Articles

Naar evenwichtige voorwaarden bij het contracteren van infrastructurele projecten in Nederland

Naar evenwichtige voorwaarden bij het contracteren van infrastructure

Naar evenwichtige voorwaarden bij het contracteren van infrastructurele projecten in Nederland

26.10.2020 NL law

Met enig regelmaat lijden bouwbedrijven omvangrijke verliezen bij de uitvoering van infrastructurele projecten in Nederland.

Soms zijn die verliezen zelfs zodanig, dat zij het voorbestaan van de betrokken onderneming(en) in gevaar brengen. Dat is ernstig. De desbetreffende bouwbedrijven bieden werkgelegenheid aan vele duizenden mensen. Nederland heeft haar bouwbedrijven hard nodig.

Omdat er zo'n veelheid aan gebeurtenissen is die de opdrachtnemer van een bouwproject kan treffen, is er behoefte aan evenwichtige contractsvoorwaarden, die in extreme omstandigheden de contractspartijen - zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers - een zekere mate van bescherming bieden.

In dit artikel geschreven door David Orobio de Castro, worden enkele suggesties gedaan naar bouwcontracten in Nederland in het bijzonder design- en construct contracten, meer evenwichtig te kunnen maken. Al direct wordt daarbij aangetekend dat het eerste gedachten betreft - grotendeels ontleend aan ervaringen in de praktijk.

Lees zijn bijdrage hier

 

Dit artikel maakt deel uit van het boek 'Eindafrekening met pepernoten voor een onbetaalbare bijdrage aan het bouwrecht and beyond'.

Uitgever: Stichting Instituut voor Bouwrecht.

Related news