Articles

Overzicht van antwoorden op prejudiciële vragen in verband met consumentenrecht

Overzicht van antwoorden op prejudiciële vragen in verband met consum

Overzicht van antwoorden op prejudiciële vragen in verband met consumentenrecht

13.12.2021 EU law

Zie hieronder een selectie van antwoorden op prejudiciële vragen over het consumentenrecht.

Arrest van Het Hof van 25 november 2021 in zaak C-102/20
Städtische Werke Lauf a.d Pegnitz

De verwijzende rechter wenst in wezen te vernemen of bijlage I, punt 26, bij richtlijn 2005/29 aldus moet worden uitgelegd dat een handeling bestaande in het weergeven van reclameboodschappen in de inbox van de gebruiker van een elektronische boodschappendienst in een vorm die vergelijkbaar is met die van een echte e-mail en op dezelfde plaats als deze laatste, valt onder het begrip "hardnekkig en ongewenst aandringen" bij gebruikers van elektronische boodschappendiensten in de zin van deze bepaling.

Het Hof is van oordeel dat een handeling bestaande in het weergeven van reclameboodschappen in de inbox van de gebruiker van een elektronische berichtendienst in een vorm die vergelijkbaar is met die van een echte e-mail, onder het begrip "hardnekkig en ongewenst aandringen" van richtlijn 2005/29 valt indien enerzijds de weergave van deze reclameboodschappen voldoende frequent en regelmatig was om te kunnen worden aangemerkt als "hardnekkig" aandringen en, anderzijds, dit kan worden aangemerkt als "ongewenst" aandringen bij gebrek aan voorafgaande toestemming van die gebruiker.

Team

Related news

02.06.2022 BE law
Annonces de réductions de prix denouveau réglementées

Articles - La loi du 8 mai 2022 fixant les nouvelles règles relatives aux annonces de réductions de prix (nouveaux articles VI.18 et VI.19 du Code de droit économique ("CDE")) a été publiée ce 2 juin 2022 au Moniteur belge.[1] Les annonces de réductions de prix doivent dès lors toujours mentionner le prix antérieur (ci-après "prix de référence"), c'est-à-dire le prix le plus bas appliqué par l'entreprise dans les 30 jours précédant immédiatement la réduction de prix.

Read more

02.06.2022 BE law
Aankondigingen van prijsverminderingen opnieuw gereglementeerd

Articles - In het Belgisch Staatsblad van 2 juni 2022 verscheen de wet van 8 mei 2022 met nieuwe regels voor aankondigingen van prijsverminderingen (nieuwe artikelen VI.18 en VI.19 van het Wetboek Economisch Recht (“WER”))[1]. Aankondigingen van prijsverminderingen moeten dan steeds de vorige prijs (hierna “referentieprijs”) vermelden, zijnde de laagste prijs die de onderneming in de 30 dagen onmiddellijk voorafgaand aan de prijsvermindering toepaste.

Read more