Short Reads

Actualiteiten milieustrafrecht: zorgelijke ontwikkelingen

Actualiteiten milieustraftrecht: zorgelijke ontwikkelingen

Actualiteiten milieustrafrecht: zorgelijke ontwikkelingen

08.06.2021 NL law

Vrijdag 28 mei jl. hadden wij een inspirerend webinar over actualiteiten op het gebied van milieustrafrecht. Wij spraken gedurende 90 minuten onder meer over aansprakelijkheden van bestuurders, de zorgplichten, incidentenrapportages vanuit strafrechtelijk- en bestuursrechtelijk perspectief.

Graag delen wij een aantal take aways met u:

  1. Zorgplichten. Bedrijven zien zich meer en meer geconfronteerd met verstrekkende zorgplichten. Dat zal onder de Omgevingswet zeker niet minder worden. Het is voor ondernemingen complex om in de dagelijkse praktijk met deze ruim geformuleerde zorgplichten te werken, onder de dreiging van vergaande handhavingsmogelijkheden. De figuur van de zorgplicht is nu en in het kader van de Omgevingswet zorgelijk omdat niet alleen vooraf maar ook achteraf niet goed is te zeggen of sprake is van een overtreding van de zorgplicht. Voor bedrijven is waakzaamheid daarom geboden. 
  1. Aansprakelijkheden leidinggevenden. Er is een onmiskenbare tendens om managers en bestuurders steeds vaker strafrechtelijk aansprakelijk te stellen. Waar eerst vooral werd opgetreden tegen de onderneming, wordt nu ook actief gekeken naar de mogelijke betrokkenheid van feitelijk leidinggevenden. Kortom: wij zien in de handhavingspraktijk een zekere druk ontstaan om te komen tot een ruimere aansprakelijkstelling. Dreigt hier een vorm van risico-aansprakelijkheid? Daarnaast zien wij dat de ABRvS het begrip ‘feitelijk leidinggevenden’ wat ruimhartig uitlegt vanwege het ontbreken daarin van een opzetvereiste.
  1. Incidentenrapportages. Een andere tendens is dat de rapportages die bedrijven (moeten) opstellen na een incident, steeds vaker tegen henzelf gebruikt worden, dan wel tegen hun eigen werknemers. Daar is de incidentrapportage volgens ons niet voor bedoeld. Als na een ongeval een rapportage wordt opgesteld, dan is het belangrijk om dat te weten. Zorgvuldigheid is in dat kader dus geboden. 

 

We kijken uit naar een volgend webinar waar wij praktische oplossingen aanreiken, terwijl wij ook graag met u verder discussiëren over actuele ontwikkelingen.

Sprekers: Daan Doorenbos, Monique van der Linden en Valérie van ’t Lam

Moderators: Lisa van der Maden en Jakoline Winkels

Het bericht ‘Actualiteiten milieustrafrecht: zorgelijke ontwikkelingen‘ is een bericht van Stibbeblog.nl.

Team

Related news

18.08.2022 NL law
Het gebruik van algoritmes door overheden leidt te vaak tot discriminatie en andere mensenrechtelijke knelpunten: biedt het Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes een oplossing?

Short Reads - Het College voor de Rechten van de Mens (CRM) vroeg recent aandacht voor ‘aanhoudend foutief gebruik van algoritmes door overheden’. Dit zou leiden tot discriminatie. Het CRM roept daarom op een bindende discriminatietoets te hanteren. Deze (op)roep is niet nieuw. Eerder in 2022 nam de Tweede Kamer een motie aan tot invoering van het ‘Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes’ (IAMA) bij het gebruik van algoritmes in bestuurlijke besluitvorming, ook ter voorkoming van misbruik van algoritmes.

Read more