umraniye escort pendik escort
maderba.com
implant
olabahis
canli poker siteleri meritslot oleybet giris adresi betgaranti
escort antalya
istanbul escort
sirinevler escort
antalya eskort bayan
brazzers
sikis
Short Reads

Wetsvoorstel inroepen bedenktijd door het bestuur van een beursvennootschap aanhangig bij de Eerste Kamer

Wetsvoorstel inroepen bedenktijd door het bestuur van een beursvennoo

Wetsvoorstel inroepen bedenktijd door het bestuur van een beursvennootschap aanhangig bij de Eerste Kamer

29.01.2021 NL law

Het kabinet is voornemens om het wetsvoorstel over het inroepen van een bedenktijd door het bestuur van een beursvennootschap op 1 maart 2021 in werking te laten treden. Dit volgt uit de op 1 december 2020 gepubliceerde memorie van antwoord.

Door deze wetswijziging kan het bestuur van een beursvennootschap1 in twee situaties een wettelijke bedenktijd van ten hoogste 250 dagen inroepen, indien zij van oordeel is dat die situatie wezenlijk in strijd is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Deze twee situaties zijn:

a) een verzoek van aandeelhouders om een behandeling van een voorstel tot benoeming, schorsing of ontslag van een of meer bestuurders of commissarissen of een voorstel tot wijziging van een of meer statutaire bepalingen die hierop betrekking hebben, of 
b) een aangekondigd of uitgebracht openbaar bod op aandelen in het kapitaal van de vennootschap zonder dat over het bod overeenstemming is bereikt met de vennootschap.

De bedenktijd duurt dus ten hoogste 250 dagen, gerekend vanaf i) de dag na de uiterste datum waarop een verzoek van de aandeelhouders als hiervoor genoemd onder a) voor de eerstvolgende AVA moet zijn ontvangen, ii) de dag na de dag waarop het openbaar bod is uitgebracht als bedoeld onder b) hiervoor, of iii) het moment waarop de voorzieningenrechter een machtiging heeft verleend aan aandeelhouders tot het houden van een AVA. Deze maximale termijn van 250 dagen geldt ongeacht wanneer de bedenktijd door het bestuur is ingeroepen. De wet bevat geen minimumtermijn waarbinnen het bestuur de bedenktijd moet inroepen. Er kan slechts één bedenktijd tegelijk actief zijn.

Het inroepen van de bedenktijd heeft tot gevolg dat de bevoegdheid van de AVA tot het benoemen, schorsen of ontslaan van bestuurders en commissarissen (waaronder begrepen het opzeggen van het vertrouwen in de RvC van een structuurvennootschap) en het wijzigen van de statuten daaromtrent wordt opgeschort. Het bestuur moet de bedenktijd gebruiken om alle nodige informatie te verkrijgen voor een zorgvuldige beleidsbepaling. Het bestuur raadpleegt daartoe in ieder geval de aandeelhouders die bij het inroepen van de bedenktijd ten minste drie procent van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigden en de ondernemingsraad. Het standpunt van deze aandeelhouders en de ondernemingsraad wordt na instemming door de geraadpleegde partijen op de website van de vennootschap gepubliceerd.

In de memorie van antwoord wordt verder ingegaan op de aanleiding en het doel van het wetsvoorstel en de consequenties van het wetsvoorstel voor het Nederlandse vestigingsklimaat. In het op 12 januari 2021 vastgestelde nader voorlopig verslag zijn naar aanleiding van de memorie van antwoord nadere vragen gesteld. Deze vragen zijn op 28 januari 2021 beantwoord

Zie voor meer informatie over dit wetsvoorstel ook onze Corporate Alert van 14 september 2020.

 

1) Een NV (maar ook de BV met beperkte aansprakelijkheid) waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit in een lidstaat van de EER (bijvoorbeeld Euronext Amsterdam) of daarbuiten (NYSE of NASDAQ).

Team

Related news

22.02.2021 EU law
EU Regulator’s response to the Reddit rally

Short Reads - A massive stock market rally recently suddenly developed with respect to GameStop’s shares, a moribund chain of video game stores in the United States. The instigators: users of the investment forum r/wallstreetbets on Reddit. On 17 February 2021, the European Securities and Markets Authority delivered its strongest warning yet about the risks of using social media for investing, cautioning that any effort to coordinate trades online could violate EU market abuse regulations.

Read more

24.02.2021 NL law
How certain elements of the Dutch scheme may (or may not) affect ISDA Master Agreements

Articles - On 1 January 2021, the legislative framework for court-approved restructurings of debts outside formal insolvency proceedings (hereafter referred to as the ‘Dutch scheme’, or simply, the ‘scheme’) entered into force. Under the Dutch scheme a debt restructuring plan can be submitted to the creditors for voting, whereby a majority can bind a minority within each class of creditors and the competent court has the power to make the plan binding on dissenting classes of creditors.

Read more

18.02.2021 NL law
Recent developments: Dutch corporate law

Short Reads - This is our biannual newsletter covering the main developments in Dutch corporate law. In this Corporate Update we provide an overview of the implementation of the Dutch UBO Register, we mention the entry into force of the WHOA and we discuss current developments regarding (foreign) investment control and gender diversity at the top.

Read more