umraniye escort pendik escort
maderba.com
implant
olabahis
canli poker siteleri meritslot oleybet giris adresi betgaranti
escort antalya
istanbul escort
sirinevler escort
antalya eskort bayan
brazzers
sikis
bodrum escort
Articles

De Wet zorgplicht kinderarbeid en de opkomst van human rights due diligence; van vrijwilligheid naar verplichting

De Wet zorgplicht kinderarbeid en de opkomst van human rights due dil

De Wet zorgplicht kinderarbeid en de opkomst van human rights due diligence; van vrijwilligheid naar verplichting

08.04.2021 NL law

Op 13 november 2019 is de Wet zorgplicht kinderarbeid (“WZK”) gepubliceerd in het Staatsblad. Na inwerkingtreding zal de WZK ondernemingen die aan Nederlandse eindgebruikers goederen verkopen of diensten leveren verplichten om gepaste zorgvuldigheid te betrachten en te voorkomen dat die goederen en/of diensten met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen.

De WZK past binnen de in hoog tempo veranderende (internationale) opvattingen over de maatschappelijke rol van ondernemingen en hun plicht om meer oog te hebben voor milieu, mensenrechten en goed ondernemingsbestuur. Dit wordt onder meer aangeduid met termen als “IMVO” (internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen) en “ESG” (environmental, social and governance). Human rights due diligence (“HRDD”) wordt hierbij steeds belangrijker en omvat processen om de daadwerkelijke en potentiële ongunstige gevolgen van de eigen activiteiten van een onderneming, van activiteiten in haar toeleveringsketen en van andere zakelijke relaties ten aanzien van de eerbiediging van mensenrechten te identificeren, te voorkomen en te beperken. Verschillende handreikingen en kaders voor HRDD, waaronder de OESO-richtlijnen en de UN Guiding Principles, spelen daarbij een grote rol. Alle ontwikkelingen laten duidelijk zien dat de overall gedachte is dat de tijd van vrijblijvendheid voor ondernemingen om al dan niet een ESG-beleid te hebben voorbij is.

Dit artikel is gepubliceerd in Ondernemingsrecht 2021/25.

Lees de publicatie.

Team

Related news

07.04.2021 NL law
Duurzaamheidsverslaggeving in een hogere versnelling. Laveren tussen wereldwijde convergentie en ‘Europe first’

Articles - Duurzaamheid is hot en in het verlengde daarvan staat ook verslaggeving over duurzaamheid – duurzaamheidsverslaggeving– in het centrum van de belangstelling. Op dit moment is sprake van een lappendeken of alfabetsoep: een brij van richtlijnen, standaarden en aanbevelingen op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving. Hier lijkt echter snel verandering in te komen.

Read more

24.03.2021 NL law
Eerste Kamer neemt wetsvoorstel inroepen bedenktijd door het bestuur van een beursvennootschap aan

Short Reads - Op 23 maart heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen dat aan het bestuur van een beursvennootschap1 de mogelijkheid verschaft om, in het geval van aandeelhoudersactivisme of een vijandig openbaar bod, 250 dagen bedenktijd in te roepen. Deze bedenktijd biedt het bestuur tijd en gelegenheid voor een zorgvuldige afweging van de effecten van de genoemde situaties op de onderneming en de belangen van betrokkenen met het oog op een zorgvuldige beleidsbepaling.

Read more