umraniye escort pendik escort
maderba.com
implant
olabahis
canli poker siteleri meritslot oleybet giris adresi betgaranti
escort antalya
istanbul escort
sirinevler escort
antalya eskort bayan
brazzers
sikis
Articles

Doorberekenen 100% loonkosten onredelijk vanwege doel NOW-regeling (annotatie)

Doorberekenen 100% loonkosten onredelijk vanwege doel NOW-regeling (a

Doorberekenen 100% loonkosten onredelijk vanwege doel NOW-regeling (annotatie)

21.10.2020 NL law

De vraag in hoeverre afspraken over arbeidsvoorwaarden, zoals loon, bonussen en onkostenvergoedingen, kunnen worden gewijzigd is vanwege de coronacrisis een actueel arbeidsrechtelijk vraagstuk. Cao’s en individuele afspraken tussen werkgevers en werknemers, die voorafgaand aan de coronacrisis zijn gesloten, komen hierdoor op losse schroeven te staan.

Ook contracten tussen uitzendbureaus of payrollondernemingen met hun opdrachtgevers worden door de economische gevolgen van de coronacrisis geraakt. Zowel de inlener als de uitzend- of payrollonderneming lijden hierdoor schade: afgesproken prestaties over de inzet van uitzend- en payrollkrachten kunnen niet langer worden geleverd. Het is onvermijdelijk dat dit, zoals in deze zaak, tot contractuele geschillen leidt als heronderhandeling geen soelaas biedt.

Deze uitspraak is volgens Astrid Helstone om twee redenen van belang. In de eerste plaats illustreert deze zaak de werking van de loonkostensubsidieregeling van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) en welke negatieve gevolgen deze regeling kan hebben voor de contracten tussen uitzend- en payrollondernemingen en inleners. In de tweede plaats dient de zaak in een breder privaatrechtelijk perspectief te worden geplaatst aangezien het om de wijziging van een bestaand contract gaat. De vraag is dan in hoeverre de NOW-subsidie als een ‘voordeel’ zou moeten worden opgevat en tot een korting zou moeten leiden op de facturen voor de loonkosten van uitzendondernemingen aan inleners.

Astrid constateert dat de aanvraag van de NOW-subsidie in het geval van uitzend- en payrollondernemingen doorgaans niet ziet op specifieke werknemers, maar op alle werknemers die in dienst zijn. Het lijkt haar dan ook op voorhand niet redelijk om de NOW-subsidie in dit geval als een voordeel te zien dat volledig of deels in mindering moet worden gebracht.

Related news

05.02.2021 NL law
Wetsvoorstel toekomst pensioenen – de pensioencontracten

Short Reads - Op 16 december 2020 is het Concept wetsvoorstel toekomst pensioenen in consultatie gegaan. De consultatietermijn loopt tot en met 12 februari 2021. Dit wetsvoorstel strekt tot herziening van de tweede pijler van het pensioenstelsel. Het is de uitwerking van het in juni 2019 gesloten Pensioenakkoord.

Read more

15.02.2021 NL law
Eerste uitspraken over begrip ‘loon’ in de NOW

Short Reads - De NOW-subsidie wordt verstrekt aan werkgevers, en dient als compensatie voor de loonkosten van werknemers, ter overbrugging van de periode dat omzetverlies wordt geleden en voldaan wordt aan de NOW-vereisten. De hoogte van de subsidie wordt dan ook logischerwijs berekend over het 'loon' dat de werkgever betaalt. Met loon wordt in de NOW bedoeld: het sociale verzekeringsloon (sv-loon), voor zover het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking betreft.

Read more