umraniye escort pendik escort
maderba.com
implant
olabahis
canli poker siteleri meritslot oleybet giris adresi betgaranti
escort antalya
istanbul escort
sirinevler escort
antalya eskort bayan
brazzers
sikis
bodrum escort
Articles

Duurzaamheidsverslaggeving in een hogere versnelling. Laveren tussen wereldwijde convergentie en ‘Europe first’

Duurzaamheidsverslaggeving in een hogere versnelling. Laveren tussen

Duurzaamheidsverslaggeving in een hogere versnelling. Laveren tussen wereldwijde convergentie en ‘Europe first’

07.04.2021 NL law

Duurzaamheid is hot en in het verlengde daarvan staat ook verslaggeving over duurzaamheid – duurzaamheidsverslaggeving– in het centrum van de belangstelling. Op dit moment is sprake van een lappendeken of alfabetsoep: een brij van richtlijnen, standaarden en aanbevelingen op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving. Hier lijkt echter snel verandering in te komen.

De wens om te komen tot een geüniformeerd normenstelsel op het terrein van duurzaamheidsverslaggeving en tot één overkoepelende instantie die geharmoniseerde standaarden voor niet-financiële informatie uitvaardigt, heeft ertoe geleid dat in 2020 wereldwijd een groot aantal nieuwe initiatieven is ontplooid. In deze bijdrage beschrijven wij de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan in 2020 langs de lat van drie door ons onderscheiden stromingen. De eerste stroming bestaat uit initiatieven die voortbouwen op bestaande globale kaders, met het verder uitbouwen van veelal vrijwillige raamwerken waarbij bestaande standard setters hebben aangekondigd in de toekomst gezamenlijk op te willen trekken. Een tweede stroming, eveneens gericht op de wens om te komen tot wereldwijde harmonisatie van standaarden voorduurzaamheidsverslaggeving, bestaat uit enkele initiatieven tot het oprichten of vaststellen van nieuwestandaard uitvaardigende instanties of raamwerken op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving. Het belangrijkste voorbeeld daarvan is het initiatief van de IFRS Foundation tot oprichting van de Sustainability Standards Board. Een derde stroming gaat uit van een ‘Europe first’-oplossing, waarbij mogelijk wordt voorzien in een rol voor de EFRAG en de herziening van de Richtlijn niet-financiële informatie van belang is. Binnen deze stroming vindt bovendien een versnelling plaats in de ontwikkeling van regels voor duurzaamheidsverslaggeving vanuit de wet- en regelgeving die bedoeld is voor de financiële sector. Het is nog te vroeg om de balans op te maken. Wel blijkt bij de initiatieven dat, op de achtergrond, een ‘politieke strijd’ gaande is in de verdere ontwikkeling van standaarden op het terrein van duurzaamheidsverslaggeving.

Dit artikel is gepubliceerd in Ondernemingsrecht 2021/34.

Lees de volledige publicatie.

Team

Related news

14.04.2021 NL law
Staatssecretaris I&W: intensiever beleid voor onderscheid afval of grondstof en verdere bevordering van circulaire experimenten

Short Reads - Voor bedrijven en overheden is het nog altijd moeilijk om het onderscheid te maken tussen ‘afvalstoffen’ zoals bedoeld in de milieuwetgeving en gewone grondstoffen. Dit kan bedrijven belemmeren in hun circulaire ambities, omdat voor afvalstoffen meer regelgeving en zodoende striktere eisen bestaan dan voor gewone grondstoffen. 

Read more

07.04.2021 NL law
Het Schone Lucht Akkoord en de industrie: de overheid zet in op strengere emissie-eisen

Short Reads - Op 26 maart 2021 werd de uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord aan de Tweede Kamer aangeboden. Hiermee wordt een aanzet gegeven naar het concretiseren van de emissiereductieafspraken die in het Schone Lucht Akkoord zijn neergelegd.  In dit blog gaan wij nader in op deze materie. In het bijzonder geven wij een overzicht van de maatregelen voor de industrie die in het Schone Lucht Akkoord en de uitvoeringsagenda zijn opgenomen en de stand van zaken omtrent de uitwerking van deze maatregelen in de praktijk.

Read more

08.04.2021 NL law
De Wet zorgplicht kinderarbeid en de opkomst van human rights due diligence; van vrijwilligheid naar verplichting

Articles - Op 13 november 2019 is de Wet zorgplicht kinderarbeid (“WZK”) gepubliceerd in het Staatsblad. Na inwerkingtreding zal de WZK ondernemingen die aan Nederlandse eindgebruikers goederen verkopen of diensten leveren verplichten om gepaste zorgvuldigheid te betrachten en te voorkomen dat die goederen en/of diensten met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen.

Read more