Short Reads

Vanaf 1 mei 2021: mogelijkheid tot het inroepen van bedenktijd door bestuur beursvennootschap

Vanaf 1 mei 2021: mogelijkheid tot het inroepen van bedenktijd door b

Vanaf 1 mei 2021: mogelijkheid tot het inroepen van bedenktijd door bestuur beursvennootschap

30.04.2021 NL law

De wet inroepen bedenktijd door het bestuur van een beursvennootschap is op 19 april 2021 in het Staatsblad gepubliceerd en treedt op 1 mei 2021 in werking.

Dit betekent dat het bestuur van een beursvennootschap vanaf 1 mei 2021, in het geval van aandeelhoudersactivisme of een vijandig openbaar bod, 250 dagen bedenktijd in kan roepen. Deze bedenktijd biedt het bestuur tijd en gelegenheid voor een zorgvuldige afweging van de effecten van de genoemde situaties op de onderneming en de belangen van betrokkenen met het oog op een zorgvuldige beleidsbepaling.

Voor meer informatie over de wet verwijzen wij naar onze Short Read van 24 maart 2021 en onze Short Read van 14 september 2020.

Neem bij vragen over de wet graag contact op met onderstaande contactpersonen of een van uw andere vaste contactpersonen bij Stibbe.

Team

Related news

08.04.2021 NL law
De Wet zorgplicht kinderarbeid en de opkomst van human rights due diligence; van vrijwilligheid naar verplichting

Articles - Op 13 november 2019 is de Wet zorgplicht kinderarbeid (“WZK”) gepubliceerd in het Staatsblad. Na inwerkingtreding zal de WZK ondernemingen die aan Nederlandse eindgebruikers goederen verkopen of diensten leveren verplichten om gepaste zorgvuldigheid te betrachten en te voorkomen dat die goederen en/of diensten met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen.

Read more