Short Reads

Inwerkingtreding WHOA

Inwerkingtreding WHOA

Inwerkingtreding WHOA

01.02.2021 NL law

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord ("WHOA") in werking getreden. De WHOA biedt ondernemingen de mogelijkheid om buiten een formele insolventieprocedure een financiële herstructurering door te voeren door middel van een door de rechter goedgekeurd herstructureringsplan.

De WHOA is een instrument dat kan worden ingezet voor de herstructurering van ondernemingen die vanwege een te zware schuldenlast insolvent dreigen te raken maar die beschikken over levensvatbare bedrijfsactiviteiten en een continuïteitsperspectief hebben. Daarnaast kan de WHOA gebruikt worden voor een gecontroleerde afwikkeling buiten faillissement van ondernemingen die besluiten hun bedrijfsactiviteiten te beëindigen.

Voor meer informatie over de WHOA verwijzen wij u naar onze eerdere (Engelstalige) blogs. Deze blogs bespreken de WHOA op hoofdlijnen en bevatten een samenvatting van enkele belangrijke aspecten van de WHOA.

Team

Related news

21.07.2022 NL law
Dutch Supreme Court decides against the pledgeability of non-transferable claims

Articles - Lawyers occasionally wonder how the law ended up as it is. We had that experience after the Dutch Supreme Court’s decision of 1 July 2022 (Rabobank/Ten Berge q.q.; ECLI:NL:HR:2022:984), regarding the possibility or impossibility of pledging a claim. The Supreme Court decided that claims that have been made non-transferable under property law in a contractual agreement between a creditor and a debtor, cannot be pledged either.

Read more