Articles

Overzicht van antwoorden op prejudiciële vragen in verband met consumentenrecht

Overzicht van antwoorden op prejudiciële vragen in verband met consum

Overzicht van antwoorden op prejudiciële vragen in verband met consumentenrecht

13.12.2021 EU law

Zie hieronder een selectie van antwoorden op prejudiciële vragen over het consumentenrecht.

Arrest van Het Hof van 25 november 2021 in zaak C-102/20
Städtische Werke Lauf a.d Pegnitz

De verwijzende rechter wenst in wezen te vernemen of bijlage I, punt 26, bij richtlijn 2005/29 aldus moet worden uitgelegd dat een handeling bestaande in het weergeven van reclameboodschappen in de inbox van de gebruiker van een elektronische boodschappendienst in een vorm die vergelijkbaar is met die van een echte e-mail en op dezelfde plaats als deze laatste, valt onder het begrip "hardnekkig en ongewenst aandringen" bij gebruikers van elektronische boodschappendiensten in de zin van deze bepaling.

Het Hof is van oordeel dat een handeling bestaande in het weergeven van reclameboodschappen in de inbox van de gebruiker van een elektronische berichtendienst in een vorm die vergelijkbaar is met die van een echte e-mail, onder het begrip "hardnekkig en ongewenst aandringen" van richtlijn 2005/29 valt indien enerzijds de weergave van deze reclameboodschappen voldoende frequent en regelmatig was om te kunnen worden aangemerkt als "hardnekkig" aandringen en, anderzijds, dit kan worden aangemerkt als "ongewenst" aandringen bij gebrek aan voorafgaande toestemming van die gebruiker.

Team

Related news

13.12.2021 BE law
Een onrechtmatig verkregen klantenlijst mag niet worden gebruikt om klanten van een concurrent af te werven

Articles - Het Hof van beroep te Gent(1) oordeelde dat het actief benaderen van klanten van een concurrent, door gebruik te maken van een onrechtmatig verkregen klantenlijst, onrechtmatige afwerving is en de bedrijfsgeheimen schendt. Het bevel tot staking van deze oneerlijke marktpraktijk strekt zich enkel uit tot de klanten die nog niet afgeworven zijn en moet beperkt zijn in de tijd.

Read more

13.12.2021 BE law
Publicité comparative des prix : prétendre faussement d’avoir le prix le plus bas est une pratique commerciale déloyale, mais être un concurrent et parler négativement de cette pratique à des tiers l'est aussi

Articles - Le Président du tribunal de commerce d'Anvers(1) a ordonné la cessation d'une publicité comparative illicite suggérant que l'entreprise offre un prix globalement plus avantageux, tant par rapport au marché dans son ensemble que par rapport à un concurrent spécifique. La critique par le concurrent de cette pratique publicitaire à l'égard d'un fournisseur commun est considérée comme du badinage et a également dû être abandonnée.

Read more