Articles

Over het delen van in te nemen standpunten en zienswijzen met de Belastingdienst

Over het delen van in te nemen standpunten en zienswijzen met de Bela

Over het delen van in te nemen standpunten en zienswijzen met de Belastingdienst

30.07.2021 NL law

Reinout de Boer, Rogier van der Struijk en Mieke Lavreysen schreven over communicatie met de Belastingdienst en de eventuele gevolgen daarvan in het Weekblad fiscaal recht.

De afgelopen jaren is de hoeveelheid aan nieuwe (internationale) belastingwetgeving in hoog tempo toegenomen. Deze wetgeving is vaak complex en bevat geregeld ook open normen. In de praktijk kan dit de behoefte met zich brengen om zienswijzen dan wel standpunten met de Belastingdienst te delen, bijvoorbeeld voorafgaand aan het indienen van een aangifte of reeds in een eerder stadium. In het artikel wordt door de auteurs onder meer ingegaan op de vraag of aan dergelijke communicatie gerechtvaardigd vertrouwen ontleend kan worden dan wel in de weg kan staan aan navordering of naheffing van belasting. Tevens komt de vraag aan de orde of in de boeterechtelijke sfeer, meer in het bijzonder artikel 67d AWR, betekenis toekomt aan dergelijke omstandigheden.

Auteurs: Reinout de Boer, Roger van der Struijk en Mieke Lavreysen

Bron: Weekblad fiscaal recht 2021/140

Publicatiedatum: 8 juli 2021

Klik hier voor het volledige artikel

Team

Related news

09.06.2022 LU law
Luxembourg tax authorities issue circular providing guidance on the special real estate allowance

Articles - On 30 May 2022, the Administration des Contributions Directes published a circular concerning the special real estate allowance [1] (the “Circular”). The Circular provides for some guidance on the computation of a special real estate rebate introduced by the Law of the 19 December 2020 [2] and applicable as from 1 January 2021 [3] (the “Allowance”).

Read more

27.06.2022 NL law
Kabinet wil schijnzelfstandigheid aanpakken door intensivering handhaving door Belastingdienst en uiterlijk per 1 januari 2025 opheffing van het handhavingsmoratorium

Articles - Op vrijdag 24 juni jl. hebben de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst een schriftelijke kabinetsreactie gegeven op de rapporten van de Algemene Rekenkamer (ARK) en de Auditdienst Rijk (ADR) over de handhaving op schijnzelfstandigheid door de Belastingdienst. Johan Vrolijk bespreekt in dit blogbericht de kabinetsreactie nadat eerst kort is ingegaan op de achtergrond, het geldende handhavingsmoratorium en de rapporten van de ARK en ADR.

Read more