Short Reads

Jaarverslag 2020 Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken

Jaarverslag 2020 Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken

Jaarverslag 2020 Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken

28.05.2021 BE law

Het Jaarverslag 2020 van de Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken is gepubliceerd. Ons team fiscaal recht vat in deze short read enkele belangrijke elementen uit het verslag voor u samen.

[Jaarverslag NL versie | Rapport annuel version française]

  • Bijna de helft van de rulingaanvragen was Covid-19 gerelateerd en had voornamelijk betrekking op de terugbetaling van eigen kosten van de werkgever  (de zgn. thuiswerkvergoeding);
  • Meeste rulingaanvragen gebeuren door grote ondernemingen en kmo’s;
  • Gemiddelde behandelingsduur bedraagt 68 kalenderdagen;
  • Niet-aanvaarde verrichtingen spitsen zich dit jaar o.a. toe op herstructureringen en verkoop van aandelen. Enkele key take-aways:

 

1. Herstructureringen

  • Partiële splitsing: het verkoopsklaar maken van holding of andere vennootschappen wordt niet aanvaard als zakelijke overwegingen en weegt in de concrete gevallen niet op tegen de fiscale voordelen.
  • Moeder-dochterfusie: moedervennootschap koopt dochtervennootschap (met onroerend goed en beperkte voorraad handelsgoederen) aan in het begin van jaar X van een derde. Op het einde van jaar X zijn alle activiteiten van de dochtervennootschap stopgezet, waarbij enkel nog het onroerend goed wordt verhuurd aan de moedervennootschap. De rulingdienst stelt vast dat (i) de zakelijke overwegingen onvoldoende zijn om te besluiten tot een fiscaal neutrale fusie, dat (ii) er mogelijks fiscaal misbruik is inzake de registratierechten, waarvoor Vlabel bevoegd is, en dat (iii) er ook btw-matig geen intentie was om de economische activiteit verder te zetten, zodat ook geen neutraliteit kan worden bekomen op btw-vlak. 

 

2. Verkoop van aandelen

  • Verkoop vennootschap met rekening-courant: bij verkoop van aandelen wordt in de rulingpraktijk gevraagd om de excess cash eerst als dividend uit te keren. Daarbij beschouwt de rulingdienst de vorderingen die de vennootschap bezit op rekening-courant van de aandeelhouders ook als dergelijke excess cash.
  • Verkoop vennootschap met onroerend goed: er is volgens de rulingdienst geen sprake van een vrijgestelde meerwaarde op aandelen bij de verkoop van aandelen van een vennootschap met onroerend goed waarin (i) de bedrijfsactiviteit wordt stopgezet en (ii) waarbij de verkoop gebeurt onder opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een bodemattest en de nodige bouwvergunningen. Dit vormt volgens rulingcommissie fiscaal misbruik.

Team

Related news

09.06.2021 NL law
Stibbe Tax webinar on Hybrid Entities

Short Reads - During our tax webinar on 15 April we discussed certain tax aspects of so-called hybrid entities. Part of this webinar were below videos which zoom in on (i) hybrid mismatches in relation to the ambiguous definition of ‘acting together’ as included in the Dutch conditional withholding tax on interest and royalty payments and referred to by the imported mismatch rule (ATAD2) (clip 1), and (ii) the proposed reverse hybrid mismatch rule (clip 2). 

Read more

01.04.2021 NL law
Public consultation on proposed amendment of Dutch classification rules for certain domestic and foreign legal entities

Short Reads - On 29 March 2021 the Dutch government has released a consultation document (the “Consultation Document”) containing a draft bill of law and explanatory memorandum to amend the Dutch classification rules for certain domestic and foreign legal entities.

Read more

05.05.2021 NL law
The Dutch Scheme – tax aspects

Short Reads - On 1 January 2021, the Act on confirmation of private restructuring plans (Wet homologatie onderhands akkoord, also known as the “WHOA”, hereinafter: the “Dutch Scheme”) came into effect. We discussed several aspects of the Dutch Scheme in our previous blogs. In order to come to a successful scheme, it is important to consider tax aspects at an early stage of the restructuring process. This blog highlights the most important Dutch tax aspects of the Dutch Scheme.

Read more