Short Reads

Financiële instellingen zetten zich wereldwijd in voor biodiversiteit

Financiële instellingen zetten zich wereldwijd in voor biodiversiteit

Financiële instellingen zetten zich wereldwijd in voor biodiversiteit

23.10.2020 NL law

Zesentwintig financiële instellingen uit tien verschillende landen hebben de 'Finance for Biodiversity Pledge' ondertekend.

Ook een aantal Nederlandse financiële instellingen tekenden mee. De UNDP, milieuorganisatie van de Verenigde Naties, lanceerde de Pledge en wil dat de financiële sector zich inzet voor het behoud en herstel van biodiversiteit.

Afname van biodiversiteit kan net als klimaatverandering leiden tot financiële risico’s. Het verlies van biodiversiteit bedreigt de beschikbaarheid van ecosysteemdiensten waar economische activiteiten van afhankelijk zijn. De biodiversiteitscrisis omvat niet alleen het uitsterven van dieren. Het gaat ook om thema’s als waterschaarste, vervuiling van water en land en ontbossing. Het verlies aan biodiversiteit is daarmee niet alleen belangrijk voor financiële instellingen vanuit een maatschappelijk ecologisch perspectief, maar ook voor de risicobeheersing van financiële instellingen.

Ook in Nederland staat de afname van biodiversiteit naast klimaatverandering hoog op de agenda in de financiële sector. Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen hebben voor honderden miljarden euro’s aan financieringen uitstaan waarop ze mogelijk risico’s lopen als gevolg van biodiversiteitsverlies. Voor de financiële sector is het daarom van belang om de risico’s hiervan in beeld te brengen. Dat concludeerden De Nederlandsche Bank (DNB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) eerder dit jaar in een gezamenlijk rapport: ‘Biodiversiteit en de financiële sector: een kruisbestuiving?’

Het ondertekenen van de UNDP Pledge door 26 financiële instellingen geeft aan dat er ook wereldwijd commitment is om impact te meten en doelen te gaan stellen op het gebied van biodiversiteit. Eenvoudig is dit niet omdat er nog weinig methodologieën en impact tools beschikbaar zijn. Ook is er nog geen akkoord tussen wereldleiders voor natuur en biodiversiteit, dit wordt volgend jaar verwacht, waardoor het lastig is om gerichte doelen te stellen. Daarom is het volgens de UNDP belangrijk dat financiële instellingen alvast nu hun krachten bundelen en hun stem laten horen.

Met deze Pledge committeren de 26 banken, verzekeraars, asset managers en andere financiële instellingen zich om de komende jaren het verlies van biodiversiteit te stoppen en om te buigen naar herstel met hun investeringen en financieringen. De instellingen hebben toegezegd dat zij biodiversiteit gaan meewegen bij besluiten over investeringen. Zij gaan hun belangen ‘scannen’ op de effecten op de natuur en soorten. Daarnaast gaan zij bedrijven aanspreken op hun productiewijze en doelen stellen om biodiversiteit de behouden. Uiterlijk in 2024 zullen de instellingen hierover openbaar rapporteren.

In Nederland werd de Pledge ondertekend door Actiam, Aegon, Achmea, ASN Bank, ASR, de Volksbank, NN investment partners, NWB Bank, Rabobank, Robeco en Triodos Bank.

Meer over Environmental, Social & Governance (ESG)

ESG-uitdagingen zijn breed en vragen aandacht van alle divisies binnen een organisatie. Wij houden de ESG-ontwikkelingen die relevant zijn voor de zakelijke en financiële markten bij op een speciale pagina over dit onderwerp.

Deze ESG-pagina bevat belangrijk nieuws en publicaties en geeft een overzicht van ons multidisciplinaire ESG-team voor corporate en financiële markten. Deze teamleden hebben allemaal de nodige expertise in huis om organisaties te adviseren over de veelheid aan juridische kwesties met betrekking tot zakelijke en financiële markten op het gebied van duurzaamheid en ESG-regelgeving. Nu en in de toekomst, zowel op nationaal als op EU-niveau. Door ESG in een breed en pragmatisch perspectief te plaatsen, zijn wij in staat om praktische juridische oplossingen te bieden.

Ga naar: www.stibbe-esg.com

Bronnen: Finance for Biodiversity, NVB en DNB

Team

Related news

20.09.2021 NL law
AFM: Beleggingsfondsen kunnen beleggers beter informeren over duurzaamheid

Articles - Beleggingsfondsen kunnen beleggers beter informeren over duurzaamheid. De informatieverschaffing van fondsen over duurzaamheidsrisico’s en duurzaamheidskenmerken is nog vaak te algemeen, daardoor krijgen beleggers te weinig inzicht in waar ze in investeren. Dat is een van de conclusies van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in een verkennend onderzoek naar de toepassing van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

Read more

17.08.2021 NL law
Obstakelverlichting op windturbines, hoe zit het ook alweer?

Short Reads - Tot een aantal jaar geleden hadden veel windturbines 's avonds en 's nachts rood knipperende verlichting. Dat werd door omwonenden en passanten wel als circusverlichting ervaren. Deze klacht wordt nu minder gehoord, omdat het nu gebruikelijk is dat die verlichting vastbrandend is. Maar waarom hebben veel windturbines verlichting en welke eisen gelden? Dat zetten we in dit blogbericht uiteen.

Read more