Neodyum Miknatis
maderba.com
implant
olabahis
Casino Siteleri
canli poker siteleri meritslot
escort antalya
istanbul escort
sirinevler escort
antalya eskort bayan
brazzers
Short Reads

Tegengaan van ontbossing door financiële sector

Tegengaan van ontbossing door financiële sector?

Tegengaan van ontbossing door financiële sector

23.10.2020 NL law

Het Platform voor Duurzame Financiering heeft een gids gepubliceerd over het tegengaan van ontbossing.

Met behulp van de gids kunnen financiële instellingen in kaart brengen of zij ontbossing financieren. Welke risico’s een financiële instelling loopt als gevolg hiervan. En hoe een financiële instelling de impact op ontbossing kan inperken. De gids van het platform bevat een stappenplan en best practices van acht financiële instellingen.

Ontbossing is voor financiële instellingen niet alleen belangrijk vanuit een maatschappelijk ecologisch perspectief, maar ook voor de risicobeheersing van de financiële instelling. Ontbossing leidt namelijk tot een afname van biodiversiteit net zoals het uitsterven van dieren, waterschaarste en vervuiling van water en land. Dit verlies van biodiversiteit bedreigt de beschikbaarheid van ecosystemen waar economische activiteiten van afhankelijk zijn. Afname van biodiversiteit kan daarom net als klimaatverandering leiden tot financiële risico’s.

Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen hebben voor honderden miljarden euro’s aan financieringen uitstaan waarop ze mogelijk risico’s lopen als gevolg van biodiversiteitsverlies. Voor de financiële sector is het daarom van belang om de risico’s hiervan in beeld te brengen. Dat concludeerden De Nederlandsche Bank (DNB), tevens voorzitter van het Platform voor Duurzame Financiering, en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) eerder dit jaar in een gezamenlijk rapport: ‘Biodiversiteit en de financiële sector: een kruisbestuiving?’

Ook wereldwijd staat de afname van biodiversiteit hoog op de agenda van de financiële sector. Vorige maand ondertekenden 26 financiële instellingen uit 10 verschillende landen de Finance for Biodiversity Pledge. Ook 11 Nederlandse financiële instellingen tekenden mee. De pledge werd gelanceerd door de UNDP, milieuorganisatie van de Verenigde Naties. De instellingen hebben toegezegd dat zij biodiversiteit gaan meewegen bij besluiten over investeringen. Zij gaan hun belangen ‘scannen’ op de effecten op de natuur en de soorten. Daarnaast gaan zij bedrijven aanspreken op hun productiewijze en doelen stellen om biodiversiteit de behouden en verlies tegen te gaan. Uiterlijk in 2024 zullen de financiële instellingen hierover openbaar rapporteren.

Bekijk de gids.

Meer over Environmental, Social & Governance (ESG)

ESG-uitdagingen zijn breed en vragen aandacht van alle divisies binnen een organisatie. Wij houden de ESG-ontwikkelingen die relevant zijn voor de zakelijke en financiële markten bij op een speciale pagina over dit onderwerp.

Deze ESG-pagina bevat belangrijk nieuws en publicaties en geeft een overzicht van ons multidisciplinaire ESG-team voor corporate en financiële markten. Deze teamleden hebben allemaal de nodige expertise in huis om organisaties te adviseren over de veelheid aan juridische kwesties met betrekking tot zakelijke en financiële markten op het gebied van duurzaamheid en ESG-regelgeving. Nu en in de toekomst, zowel op nationaal als op EU-niveau. Door ESG in een breed en pragmatisch perspectief te plaatsen, zijn wij in staat om praktische juridische oplossingen te bieden.

Ga naar: www.stibbe-esg.com

Team

Related news

26.01.2021 NL law
Beoordelingskader voor intrekking natuurvergunningen en geen vergunningplicht bij intern salderen: een duidelijke uitspraak

Short Reads - Op 20 januari 2021 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) uitspraak over een verzoek tot intrekking van de natuurvergunning van een veehouderij. Deze uitspraak is een blogbericht waard, omdat hierin (i) het kader voor het intrekken van natuurtoestemmingen uiteen wordt gezet en (ii) de Afdeling duidelijk maakt dat als een project wel enige, maar geen significante gevolgen voor Natura 2000-gebieden heeft, er geen vergunningplicht geldt. Dit laatste geldt ook in het geval van intern salderen. Hierna schetsen wij kort het oordeel van de Afdeling.

Read more

27.01.2021 NL law
20ste tranche Besluit uitvoering Crisis en herstelwet (BuChw) in werking getreden: uitzondering plan-m.e.r.-plicht voor kleine projecten voer voor procedures?

Short Reads - Op 18 december 2020 is de 20ste tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (BuChw) in werking getreden. Deze tranche voorziet er onder meer in dat voor bestemmingsplannen die zien op kleine projecten waarvoor een passende beoordeling moet worden gemaakt, niet automatisch ook een milieueffectrapportage voor plannen (“plan-m.e.r.“) hoeft te worden verricht. In dit blogbericht bespreken wij deze wijziging.

Read more

27.01.2021 NL law
De meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3/MEE) zijn afgelopen: wat betekent dat voor de energiebesparingsverplichtingen van bedrijven?

Short Reads - In het kader van de Meerjarenafspraken energie-efficiëntie – ook wel de MJA3/MEE-convenanten – werkten ruim 1.000 bedrijven uit 40 sectoren de afgelopen jaren aan energiebesparing en CO2-reductie. De convenanten liepen af op 31 december 2020, maar dat betekent niet dat ook de verplichtingen voor bedrijven om zich in te zetten voor energiebesparing ophouden te bestaan. In dit blogbericht zetten wij de belangrijkste gevolgen van het aflopen van de convenanten en de op dit moment geldende verplichtingen op een rij.   

Read more