Short Reads

Tegengaan van ontbossing door financiële sector

Tegengaan van ontbossing door financiële sector?

Tegengaan van ontbossing door financiële sector

23.10.2020 NL law

Het Platform voor Duurzame Financiering heeft een gids gepubliceerd over het tegengaan van ontbossing.

Met behulp van de gids kunnen financiële instellingen in kaart brengen of zij ontbossing financieren. Welke risico’s een financiële instelling loopt als gevolg hiervan. En hoe een financiële instelling de impact op ontbossing kan inperken. De gids van het platform bevat een stappenplan en best practices van acht financiële instellingen.

Ontbossing is voor financiële instellingen niet alleen belangrijk vanuit een maatschappelijk ecologisch perspectief, maar ook voor de risicobeheersing van de financiële instelling. Ontbossing leidt namelijk tot een afname van biodiversiteit net zoals het uitsterven van dieren, waterschaarste en vervuiling van water en land. Dit verlies van biodiversiteit bedreigt de beschikbaarheid van ecosystemen waar economische activiteiten van afhankelijk zijn. Afname van biodiversiteit kan daarom net als klimaatverandering leiden tot financiële risico’s.

Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen hebben voor honderden miljarden euro’s aan financieringen uitstaan waarop ze mogelijk risico’s lopen als gevolg van biodiversiteitsverlies. Voor de financiële sector is het daarom van belang om de risico’s hiervan in beeld te brengen. Dat concludeerden De Nederlandsche Bank (DNB), tevens voorzitter van het Platform voor Duurzame Financiering, en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) eerder dit jaar in een gezamenlijk rapport: ‘Biodiversiteit en de financiële sector: een kruisbestuiving?’

Ook wereldwijd staat de afname van biodiversiteit hoog op de agenda van de financiële sector. Vorige maand ondertekenden 26 financiële instellingen uit 10 verschillende landen de Finance for Biodiversity Pledge. Ook 11 Nederlandse financiële instellingen tekenden mee. De pledge werd gelanceerd door de UNDP, milieuorganisatie van de Verenigde Naties. De instellingen hebben toegezegd dat zij biodiversiteit gaan meewegen bij besluiten over investeringen. Zij gaan hun belangen ‘scannen’ op de effecten op de natuur en de soorten. Daarnaast gaan zij bedrijven aanspreken op hun productiewijze en doelen stellen om biodiversiteit de behouden en verlies tegen te gaan. Uiterlijk in 2024 zullen de financiële instellingen hierover openbaar rapporteren.

Bekijk de gids.

Meer over Environmental, Social & Governance (ESG)

ESG-uitdagingen zijn breed en vragen aandacht van alle divisies binnen een organisatie. Wij houden de ESG-ontwikkelingen die relevant zijn voor de zakelijke en financiële markten bij op een speciale pagina over dit onderwerp.

Deze ESG-pagina bevat belangrijk nieuws en publicaties en geeft een overzicht van ons multidisciplinaire ESG-team voor corporate en financiële markten. Deze teamleden hebben allemaal de nodige expertise in huis om organisaties te adviseren over de veelheid aan juridische kwesties met betrekking tot zakelijke en financiële markten op het gebied van duurzaamheid en ESG-regelgeving. Nu en in de toekomst, zowel op nationaal als op EU-niveau. Door ESG in een breed en pragmatisch perspectief te plaatsen, zijn wij in staat om praktische juridische oplossingen te bieden.

Ga naar: www.stibbe-esg.com

Team

Related news

20.09.2021 NL law
AFM: Beleggingsfondsen kunnen beleggers beter informeren over duurzaamheid

Articles - Beleggingsfondsen kunnen beleggers beter informeren over duurzaamheid. De informatieverschaffing van fondsen over duurzaamheidsrisico’s en duurzaamheidskenmerken is nog vaak te algemeen, daardoor krijgen beleggers te weinig inzicht in waar ze in investeren. Dat is een van de conclusies van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in een verkennend onderzoek naar de toepassing van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

Read more

20.08.2021 NL law
Fasering toepasselijkheid Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: de laag risico gebouwen van gevolgklasse 1 als start

Short Reads - Per 1 juli 2022 treedt naar verwachting de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (hierna: Wkb) in werking. Hiermee komt een nieuw stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw. In onze eerdere blog schreven wij al hoe dit toekomstige stelsel van bouwtoezicht eruit zal gaan zien. De belangrijkste wijziging is dat voortaan een ‘private kwaliteitsborger’ de conformiteit met bouwtechnische voorschriften zal toetsen in plaats van het college van burgemeester en wethouders.

Read more

17.08.2021 NL law
Obstakelverlichting op windturbines, hoe zit het ook alweer?

Short Reads - Tot een aantal jaar geleden hadden veel windturbines 's avonds en 's nachts rood knipperende verlichting. Dat werd door omwonenden en passanten wel als circusverlichting ervaren. Deze klacht wordt nu minder gehoord, omdat het nu gebruikelijk is dat die verlichting vastbrandend is. Maar waarom hebben veel windturbines verlichting en welke eisen gelden? Dat zetten we in dit blogbericht uiteen.

Read more