Articles

Een zaadje voor meer burgerperspectief is geplant, maar let op cultuur- en contextcheck

Een zaadje voor meer burgerperspectief is geplant

Een zaadje voor meer burgerperspectief is geplant, maar let op cultuur- en contextcheck

25.06.2021 NL law

Reflectie op het rapport van de Commissie Europeanisering algemeen bestuursrecht.

Om te beginnen bij het begin: het startpunt van het rapport lijkt mij goed. Er komt voorlopig geen Europese Awb en dit is ook niet wenselijk. Het herbezien van de Nederlandse regels, met daarbij de Europese ontwikkelingen als voornaamste inspiratiebron, kan echter nooit kwaad. Een deel van de aanbevelingen ziet hier ook op; waar ik mij goed in kan vinden.

Auteur: Annalies Outhuijse

Bron: NTB 2121/144

Publicatiedatum: 15 april 2021

Klik hier voor de volledige bijdrage

Team

Related news

20.08.2021 NL law
Fasering toepasselijkheid Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: de laag risico gebouwen van gevolgklasse 1 als start

Short Reads - Per 1 juli 2022 treedt naar verwachting de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (hierna: Wkb) in werking. Hiermee komt een nieuw stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw. In onze eerdere blog schreven wij al hoe dit toekomstige stelsel van bouwtoezicht eruit zal gaan zien. De belangrijkste wijziging is dat voortaan een ‘private kwaliteitsborger’ de conformiteit met bouwtechnische voorschriften zal toetsen in plaats van het college van burgemeester en wethouders.

Read more