Short Reads

Deelnemer op grond van derdenbeding gebonden aan bepaling in uitvoeringsovereenkomst tussen werkgever en verzekeraar tot betaling beleggingskosten (annotatie)

Deelnemer op grond van derdenbeding gebonden aan bepaling in uitvoeri

Deelnemer op grond van derdenbeding gebonden aan bepaling in uitvoeringsovereenkomst tussen werkgever en verzekeraar tot betaling beleggingskosten (annotatie)

21.06.2021 NL law

In deze annotatie becommentarieert Jaap van Slooten een uitspraak van het hof Amsterdam over de binding van deelnemers aan een uitvoeringsovereenkomst op grond van een derdenbeding.

In 1999 trad de werknemer in dienst bij de werkgever. Zij zijn overeengekomen dat werknemer zou gaan deelnemen in de collectieve pensioenregeling van de werkgever (bij Zwitserleven). In dat kader is er een uitvoeringsovereenkomst tussen de werkgever en Zwitserleven waarin staat welke kosten Zwitserleven in rekening brengt. Tien jaar na het einde van zijn arbeidsovereenkomst stelt de werknemer dat de inhouding van kosten in het kader van deze collectieve pensioenverzekering niet met hem zijn overeengekomen althans dat hij niet op deze kosten is gewezen of hierover is geïnformeerd. Het hof oordeelt, kort gezegd, dat de werknemer partij is geworden bij de uitvoeringsovereenkomst en derhalve ook de daarin opgenomen bepalingen over kosten tegen zich moet laten gelden. Dat hij hierop niet is gewezen maakt niet uit, want hij was hier nu eenmaal toe verplicht en bovendien had hij moeten weten dat verzekeraars geen charitatieve instellingen zijn.

Volgens Jaap van Slooten is dit arrest interessant vanwege (1) het oordeel dat de werknemer van rechtswege partij is geworden bij de uitvoeringsovereenkomst en (2) hij daarmee gebonden was aan kostenbepalingen.

Related news

27.06.2022 NL law
Kabinet wil schijnzelfstandigheid aanpakken door intensivering handhaving door Belastingdienst en uiterlijk per 1 januari 2025 opheffing van het handhavingsmoratorium

Articles - Op vrijdag 24 juni jl. hebben de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst een schriftelijke kabinetsreactie gegeven op de rapporten van de Algemene Rekenkamer (ARK) en de Auditdienst Rijk (ADR) over de handhaving op schijnzelfstandigheid door de Belastingdienst. Johan Vrolijk bespreekt in dit blogbericht de kabinetsreactie nadat eerst kort is ingegaan op de achtergrond, het geldende handhavingsmoratorium en de rapporten van de ARK en ADR.

Read more

11.05.2022 NL law
De afweging van grondrechten in het kader van corona

Articles - COVID-19 heeft de maatschappij voor dilemma’s geplaatst bij de afweging van volksgezondheid en bescherming van kwetsbaren tegenover vrijheden van het individu. In Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context schetsen Frederiek Fernhout en Judica Krikke de onderliggende rechten en vrijheden die vastgelegd zijn in het Europese grondrechtenkader, de AVG en nationale arbeidswetgeving en bespreken zij hoe deze tegen elkaar moeten worden afgewogen in de context van coronamaatregelen.

Read more

11.05.2022 NL law
Proposal for a Directive on Corporate Sustainability Due Diligence

Short Reads - On 23 February 2022 the European Commission (the "Commission") published a proposal for a Directive on Corporate Sustainability Due Diligence (the "CSDD proposal"). This long awaited proposal – if adopted unchanged – will require certain (very) large EU and non EU companies to set 

Read more