Articles

Een strafrechtelijk vangnet in de Omgevingswet

Een strafrechtelijk vangnet in de Omgevingswet

Een strafrechtelijk vangnet in de Omgevingswet

15.04.2021 NL law

Daan Doorenbos schreef een artikel voor het Nederlands Juristenblad waarin hij ingaat op het strafrechtelijk vangnet dat de wetgever heeft geïntroduceerd in de Omgevingswet met de verbodsbepaling van artikel 1.7a Ow.

In zijn bijdrage gaat hij nader in op de aard, inhoud en reikwijdte van de vangnetbepaling. Daaruit blijkt dat we te maken hebben met een bedenkelijk stukje strafwetgeving. De vangnetbepaling is wetssystematisch ondoorgrondelijk en terminologisch net zo breed als vaag. Het is praktisch onmogelijk om het gedrag af te stemmen op deze alomvattende strafbaarstelling.

Dit artikel is gepubliceerd in NJB – afl 13

Lees de volledige bijdrage hier.

Related news

13.07.2021 NL law
Vertraging Wetsvoorstel Warmtewet 2: een (on)overbrugbaar verschil van inzicht

Short Reads - Op 5 juli 2021 heeft demissionair staatssecretaris Dilan Yeşilgöz-Zegerius van Economische Zaken & Klimaat (hierna: de staatssecretaris) de Tweede Kamer een brief gestuurd over de voortgang Wet collectieve warmtevoorziening (ook wel: Warmtewet 2). Ondanks de aanpassingen gemaakt naar aanleiding van de internetconsultatie van vorig jaar, wordt het conceptwetsvoorstel in huidige vorm niet gesteund door de decentrale overheden.

Read more