Articles

Recente arresten over de informatiebeschikking en de inlichtingenplicht: verbetering van de rechtsbescherming?

Recente arresten over de informatiebeschikking en de inlichtingenplic

Recente arresten over de informatiebeschikking en de inlichtingenplicht: verbetering van de rechtsbescherming?

28.12.2021 NL law

Met regelmaat verschijnt nieuwe rechtspraak over de informatiebeschikking van art. 52a AWR. Deze regeling roept na de inwerkingtreding in 2011 nog steeds vragen op, waardoor vele kwesties voor de Hoge Raad zijn gekomen. Tirza Cramwinckel en Mieke Lavreysen houden in het Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht de ontwikkelingen rondom deze regeling tegen het licht.

“In het artikel staat de vraag centraal hoe recente rechtspraak van de Hoge Raad  inzake art. 52a AWR zich verhouden tot doel en strekking van de regeling van de informatiebeschikking. Daarbij richten de auteurs zich op de informatiebeschikking in het kader van de inlichtingenplicht van art. 47 AWR. Het doel van deze bijdrage is de rechtspraak te plaatsen in het licht van hetgeen de wetgever voor ogen had met deze regeling, kort gezegd de verbetering van de rechtsbescherming.

Eerst behandelen de auteurs  doel en strekking van art. 52a AWR (paragraaf 2). Vervolgens bespreken de auteurs de recente rechtspraak, telkens gevolgd door een analyse (paragraaf 3). Tot slot maken de auteurs de balans op (paragraaf 4).”

Auteur: Tirza Cramwinckel en Mieke Lavreysen

Bron: Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 2021/39

Publicatiedatum: december 2021

Klik hier voor het volledige artikel.

Team

Related news

27.06.2022 NL law
Kabinet wil schijnzelfstandigheid aanpakken door intensivering handhaving door Belastingdienst en uiterlijk per 1 januari 2025 opheffing van het handhavingsmoratorium

Articles - Op vrijdag 24 juni jl. hebben de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst een schriftelijke kabinetsreactie gegeven op de rapporten van de Algemene Rekenkamer (ARK) en de Auditdienst Rijk (ADR) over de handhaving op schijnzelfstandigheid door de Belastingdienst. Johan Vrolijk bespreekt in dit blogbericht de kabinetsreactie nadat eerst kort is ingegaan op de achtergrond, het geldende handhavingsmoratorium en de rapporten van de ARK en ADR.

Read more

09.06.2022 LU law
Luxembourg tax authorities issue circular providing guidance on the special real estate allowance

Articles - On 30 May 2022, the Administration des Contributions Directes published a circular concerning the special real estate allowance [1] (the “Circular”). The Circular provides for some guidance on the computation of a special real estate rebate introduced by the Law of the 19 December 2020 [2] and applicable as from 1 January 2021 [3] (the “Allowance”).

Read more