Seminar

Webinar: Stikstofdepositie in de praktijk

Webinar: Stikstofdepositie in de praktijk

Webinar: Stikstofdepositie in de praktijk

14.06.2021 NL law

Op 23 juni organiseren Anna Collignon, Liesbeth Berkouwer en Neeltje Walgemoed een webinar waarin actualiteiten op het gebied van het natuurbeschermingsrecht en stikstofdepositie worden besproken.

Aan de hand van enkele cases worden de volgende voor de praktijk relevante actualiteiten besproken:

 • Referentiesituatie en intern salderen. Voor welke activiteiten is nu een vergunning nodig na de uitleg van de gewijzigde Wet natuurbescherming, wat is intern salderen en hoe kan dat worden ingezet?
   
 • Vrijstelling tijdelijke activiteiten. Het recent aangenomen wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering voorziet in een vrijstelling van de vergunningplicht voor activiteiten die een kleine, tijdelijke stikstofdepositie veroorzaken. Hoe die vrijstelling vorm krijgt en wat er nodig is om van de vrijstelling gebruik te maken lichten wij toe.
   
 • Extern salderen. Het gebruiken van vrijgevallen stikstofruimte voor een nieuw project kan behulpzaam zijn bij het verkrijgen van een natuurvergunning. Wat is extern salderen en waarom ligt extern salderen onder zo’n vergrootglas?
   
 • Intrekken van natuurvergunningen. Verzoeken om natuurvergunningen in te trekken zijn aan de orde van de dag. Hoe daarop gereageerd kan worden lichten we toe.
   

In korte presentaties belichten Anna, Liesbeth en Neeltje deze thema’s op het gebied van het natuurbeschermingsrecht en blikken zij vooruit. De middag sluiten we af met een paneldiscussie. Tijdens de presentaties en zeker tijdens de paneldiscussie is ruimte voor vragen en discussie.

Praktische informatie

Datum: Woensdag 23 juni 2021
Tijd: 15.30-17.00 uur

Taal: Nederlands
Locatie: Online webinar

Voor vragen en om u aan te melden, kunt u contact opnemen met stibbeevents@stibbe.com

Team

Related news

29.07.2021 NL law
De NOW-4: grotendeels gelijk aan de NOW-3 met enkele wijzigingen

Short Reads - Het kabinet kondigde in de Kamerbrief van 27 mei 2021 het vierde noodpakket aan om de economie ten tijde van de coronacrisis te blijven ondersteunen. Onderdeel van dit noodpakket is de Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (“NOW-4”). Op 23 juli 2021 is de NOW-4 gepubliceerd in de Staatscourant. Deze short read geeft een kort overzicht van de hoofdlijnen van de NOW-4 en de wijzigingen ten opzichte van de NOW-3.

Read more

19.07.2021 NL law
Beginselplicht tot handhaving bij bestuurlijke boetes?

Short Reads - In de uitspraak van 30 juni 2021 oordeelt de Afdeling Bestuursrechtspraak dat de beginselplicht tot handhaving niet geldt voor de bestuurlijke boete geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Uit de redenen die de Afdeling hiervoor benoemt lijkt te volgen dat de beginselplicht tot handhaving nooit heeft te gelden bij bestuurlijke boetes. In dit blog bespreken wij de uitspraak van de Afdeling en gaan wij nader in op de beginselplicht tot handhaving.

Read more