Stibbe Bruxelles nomme cinq nouveaux Counsels

Inside Stibbe - Bruxelles, le 20 janvier 2022 – Le bureau bruxellois de Stibbe a nommé Bastiaan Schelstraete (Environment & Planning), Stefanie François (Environment & Planning), David Verwaerde (Dispute Resolution), Lizelotte De Maeyer (Tax) et Pieter-Jan Leemen (Banking & Finance) en tant que Counsels et ce, à compter du 1er janvier 2022. Ces nouvelles nominations témoignent de l'engagement continu de Stibbe à renforcer ses pratiques par la promotion de ses talents internes.

Read more

20.01.2022 BE law
Stibbe Brussels appoints five new Counsel

Inside Stibbe - Brussels, 20 January 2022 – The Brussels office of Stibbe has promoted Bastiaan Schelstraete (Environment & Planning), Stefanie François (Environment & Planning), David Verwaerde (Dispute Resolution), Lizelotte De Maeyer (Tax) and Pieter-Jan Leemen (Banking & Finance) to Counsel effective as of 1 January 2022. The new appointments demonstrate Stibbe’s ongoing commitment to promoting in-house talent to strengthen its practices.

Read more

17.09.2021 NL law
Illusies van een dashboardsamenleving

Articles - Steven Hijink plaatst in zijn column in Ondernemingsrecht kritische kanttekeningen bij enkele aspecten van het voorontwerp voor de Wet toekomst accountancysector, dat op 9 juli 2021 is gepubliceerd.

Read more

20.01.2022 BE law
Stibbe Brussel benoemt vijf nieuwe Counsels

Inside Stibbe - Brussel, 20 januari 2022 – Stibbe in Brussel heeft Bastiaan Schelstraete (Environment & Planning), Stefanie François (Environment & Planning), David Verwaerde (Dispute Resolution), Lizelotte De Maeyer (Tax) en Pieter-Jan Leemen (Banking & Finance) tot Counsel benoemd met ingang van 1 januari 2022. De nieuwe benoemingen kaderen in Stibbe’s beleid om intern talent te promoten en praktijkgroepen te versterken.

Read more