Short Reads

Deelnemer op grond van derdenbeding gebonden aan bepaling in uitvoeringsovereenkomst tussen werkgever en verzekeraar tot betaling beleggingskosten (annotatie)

Deelnemer op grond van derdenbeding gebonden aan bepaling in uitvoeri

Deelnemer op grond van derdenbeding gebonden aan bepaling in uitvoeringsovereenkomst tussen werkgever en verzekeraar tot betaling beleggingskosten (annotatie)

21.06.2021 NL law

In deze annotatie becommentarieert Jaap van Slooten een uitspraak van het hof Amsterdam over de binding van deelnemers aan een uitvoeringsovereenkomst op grond van een derdenbeding.

In 1999 trad de werknemer in dienst bij de werkgever. Zij zijn overeengekomen dat werknemer zou gaan deelnemen in de collectieve pensioenregeling van de werkgever (bij Zwitserleven). In dat kader is er een uitvoeringsovereenkomst tussen de werkgever en Zwitserleven waarin staat welke kosten Zwitserleven in rekening brengt. Tien jaar na het einde van zijn arbeidsovereenkomst stelt de werknemer dat de inhouding van kosten in het kader van deze collectieve pensioenverzekering niet met hem zijn overeengekomen althans dat hij niet op deze kosten is gewezen of hierover is geïnformeerd. Het hof oordeelt, kort gezegd, dat de werknemer partij is geworden bij de uitvoeringsovereenkomst en derhalve ook de daarin opgenomen bepalingen over kosten tegen zich moet laten gelden. Dat hij hierop niet is gewezen maakt niet uit, want hij was hier nu eenmaal toe verplicht en bovendien had hij moeten weten dat verzekeraars geen charitatieve instellingen zijn.

Volgens Jaap van Slooten is dit arrest interessant vanwege (1) het oordeel dat de werknemer van rechtswege partij is geworden bij de uitvoeringsovereenkomst en (2) hij daarmee gebonden was aan kostenbepalingen.

Related news

21.01.2022 NL law
Platformondernemingen en medezeggenschap

Articles - Platformondernemingen werken veelal op structurele basis met zelfstandigen. De Grondwet kent alle werkenden een recht op medezeggenschap toe. Het is op zich mogelijk zelfstandigen onder de WOR te brengen, zij het dat hier wel een aantal hindernissen genomen moeten worden: eerst moet er een ondernemingsraad zijn ingesteld ten behoeve van minstens vijftig werknemers. Daarna kan deze pas afspreken met de ondernemer om ook zelfstandigen kiesrecht te geven. 

Read more

08.12.2021 NL law
Stibbe advises AVR on the acquisition of AEB

Short Reads - Stibbe advises AVR-Afvalverwerking (AVR) on the acquisition of a 100% equity stake in the Amsterdam-based energy-from-waste company AEB Holding N.V. (AEB) from the municipality of Amsterdam.

Read more

12.11.2021 NL law
Termijn indienen vaststellingaanvraag NOW-1 verlengd tot en met 9 januari 2022

Short Reads - De termijn voor het indienen van de aanvraag om vaststelling van de NOW-1 subsidie is verlengd tot en met 9 januari 2022. Dit heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekendgemaakt nadat na 31 oktober 2021 (de laatste dag van de oorspronkelijke termijn) werd vastgesteld dat 9.438 werkgevers nog geen aanvraag om vaststelling hebben ingediend. Deze groep werkgevers – die wel een subsidieverlening en voorschot heeft ontvangen – vertegenwoordigt ongeveer 320 miljoen euro aan verstrekte voorschotten (4% van het totaal aan verstrekte voorschotten).

Read more

11.11.2021 NL law
Van de WTV naar de NOW en weer terug

Short Reads - Aan het begin van de coronacrisis zijn de Beleidsregels ontheffing verbod op werktijdverkorting 2004 (WTV) ingetrokken en vervangen door de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Op 1 oktober 2021 is de WTV weer ongewijzigd geïntroduceerd. 

Read more