Articles

Recente arresten over de informatiebeschikking en de inlichtingenplicht: verbetering van de rechtsbescherming?

Recente arresten over de informatiebeschikking en de inlichtingenplic

Recente arresten over de informatiebeschikking en de inlichtingenplicht: verbetering van de rechtsbescherming?

28.12.2021 NL law

Met regelmaat verschijnt nieuwe rechtspraak over de informatiebeschikking van art. 52a AWR. Deze regeling roept na de inwerkingtreding in 2011 nog steeds vragen op, waardoor vele kwesties voor de Hoge Raad zijn gekomen. Tirza Cramwinckel en Mieke Lavreysen houden in het Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht de ontwikkelingen rondom deze regeling tegen het licht.

“In het artikel staat de vraag centraal hoe recente rechtspraak van de Hoge Raad  inzake art. 52a AWR zich verhouden tot doel en strekking van de regeling van de informatiebeschikking. Daarbij richten de auteurs zich op de informatiebeschikking in het kader van de inlichtingenplicht van art. 47 AWR. Het doel van deze bijdrage is de rechtspraak te plaatsen in het licht van hetgeen de wetgever voor ogen had met deze regeling, kort gezegd de verbetering van de rechtsbescherming.

Eerst behandelen de auteurs  doel en strekking van art. 52a AWR (paragraaf 2). Vervolgens bespreken de auteurs de recente rechtspraak, telkens gevolgd door een analyse (paragraaf 3). Tot slot maken de auteurs de balans op (paragraaf 4).”

Auteur: Tirza Cramwinckel en Mieke Lavreysen

Bron: Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 2021/39

Publicatiedatum: december 2021

Klik hier voor het volledige artikel.

Team

Related news

20.01.2022 BE law
Stibbe Brussels appoints five new Counsel

Inside Stibbe - Brussels, 20 January 2022 – The Brussels office of Stibbe has promoted Bastiaan Schelstraete (Environment & Planning), Stefanie François (Environment & Planning), David Verwaerde (Dispute Resolution), Lizelotte De Maeyer (Tax) and Pieter-Jan Leemen (Banking & Finance) to Counsel effective as of 1 January 2022. The new appointments demonstrate Stibbe’s ongoing commitment to promoting in-house talent to strengthen its practices.

Read more

24.12.2021 EU law
EU Commission presents proposals for directives against shell entities and ensuring a global minimum level of taxation

Short Reads - On 22 December 2021 the European Commission (hereinafter: ‘EC’) presented two legislative proposals for EU directives, one to introduce a global minimum corporate tax rate and one to target EU shell entities. The key aspects of both proposals are discussed below.

Read more

20.01.2022 BE law
Stibbe Brussel benoemt vijf nieuwe Counsels

Inside Stibbe - Brussel, 20 januari 2022 – Stibbe in Brussel heeft Bastiaan Schelstraete (Environment & Planning), Stefanie François (Environment & Planning), David Verwaerde (Dispute Resolution), Lizelotte De Maeyer (Tax) en Pieter-Jan Leemen (Banking & Finance) tot Counsel benoemd met ingang van 1 januari 2022. De nieuwe benoemingen kaderen in Stibbe’s beleid om intern talent te promoten en praktijkgroepen te versterken.

Read more

20.01.2022 BE law
Stibbe Bruxelles nomme cinq nouveaux Counsels

Inside Stibbe - Bruxelles, le 20 janvier 2022 – Le bureau bruxellois de Stibbe a nommé Bastiaan Schelstraete (Environment & Planning), Stefanie François (Environment & Planning), David Verwaerde (Dispute Resolution), Lizelotte De Maeyer (Tax) et Pieter-Jan Leemen (Banking & Finance) en tant que Counsels et ce, à compter du 1er janvier 2022. Ces nouvelles nominations témoignent de l'engagement continu de Stibbe à renforcer ses pratiques par la promotion de ses talents internes.

Read more