Short Reads

Jaarverslag 2020 Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken

Jaarverslag 2020 Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken

Jaarverslag 2020 Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken

28.05.2021 BE law

Het Jaarverslag 2020 van de Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken is gepubliceerd. Ons team fiscaal recht vat in deze short read enkele belangrijke elementen uit het verslag voor u samen.

[Jaarverslag NL versie | Rapport annuel version française]

  • Bijna de helft van de rulingaanvragen was Covid-19 gerelateerd en had voornamelijk betrekking op de terugbetaling van eigen kosten van de werkgever  (de zgn. thuiswerkvergoeding);
  • Meeste rulingaanvragen gebeuren door grote ondernemingen en kmo’s;
  • Gemiddelde behandelingsduur bedraagt 68 kalenderdagen;
  • Niet-aanvaarde verrichtingen spitsen zich dit jaar o.a. toe op herstructureringen en verkoop van aandelen. Enkele key take-aways:

 

1. Herstructureringen

  • Partiële splitsing: het verkoopsklaar maken van holding of andere vennootschappen wordt niet aanvaard als zakelijke overwegingen en weegt in de concrete gevallen niet op tegen de fiscale voordelen.
  • Moeder-dochterfusie: moedervennootschap koopt dochtervennootschap (met onroerend goed en beperkte voorraad handelsgoederen) aan in het begin van jaar X van een derde. Op het einde van jaar X zijn alle activiteiten van de dochtervennootschap stopgezet, waarbij enkel nog het onroerend goed wordt verhuurd aan de moedervennootschap. De rulingdienst stelt vast dat (i) de zakelijke overwegingen onvoldoende zijn om te besluiten tot een fiscaal neutrale fusie, dat (ii) er mogelijks fiscaal misbruik is inzake de registratierechten, waarvoor Vlabel bevoegd is, en dat (iii) er ook btw-matig geen intentie was om de economische activiteit verder te zetten, zodat ook geen neutraliteit kan worden bekomen op btw-vlak. 

 

2. Verkoop van aandelen

  • Verkoop vennootschap met rekening-courant: bij verkoop van aandelen wordt in de rulingpraktijk gevraagd om de excess cash eerst als dividend uit te keren. Daarbij beschouwt de rulingdienst de vorderingen die de vennootschap bezit op rekening-courant van de aandeelhouders ook als dergelijke excess cash.
  • Verkoop vennootschap met onroerend goed: er is volgens de rulingdienst geen sprake van een vrijgestelde meerwaarde op aandelen bij de verkoop van aandelen van een vennootschap met onroerend goed waarin (i) de bedrijfsactiviteit wordt stopgezet en (ii) waarbij de verkoop gebeurt onder opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een bodemattest en de nodige bouwvergunningen. Dit vormt volgens rulingcommissie fiscaal misbruik.

Team

Related news

09.06.2022 LU law
Luxembourg tax authorities issue circular providing guidance on the special real estate allowance

Articles - On 30 May 2022, the Administration des Contributions Directes published a circular concerning the special real estate allowance [1] (the “Circular”). The Circular provides for some guidance on the computation of a special real estate rebate introduced by the Law of the 19 December 2020 [2] and applicable as from 1 January 2021 [3] (the “Allowance”).

Read more

27.06.2022 NL law
Kabinet wil schijnzelfstandigheid aanpakken door intensivering handhaving door Belastingdienst en uiterlijk per 1 januari 2025 opheffing van het handhavingsmoratorium

Articles - Op vrijdag 24 juni jl. hebben de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst een schriftelijke kabinetsreactie gegeven op de rapporten van de Algemene Rekenkamer (ARK) en de Auditdienst Rijk (ADR) over de handhaving op schijnzelfstandigheid door de Belastingdienst. Johan Vrolijk bespreekt in dit blogbericht de kabinetsreactie nadat eerst kort is ingegaan op de achtergrond, het geldende handhavingsmoratorium en de rapporten van de ARK en ADR.

Read more