Articles

Doorberekenen 100% loonkosten onredelijk vanwege doel NOW-regeling (annotatie)

Doorberekenen 100% loonkosten onredelijk vanwege doel NOW-regeling (a

Doorberekenen 100% loonkosten onredelijk vanwege doel NOW-regeling (annotatie)

21.10.2020 NL law

De vraag in hoeverre afspraken over arbeidsvoorwaarden, zoals loon, bonussen en onkostenvergoedingen, kunnen worden gewijzigd is vanwege de coronacrisis een actueel arbeidsrechtelijk vraagstuk. Cao’s en individuele afspraken tussen werkgevers en werknemers, die voorafgaand aan de coronacrisis zijn gesloten, komen hierdoor op losse schroeven te staan.

Ook contracten tussen uitzendbureaus of payrollondernemingen met hun opdrachtgevers worden door de economische gevolgen van de coronacrisis geraakt. Zowel de inlener als de uitzend- of payrollonderneming lijden hierdoor schade: afgesproken prestaties over de inzet van uitzend- en payrollkrachten kunnen niet langer worden geleverd. Het is onvermijdelijk dat dit, zoals in deze zaak, tot contractuele geschillen leidt als heronderhandeling geen soelaas biedt.

Deze uitspraak is volgens Astrid Helstone om twee redenen van belang. In de eerste plaats illustreert deze zaak de werking van de loonkostensubsidieregeling van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) en welke negatieve gevolgen deze regeling kan hebben voor de contracten tussen uitzend- en payrollondernemingen en inleners. In de tweede plaats dient de zaak in een breder privaatrechtelijk perspectief te worden geplaatst aangezien het om de wijziging van een bestaand contract gaat. De vraag is dan in hoeverre de NOW-subsidie als een ‘voordeel’ zou moeten worden opgevat en tot een korting zou moeten leiden op de facturen voor de loonkosten van uitzendondernemingen aan inleners.

Astrid constateert dat de aanvraag van de NOW-subsidie in het geval van uitzend- en payrollondernemingen doorgaans niet ziet op specifieke werknemers, maar op alle werknemers die in dienst zijn. Het lijkt haar dan ook op voorhand niet redelijk om de NOW-subsidie in dit geval als een voordeel te zien dat volledig of deels in mindering moet worden gebracht.

→ Ga voor meer informatie naar onze website over de NOW: www.stibbe-now.nl

 

Related news

03.05.2021 NL law
De overheid behoeft de besten, maar krijgt zij die nog wel?

Short Reads - ‘De overheid behoeft de besten; zij moet aantrekken en opkweken de bekwaamsten onder de jongeren; haar mensen moeten het in kennis maar ook in levenshouding en beschaving kunnen opnemen tegen de leidende figuren uit de maatschappij; het zou noodlottig zijn voor de publieke zaak, zo de overheid zich tevreden zou stellen met degenen, die elders niet aan de slag konden komen of mislukten.’ (C.H.F. Polak 1957, geciteerd in NJB 2018/1044)

Read more

21.04.2021 NL law
Voorschotbepaling (NOW-1) en peildatumbepaling (NOW-2) zijn niet in strijd met het evenredigheidsbeginsel (annotatie)

Short Reads - In deze annotatie bespreken Jan Reinier van Angeren en Sandra Putting de eerste uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) over de NOW. In de uitspraak van 8 januari 2021 oordeelt de CRvB dat de voorschotbepaling uit de NOW-1 en de peildatumbepaling uit de NOW-2 niet in strijd zijn met het evenredigheidsbeginsel. De CRvB ziet daarom geen aanleiding de bepalingen in het voordeel van de desbetreffende werkgever buiten toepassing te laten. In de annotatie gaan Jan Reinier en Sandra in op een aantal bestuursrechtelijke aspecten van de NOW-subsidieregeling en de CRvB-uitspraak.

Read more

20.04.2021 NL law
Podcast: 'de NOW en faillissementen'

Short Reads - Wat gebeurt er als werkgevers die gebruikmaken van de NOW failliet gaan? Wat kunnen de curator en het UWV doen? En wat gaat er gebeuren als de overheid de NOW afbouwt of stopt? In de vierde en tevens laatste aflevering van een podcastserie over de NOW geven advocaat bestuursrecht Sandra Putting en Job van Hooff gespecialiseerd in het insolventierecht antwoord op deze en andere vragen over de NOW en de faillissementen.

Read more

13.04.2021 NL law
Podcast: 'de NOW en de accountantscontrole'

Short Reads - Waarom is de accountant zo belangrijk bij het verkrijgen van NOW-subsidie? Waar let hij of zij op bij de controle of de subsidievoorwaarden zijn nageleefd? En, wat als je als werkgever het niet eens bent met de uitkomst van de controle? In de derde aflevering van een vierdelige podcastserie over de NOW geven Luuk van de Sandt en Steven Hijink - beiden advocaat gespecialiseerd in het jaarrekeningenrecht - antwoord op deze en andere vragen over de NOW en de accountantscontrole.  

Read more