Short Reads

De Wet collectieve warmtevoorziening: de stand van zaken na de internetconsultatie

De Wet collectieve warmtevoorziening: de stand van zaken na de intern

De Wet collectieve warmtevoorziening: de stand van zaken na de internetconsultatie

21.06.2021 NL law

De Wet collectieve warmtevoorziening, veelal aangeduid als de Warmtewet 2, is in aantocht. Jane van der Loo en Jaap Waverijn schreven hier een artikel over in het maandelijkse Tijdschrift Bouwrecht.

In dit artikel lichten Jane van der Loo en Jaap Waverijn eerst de hoofdlijnen van het conceptwetsvoorstel voor de Warmtewet 2 toe (par. 2). Daarna wordt ingegaan op enkele onderwerpen die veel aan de orde komen in de consultatiereacties en op enkele in het oog springende consultatiereacties. Daarbij worden aan de hand van vier thema’s zowel de consultatiereacties besproken als (waar van toepassing) welke wijzigingen er naar aanleiding van de internetconsultatie doorgevoerd zullen worden, maar ook welke knelpunten er nog bestaan. De besproken thema’s zijn (i) de marktordening van de warmtemarkt, (ii) de in de Warmtewet 2 opgenomen duurzaamheidsverplichting voor warmtebedrijven (de zogenoemde CO2-norm), (iii) de plicht om restwarmte ‘om niet’ uit te koppelen, en (iv) de opt-out mogelijkheden wat betreft aansluiting op een warmtenet (par. 3). Er wordt afgesloten met een conclusie met enkele verwachtingen en aanbevelingen (par. 4).

Dit artikel is gepubliceerd in het Tijdschrift Bouwrecht, 2021/37.

Lees hier het volledige artikel.

Klik hier om naar de Stibbe Warmtewet website te gaan.

 

 

Team

Related news

17.05.2021 NL law
Stibbe, KPMG and NVB Sustainable Finance Week

Seminar - The Sustainable Finance Week - organised by Stibbe, KPMG and NVB - will take place across 4 afternoons, starting on Monday 31 May 2021. Through an online conference platform, we will present a variety of live information sessions on the EU Sustainable Finance Action Plan, and provide virtual access to knowledge and networking.

Read more