Neodyum Miknatis
maderba.com
implant
olabahis
Casino Siteleri
canli poker siteleri meritslot
escort antalya
istanbul escort
sirinevler escort
antalya eskort bayan
brazzers
Articles

Weigering voorschot NOW niet in strijd met evenredigheidsbeginsel (annotatie)

Weigering voorschot NOW niet in strijd met evenredigheidsbeginsel (an

Weigering voorschot NOW niet in strijd met evenredigheidsbeginsel (annotatie)

19.11.2020 NL law

In deze annotatie bespreken Astrid Helstone en Thomas Boot een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland waarin de bestuursrechter onderzoekt of het mogelijk is om af te wijken van de bepalingen in de NOW en deze buiten toepassing te laten. In deze uitspraak bevestigt de bestuursrechter dat er geen hardheidclausule is opgenomen in de NOW. De bestuursrechter onderzoekt echter aan de hand van de exceptieve toetsing of een bepaling in de NOW mogelijk in strijd is met het evenredigheidsbeginsel en daarom buiten toepassing zou moeten worden gelaten.

Het belang van deze bestuursrechtelijke uitspraak is, aldus Astrid en Thomas, gelegen in de begrenzing van de rechtsbescherming van de werkgevers in procedures tegen besluiten van UWV over de subsidieverstrekking op grond van alle tranches van de NOW. Tevens illustreert deze zaak tot welke onevenredige uitkomsten de NOW kan leiden als gevolg van het grofmazige karakter en het ontbreken van een hardheidsclausule in deze subsidieregeling. In dergelijke gevallen is de werkgever in een procedure tegen UWV inzake een NOW-subsidiebesluit aangewezen op exceptieve toetsing door de bestuursrechter. Zoals deze uitspraak laat zien, dient een rechter terughoudend te zijn bij exceptieve toetsing en zal een beroep hierop niet snel slagen. Dit heeft gevolgen voor de NOW-subsidiebesluiten van UWV in de fases van (a) subsidieverlening (waarbij bijvoorbeeld een te laag voorschot is toegekend of het voorschot op nihil is gesteld, zoals in deze uitspraak het geval was) en (b) subsidievaststelling (waarbij niet-naleving van de subsidieverplichtingen kan leiden tot nihilstelling, wijziging of intrekking van de subsidievaststelling).

In dit geval biedt exceptieve toetsing geen soelaas voor de werkgever. De bestuursrechter acht hierbij met name van belang dat de toelichting bij de derde wijziging van de NOW-1 voor de verruiming van de loonsombepaling expliciet verwijst naar de subsidievaststelling en niet naar de subsidieverlening. Bij dit oordeel past, aldus de auteurs, een belangrijke kanttekening: het is juist dat de verwijzing naar de subsidievaststelling expliciet is genoemd in de toelichting. Het is echter niet herleidbaar welke inhoudelijke afweging de regering heeft gemaakt en of zij de verstrekkende gevolgen voor startende ondernemingen volledig onder ogen heeft gezien. Hierbij kunnen niet alleen vraagtekens worden gesteld bij het evenredigheidsbeginsel, maar ook bij het gelijkheidsbeginsel. Astrid en Thomas achten het daarom maar zeer de vraag of hiermee daadwerkelijk is voldaan aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Stibbe website over de NOW

De ontwikkelingen rondom de NOW-subsidie volgen elkaar in een snel tempo op en blijven door de aanhoudende coronacrisis zeer actueel. Daarom heeft het Stibbe NOW-team een speciale website over de NOW opgezet. Op deze website houdt dit team onder andere literatuur, rechtspraak, regelgeving en nieuwsberichten over de NOW bij. Daarnaast vindt u hier de belangrijkste parlementaire documentatie inzake de NOW. Ook staan op deze website onze short reads met een juridische duiding van de NOW-ontwikkelingen. Kortom, met onze website biedt het Stibbe NOW team u een up-to-date overzicht van de ontwikkelingen en inzicht in de juridische betekenis hiervan.

Team

Related news

04.01.2021 NL law
De NOW: enkele subsidierechtelijke aspecten van de noodmaatregel

Articles - Om de economische gevolgen van de coronacrisis te beperken, heeft de regering sinds maart 2020 een aantal financiële steunmaatregelen in het leven geroepen, waaronder de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Met de NOW worden werkgevers gecompenseerd in de loonkosten van werknemers. Dit gebeurt door middel van een subsidie, waarbij subsidieverplichtingen worden opgelegd die werkgevers beperken in hun bedrijfsvoering. Omdat de NOW een subsidie is, is titel 4.2 (de subsidietitel) van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing.

Read more

13.01.2021 NL law
De subsidievaststelling voor de NOW-1 en de NOW-2: over termijnen, haken, ogen en herstelmogelijkheden

Short Reads - In haar bijdrage in ArbeidsRecht belicht Astrid Helstone een aantal belangrijke aandachtspunten die relevant zijn voor de vaststellingsaanvraag die werkgevers moeten indienen voor de subsidievaststelling van UWV voor de eerste tranche (de NOW-1) en de tweede tranche (de NOW-2) van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (de Subsidievaststelling).

Read more

11.12.2020 NL law
De NOW-3: verdere versoberingen uitgesteld

Short Reads - Op 9 oktober 2020 verscheen de NOW-3 in de Staatscourant. De NOW-3 voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor drie keer drie maanden. De periodes waarover een tegemoetkoming kan worden aangevraagd, zien er als volgt uit: vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 (NOW-3.1); vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 (NOW-3.2); en vanaf 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 (NOW-3.3).

Read more

08.01.2021 NL law
Wetsvoorstel toekomst pensioenen – een ingrijpende verandering van het arbeidsvoorwaardelijk pensioen (tweede pijler)

Articles - Op 16 december 2020 is het Concept wetsvoorstel toekomst pensioenen in consultatie gegaan. De consultatietermijn loopt tot en met 12 februari 2021. Dit wetsvoorstel strekt tot herziening van de tweede pijler van het pensioenstelsel. Het is de uitwerking van het in juni 2019 gesloten Pensioenakkoord.

Read more

09.12.2020 NL law
E-book SRD II & Say-on-Pay - Inzicht in het bezoldigingsbeleid- en verslag

Articles - Met de Herziene Aandeelhoudersrechtenrichtlijn (SRD II) wil de Nederlandse wetgever effectieve en duurzame aandeelhoudersbetrokkenheid bij beursgenoteerde vennootschappen bevorderen. Deze nieuwe richtlijn is de opvolger van de Aandeelhoudersrechtenrichtlijn 2007/36/EG en treedt stapsgewijs in werking.

Read more