umraniye escort pendik escort
maderba.com
implant
olabahis
canli poker siteleri meritslot oleybet giris adresi betgaranti
escort antalya
istanbul escort
sirinevler escort
antalya eskort bayan
brazzers
sikis
bodrum escort
Short Reads

Voorschotregeling NOW niet in strijd met evenredigheidsbeginsel (annotatie)

Voorschotregeling NOW niet in strijd met evenredigheidsbeginsel (anno

Voorschotregeling NOW niet in strijd met evenredigheidsbeginsel (annotatie)

10.03.2021 NL law

In deze annotatie bespreekt Astrid Helstone de eerste uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) over de toepassing van de NOW. Deze uitspraak bevestigt de rechterlijke lijn die reeds was ingezet in de lagere NOW-jurisprudentie. Hierin is uitgemaakt dat NOW-bepalingen die nadelig kunnen uitpakken voor een groep ondernemers niet in strijd zijn met het evenredigheidsbeginsel en daarom niet buiten toepassing moeten worden gelaten.

De uitspraak van de CRvB onderstreept dat het UWV voor de uitvoering van de NOW slechts beperkte ruimte heeft voor maatwerk door toepassing van een hardheidsclausule in schrijnende individuele gevallen. In dergelijke gevallen biedt het bestuursprocesrecht beperkte ruimte om een beroep te doen op exceptieve toetsing door te stellen dat de NOW-bepaling die onevenredig uitpakt in strijd is met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. In deze zaak slaagt het beroep van de werkgever op het evenredigheidsbeginsel echter niet.

Astrid gaat in deze annotatie in op de belangrijkste haken en ogen die kleven aan exceptieve toetsing voor de NOW. Hierbij betrekt zij de recente uitlatingen van de minister over de beperkte mogelijkheden voor maatwerk onder de NOW in de Kamerbrief van 3 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 199). In de onderhavige uitspraak valt met name de beoordeling van het beroep op exceptieve toetsing voor het buiten toepassing laten van de alternatieve rekenmethode voor de loonsom op. Deze bepaling pakt nadelig uit voor startende ondernemers aangezien deze er feitelijk op neerkomt dat ondernemers bij gebreke aan een voorschot voor een lange periode geen baat hebben bij de NOW omdat zij moeten wachten op de definitieve subsidievaststelling.

De strenge benadering van de CRvB in deze specifieke zaak ziet, zoals gezegd, op het beroep van de werkgever om bepaalde NOW-bepalingen volledig buiten toepassing te laten. Dat neemt niet weg dat het nog steeds mogelijk is om een besluit van het UWV op grond van de andere NOW-knelpunten te laten toetsen; het instellen van bezwaar, beroep en hoger beroep tegen subsidiebesluiten onder de NOW is dus door deze uitspraak niet in één klap volstrekt kansloos geworden.

Stibbe website over de NOW

De ontwikkelingen rondom de NOW-subsidie volgen elkaar in een snel tempo op en blijven door de aanhoudende coronacrisis zeer actueel. Daarom heeft het Stibbe NOW-team een speciale website over de NOW opgezet. Op deze website houdt dit team onder andere literatuur, rechtspraak, regelgeving en nieuwsberichten over de NOW bij. Daarnaast vindt u hier de belangrijkste parlementaire documentatie inzake de NOW. Ook staan op deze website onze short reads met een juridische duiding van de NOW-ontwikkelingen. Kortom, met onze website biedt het Stibbe NOW team u een up-to-date overzicht van de ontwikkelingen en inzicht in de juridische betekenis hiervan.

Related news

13.04.2021 NL law
Podcast: 'de NOW en de accountantscontrole'

Short Reads - Waarom is de accountant zo belangrijk bij het verkrijgen van NOW-subsidie? Waar let hij of zij op bij de controle of de subsidievoorwaarden zijn nageleefd? En, wat als je als werkgever het niet eens bent met de uitkomst van de controle? In de derde aflevering van een vierdelige podcastserie over de NOW geven Luuk van de Sandt en Steven Hijink - beiden advocaat gespecialiseerd in het jaarrekeningenrecht - antwoord op deze en andere vragen over de NOW en de accountantscontrole.  

Read more

08.04.2021 NL law
Recente NOW-jurisprudentie

Short Reads - In de afgelopen periode zijn er weer uitspraken over de NOW gepubliceerd die van belang kunnen zijn voor werkgevers. Zo zijn er uitspraken gedaan over de vaststelling van de loonsom en de keuzes die al bij de aanvraag voor de subsidieverlening moeten worden gemaakt. Daarnaast laat een recente uitspraak zien dat een civiele vordering inzake het mislopen van NOW-steun niet slaagt.

Read more

06.04.2021 NL law
Podcast: 'de NOW en het bonusverbod'

Short Reads - Hoe werkt het bonusverbod voor werkgevers die NOW aanvragen? Geldt dit verbod ook voor sales medewerkers? En, hoe zit dat nou met buitenlandse moederbedrijven die in Nederland wel bonussen mogen uitkeren? In de tweede aflevering van een vierdelige podcastserie over de NOW geven arbeidsrechtadvocaat Astrid Helstone en advocaat bestuursrecht Sandra Putting antwoord op deze en andere vragen over de NOW en het bonusverbod.

Read more

30.03.2021 BE law
Coronavirus telewerkaangifte vanaf 1 april 2021

Articles - Telethuiswerk is verplicht voor alle ondernemingen, verenigingen en diensten, tenzij dat onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, activiteiten of dienstverlening. Om versterkt te kunnen toezien op de naleving van het verplicht telethuiswerk, werd recent beslist dat alle werkgevers vanaf april 2021 maandelijks een beperkt aantal gegevens aan de RSZ moeten meedelen.

Read more