Seminar

Stibbe webinar: “Allernieuwste werken”

Stibbe webinar: “Allernieuwste werken”

Stibbe webinar: “Allernieuwste werken”

19.02.2021 NL law

Op vrijdag 19 februari 2021 van 16.00 tot 17.00 uur organiseert Stibbe een webinar over het "Allernieuwste werken”.

Tijdens deze bijeenkomst gaan Phinney Disseldorp en Imran Hyder in op de belangrijkste arbeidsrechtelijke aandachtspunten omtrent thuiswerken en plaatsonafhankelijk werken.

De focus ligt daarbij op thuiswerken tijdens de COVID-19 pandemie, maar vooral ook daarna. Met welke arbeidsrechtelijke vraagstukken krijgen werkgevers nu en in de toekomst te maken als hun werknemers (deels) thuiswerken.

Heb je vragen over de Stibbe webinars? Stuur dan een e-mail naar stibbeevents@stibbe.com.​

 

Praktische informatie

Datum: vrijdag 19 februari

Tijd: 16.00 - 17.00

Taal: Nederlands

-----

On Friday 19 February 2021 from 16.00 – 17.00 Stibbe organises the webinar: ‘Allernieuwste werken’.

During this webinar Phinney Disseldorp and Imran Hyder will discuss the most important employment law issues concerning working from home.

The focus will lay on working from home during the COVID-19 pandemic, but particularly on working from home after the pandemic. What are the employment law issues that employers will have to deal with now and in the future when their employees (partly) work from home?

Do you have questions about the Stibbe webinars? Please send an email to stibbeevents@stibbe.com.


Practical information

Date: Friday 19 February

Time: 16.00 - 17.00

Language: Dutch

Team

Related news

14.10.2021 NL law
Termijn voor het indienen vaststellingsaanvraag NOW-1 loopt af op 31 oktober 2021: strategische handreikingen en juridische aanbevelingen

Short Reads - Op 31 oktober 2021 is het de laatste dag waarop de vaststellingsaanvragen van de NOW-1 subsidie kunnen worden ingediend. Veel werkgevers hebben deze aanvraag al ingediend (en al een vaststellingsbesluit ontvangen) maar ook een aanzienlijk deel van de vaststellingsaanvragen moet nog door het UWV worden ontvangen (zie de Kamerbrief van 20 september 2021). 

Read more

13.10.2021 NL law
De hardheidsclausule en ander maatwerk in het licht van de NOW

Short Reads - Uitzonderingen op de NOW zijn volgens de bestuursrechter niet mogelijk door het bewust ontbreken van een hardheidsclausule, maar worden door de minister in bepaalde gevallen wel toegestaan. In dit artikel bespreekt Sandra Putting welke mogelijkheden bestuursorganen en de bestuursrechter hebben om maatwerk te bieden en wordt aan de hand van drie geschilpunten over de NOW beoordeeld hoe die mogelijkheden zijn ingezet of beter hadden kunnen worden ingezet.

Read more

29.09.2021 NL law
Platformisering, algoritmisering en sociale bescherming: Algoritmes en personeelsselectie

Articles - Recent kwam in de Wolters Kluwer reeks ‘Monografieën Sociaal Recht’ het boek ‘Platformisering, algoritmisering en sociale bescherming’ uit. Dit boek is op verzoek van Instituut GAK samengesteld door academici van de Universiteit Tilburg, onder leiding van Mijke Houwerzijl. Het boek, waaraan dertien auteurs een bijdrage leverden, betreft “sociaaljuridische vraagstukken die zich doen bij de (r)evolutie naar een andere wereld van werk”. Daarbij stonden centraal uitdagingen die gepaard gaan met technologisch aangedreven processen van platformisering en algoritmisering.

Read more

12.10.2021 NL law
Platformisering, algoritmisering en sociale bescherming: Platformarbeid en privaatrecht

Short Reads - Jaap van Slooten schreef mee aan het boek ‘Platformisering, algoritmisering en sociale bescherming’, waarin hij samen met Eric Tjong Tjin Tai (Tilburg University) in het hoofdstuk ‘Platformarbeid en privaatrecht’ ingaat op de vraag in hoeverre privaatrechtelijke regelingen een vorm van sociale bescherming bieden aan werkenden en afnemers van een platform.

Read more

29.09.2021 NL law
Gebrekkige informatievoorziening aan de ondernemingsraad bij overnamefinanciering: belangenafweging en beweegredenen

Short Reads - In deze bijdrage bespreekt Ea Visser de beschikkingen inzake Estro en PCM. Daarna gaat zij in op het politieke initiatief dat is genomen inzake de rechten van de OR bij private-equitytransacties en de reactie daarop. Ea bespreekt aan de hand van de Estro-zaak de relatie tussen de belangenafweging van het bestuur en de beweegredenen die moeten worden opgenomen in een adviesaanvraag volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Vervolgens gaat zij in op de manier waarop partijen bij een overnamefinanciering de bevindingen uit de Estro-zaak kunnen toepassen in de praktijk.

Read more