Seminar

Webinar: 'Het omgevingsplan en de aanvullingswet grondeigendom​'

Webinar: 'Het omgevingsplan en de aanvullingswet grondeigendom​'

Webinar: 'Het omgevingsplan en de aanvullingswet grondeigendom​'

18.03.2021 NL law

Op donderdag 18 maart 2021 organiseren Tijn Kortmann en Rut Molenaar-Wingens het webinar: “Het omgevingsplan en de aanvullingswet grondeigendom".

Tijdens het webinar bespreken Tijn Kortmann en Rut Molenaar-Wingens van Stibbe en Jeroen Huijben, Projectleider Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de Aanvullingswet grondeigendom.

Onder meer de volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Hoofdlijnen Aanvullingswet grondeigendom
  • Kostenverhaal langs privaatrechtelijke en publiekrechtelijke weg
  • Kostenverhaal/grondexploitatie in het omgevingsplan
  • Financiële bijdragen aan de ontwikkeling van een gebied
  • Financiële bijdragen aan de verbetering van de leefomgeving
  • Overgangsrecht

Heb je vragen over de Stibbe webinars? Stuur dan een e-mail naar: stibbeevents@stibbe.com.

 

Praktische informatie

Datum: donderdag 18 maart

Tijd: 11.00 - 13.00

Taal: Nederlands

---

On Thursday 18 March 2021, Tijn Kortmann en Rut Molenaar-Wingens will host the webinar: “Het omgevingsplan en de aanvullingswet grondeigendom”.

In this webinar, Tijn, Rut and Jeroen Huijben (Ministry of the Interior and Kingdom Relations) will discuss the ‘Aanvullingswet grondeigendom’.

If you have any questions about the Stibbe webinars, please send an email to stibbeevents@stibbe.com.

 

Practical information

Date: Thursday 18 March

Time: 11.00 - 13.00

Language: Dutch 

 

 

Team

Related news

01.12.2021 NL law
Mobility as a Service (“MaaS”) in bestemmingsplannen. Hoe werkt dat?

Short Reads - Op 29 oktober 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:2403) schorste de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een bestemmingsplan omdat de ontwikkeling die het plan mogelijk maakt onvoldoende voorziet in de parkeerbehoefte op eigen terrein, aangezien deelname aan MaaS uiteindelijk is gebaseerd op vrijwilligheid. Deze uitspraak is aanleiding voor dit blogbericht om te bezien hoe MaaS-oplossingen, als onderdeel van duurzame mobiliteit, wel in bestemmingsplannen kunnen worden geregeld.

Read more

24.11.2021 NL law
Energielabel C-verplichting in commerciële huurrelaties

Short Reads - Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen beschikken over een energielabel van ten minste het niveau C. Kantoorgebouwen die nog niet beschikken over een energielabel C of beter, moeten worden verduurzaamd. Afhankelijk van het huidige energielabel, kan die verduurzaming kostbaar zijn. In commerciële huurrelaties roept dat de vraag op voor wiens rekening verduurzaming komt.

Read more

23.11.2021 NL law
De Afdeling geeft criteria voor werken met open normen in bestemmingsplannen en omgevingsplannen

Short Reads - De rechtszekerheid stelt eisen aan het werken met open normen in bestemmingsplannen. Anne-Marie Span en Jan van Oosten schreven een blog over de einduitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over Retailpark Belvédère in Maastricht waarin de Afdeling criteria geeft voor het werken met die normen.

Read more

24.11.2021 NL law
Energy label C obligation in commercial lease relationships

Short Reads - From 1 January 2023, office buildings must have an energy label of at least level C. Office buildings that do not yet have an energy label C or better must be made more sustainable. Depending on the current energy label, sustainabilization can be expensive. In commercial lease relationships, this raises the question who is responsible for such sustainabilization.

Read more