Seminar

Stibbe webinar: “Allernieuwste werken”

Stibbe webinar: “Allernieuwste werken”

Stibbe webinar: “Allernieuwste werken”

04.02.2021 NL law

Op vrijdag 19 februari 2021 van 16.00 tot 17.00 uur organiseert Stibbe een webinar over het "Allernieuwste werken”.

Tijdens deze bijeenkomst gaan Phinney Disseldorp en Imran Hyder in op de belangrijkste arbeidsrechtelijke aandachtspunten omtrent thuiswerken en plaatsonafhankelijk werken.

De focus ligt daarbij op thuiswerken tijdens de COVID-19 pandemie, maar vooral ook daarna. Met welke arbeidsrechtelijke vraagstukken krijgen werkgevers nu en in de toekomst te maken als hun werknemers (deels) thuiswerken.

Heb je vragen over de Stibbe webinars? Stuur dan een e-mail naar stibbeevents@stibbe.com.​

 

Praktische informatie

Datum: vrijdag 19 februari

Tijd: 16.00 - 17.00

Taal: Nederlands

-----

On Friday 19 February 2021 from 16.00 – 17.00 Stibbe organises the webinar: ‘Allernieuwste werken’.

During this webinar Phinney Disseldorp and Imran Hyder will discuss the most important employment law issues concerning working from home.

The focus will lay on working from home during the COVID-19 pandemic, but particularly on working from home after the pandemic. What are the employment law issues that employers will have to deal with now and in the future when their employees (partly) work from home?

Do you have questions about the Stibbe webinars? Please send an email to stibbeevents@stibbe.com.


Practical information

Date: Friday 19 February

Time: 16.00 - 17.00

Language: Dutch

Team

Related news

27.06.2022 NL law
Kabinet wil schijnzelfstandigheid aanpakken door intensivering handhaving door Belastingdienst en uiterlijk per 1 januari 2025 opheffing van het handhavingsmoratorium

Articles - Op vrijdag 24 juni jl. hebben de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst een schriftelijke kabinetsreactie gegeven op de rapporten van de Algemene Rekenkamer (ARK) en de Auditdienst Rijk (ADR) over de handhaving op schijnzelfstandigheid door de Belastingdienst. Johan Vrolijk bespreekt in dit blogbericht de kabinetsreactie nadat eerst kort is ingegaan op de achtergrond, het geldende handhavingsmoratorium en de rapporten van de ARK en ADR.

Read more

26.07.2022 NL law
Verplichte cao en pensioen: niet perse voor alle werkgevers in de groep

Short Reads - Als één groepsvennootschap verplicht onder een cao of bedrijfstakpensioenregeling valt, geldt dit dan ook voor andere vennootschappen/werkgevers in de groep? Hoe werkt dit indien de ondernemingsactiviteiten (bijv. verkoop, logistiek, vervoer) verdeeld zijn over verschillende BV’s, maar elkaar wel aanvullen? Recente rechtspraak over reisbemiddelaar Prijsvrij.nl en (eerder) online supermarkt Picnic biedt meer duidelijkheid.

Read more

11.05.2022 NL law
De afweging van grondrechten in het kader van corona

Articles - COVID-19 heeft de maatschappij voor dilemma’s geplaatst bij de afweging van volksgezondheid en bescherming van kwetsbaren tegenover vrijheden van het individu. In Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context schetsen Frederiek Fernhout en Judica Krikke de onderliggende rechten en vrijheden die vastgelegd zijn in het Europese grondrechtenkader, de AVG en nationale arbeidswetgeving en bespreken zij hoe deze tegen elkaar moeten worden afgewogen in de context van coronamaatregelen.

Read more