Short Reads

Actualiteiten milieustraftrecht: zorgelijke ontwikkelingen

Actualiteiten milieustraftrecht: zorgelijke ontwikkelingen

Actualiteiten milieustraftrecht: zorgelijke ontwikkelingen

08.06.2021 NL law

Afgelopen vrijdag 28 mei jl. hadden wij een inspirerend webinar over actualiteiten op het gebied van milieustrafrecht. Wij spraken gedurende 90 minuten onder meer over aansprakelijkheden van bestuurders, de zorgplichten, incidentenrapportages vanuit strafrechtelijk- en bestuursrechtelijk perspectief.

Graag delen wij een aantal take aways met u in dit korte blogbericht.

  1. Zorgplichten. Bedrijven zien zich meer en meer geconfronteerd met verstrekkende zorgplichten. Dat zal onder de Omgevingswet zeker niet minder worden. Het is voor ondernemingen complex om in de dagelijkse praktijk met deze ruim geformuleerde zorgplichten te werken, onder de dreiging van vergaande handhavingsmogelijkheden. De figuur van de zorgplicht is nu en in het kader van de Omgevingswet zorgelijk omdat niet alleen vooraf maar ook achteraf niet goed is te zeggen of sprake is van een overtreding van de zorgplicht. Voor bedrijven is waakzaamheid daarom geboden. 
  1. Aansprakelijkheden leidinggevenden. Er is een onmiskenbare tendens om managers en bestuurders steeds vaker strafrechtelijk aansprakelijk te stellen. Waar eerst vooral werd opgetreden tegen de onderneming, wordt nu ook actief gekeken naar de mogelijke betrokkenheid van feitelijk leidinggevenden. Kortom: wij zien in de handhavingspraktijk een zekere druk ontstaan om te komen tot een ruimere aansprakelijkstelling. Dreigt hier een vorm van risico-aansprakelijkheid? Daarnaast zien wij dat de ABRvS het begrip ‘feitelijk leidinggevenden’ wat ruimhartig uitlegt vanwege het ontbreken daarin van een opzetvereiste.
  1. Incidentenrapportages. Een andere tendens is dat de rapportages die bedrijven (moeten) opstellen na een incident, steeds vaker tegen henzelf gebruikt worden, dan wel tegen hun eigen werknemers. Daar is de incidentrapportage volgens ons niet voor bedoeld. Als na een ongeval een rapportage wordt opgesteld, dan is het belangrijk om dat te weten. Zorgvuldigheid is in dat kader dus geboden. 

 

We kijken uit naar een volgend webinar waar wij praktische oplossingen aanreiken, terwijl wij ook graag met u verder discussiëren over actuele ontwikkelingen.

Sprekers: Daan Doorenbos, Monique van der Linden en Valérie van ’t Lam

Moderators: Lisa van der Maden en Jakoline Winkels

Het bericht ‘Actualiteiten milieustrafrecht: zorgelijke ontwikkelingen‘ is een bericht van Stibbeblog.nl.

Team

Related news

09.06.2021 NL law
OV mag nog even doorrijden met overheidssteun, maar onder gewijzigde voorwaarden

Short Reads - De beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer wordt verlengd tot eind 2021. Vervoersbedrijven hebben deze compensatie nodig om grote verliezen te compenseren. De grondslag voor de uitkering is de nieuwe Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2021 (Stcrt. 2021, 25629) (Regeling BVOV21). De Regeling BVOV21 komt overeen met zijn voorganger maar bevat een aantal wijzigingen. Dit blogbericht bespreekt een aantal.

Read more

09.06.2021 NL law
Ontvankelijk bestuursrecht

Short Reads - De omgang met ontvankelijkheidskwesties bij de bestuursrechter is vaak een goede graadmeter voor het bestuursrechtelijk klimaat. Een klimaat dat in wisselwerking tussen wetgever en rechter wordt bepaald.

Read more

08.06.2021 NL law
Stibbe Knowledgepagina ‘Energietransitie en klimaat’ is live

Short Reads - De klimaat- en energietransitie wetgeving is versnipperd en daarom is samenwerking tussen diverse juridische specialismen van belang. Stibbe heeft daarmee veel ervaring. Bij Stibbe is deze benodigde juridische kennis nu ook voor externe kennisname samengebracht op de knowledge pagina ‘Energietransitie en klimaat‘.

Read more

08.06.2021 NL law
De Europese Klimaatwet uitgelicht

Short Reads - Op 21 april 2021 is een voorlopig akkoord bereikt over de Europese Klimaatwet. Deze Klimaatwet kan worden gezien als de kern van de Europese Green Deal, die in december 2019 werd gepubliceerd door de Europese Commissie. Het overstijgende doel van deze instrumenten is om een klimaatneutraal Europa te bewerkstelligen in 2050. De Europese Klimaatwet zorgt ervoor dat deze klimaatneutraliteitsdoelstelling in een Europese verordening wordt vastgelegd. Dit blogbericht gaat nader in op de Europese Klimaatwet en legt uit wat dit met zich brengt.

Read more