Articles

Een zaadje voor meer burgerperspectief is geplant, maar let op cultuur- en contextcheck

Een zaadje voor meer burgerperspectief is geplant

Een zaadje voor meer burgerperspectief is geplant, maar let op cultuur- en contextcheck

25.06.2021 NL law

Reflectie op het rapport van de Commissie Europeanisering algemeen bestuursrecht.

Om te beginnen bij het begin: het startpunt van het rapport lijkt mij goed. Er komt voorlopig geen Europese Awb en dit is ook niet wenselijk. Het herbezien van de Nederlandse regels, met daarbij de Europese ontwikkelingen als voornaamste inspiratiebron, kan echter nooit kwaad. Een deel van de aanbevelingen ziet hier ook op; waar ik mij goed in kan vinden.

Auteur: Annalies Outhuijse

Bron: NTB 2121/144

Publicatiedatum: 15 april 2021

Klik hier voor de volledige bijdrage

Team

Related news

29.07.2021 NL law
De NOW-4: grotendeels gelijk aan de NOW-3 met enkele wijzigingen

Short Reads - Het kabinet kondigde in de Kamerbrief van 27 mei 2021 het vierde noodpakket aan om de economie ten tijde van de coronacrisis te blijven ondersteunen. Onderdeel van dit noodpakket is de Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (“NOW-4”). Op 23 juli 2021 is de NOW-4 gepubliceerd in de Staatscourant. Deze short read geeft een kort overzicht van de hoofdlijnen van de NOW-4 en de wijzigingen ten opzichte van de NOW-3.

Read more

19.07.2021 NL law
Beginselplicht tot handhaving bij bestuurlijke boetes?

Short Reads - In de uitspraak van 30 juni 2021 oordeelt de Afdeling Bestuursrechtspraak dat de beginselplicht tot handhaving niet geldt voor de bestuurlijke boete geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Uit de redenen die de Afdeling hiervoor benoemt lijkt te volgen dat de beginselplicht tot handhaving nooit heeft te gelden bij bestuurlijke boetes. In dit blog bespreken wij de uitspraak van de Afdeling en gaan wij nader in op de beginselplicht tot handhaving.

Read more