Articles

E-book: 'Governance van beloningen in de financiële sector'

Governance van beloningen in de financiële sector

E-book: 'Governance van beloningen in de financiële sector'

27.11.2020 NL law

Sinds de publicatie van ons e-book ‘Beloningen in crisistijd’ op 22 april 2020 zijn er verschillende ontwikkelingen geweest in wet- en regelgeving rond beloningen in de financiële sector. Zo werd op 2 juli het Wetsvoorstel nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen (Wnbf) ingediend. Daarnaast publiceerde de EBA op 18 juli het concept Regulatory Technical Standards (RTS) over de criteria voor het selecteren van Identified Staff. Deze ontwikkelingen vormen de basis van een nieuw e-book over de governance van beloningen.

In dit e-book komen de huidige stand van zaken van de Wnbf, CRD V, gewijzigde EBA-richtsnoeren en EBA 2020 CRD V RTS uitgebreid aan bod. Daarnaast bespreken wij een aantal andere ontwikkelingen, zoals:

  • de recente consultatie over de nieuwe Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2017 (Rbb 2017);
  • de ontwikkelingen rond de Investment Firm Directive (IFD) en de Investment Firm Regulation (IFR);
  • de EIOPA Opinie van 7 april 2020 over het toezicht op bezoldigingsprincipes in de verzekeringssector; en
  • het AFM-rapport Bewust Belonen en Waarderen van 29 juni 2020. 

Dit e-book dient als naslagwerk voor werkgevers in de financiële sector ter ondersteuning van een beheerst beloningsbeleid. Wij hopen dat u hier nuttig gebruik van kunt maken.
 
Klik op de afbeelding om het e-book te downloaden.

E-book governance van beloningen

Team

Related news

03.05.2021 NL law
De overheid behoeft de besten, maar krijgt zij die nog wel?

Short Reads - ‘De overheid behoeft de besten; zij moet aantrekken en opkweken de bekwaamsten onder de jongeren; haar mensen moeten het in kennis maar ook in levenshouding en beschaving kunnen opnemen tegen de leidende figuren uit de maatschappij; het zou noodlottig zijn voor de publieke zaak, zo de overheid zich tevreden zou stellen met degenen, die elders niet aan de slag konden komen of mislukten.’ (C.H.F. Polak 1957, geciteerd in NJB 2018/1044)

Read more

13.04.2021 NL law
Podcast: 'de NOW en de accountantscontrole'

Short Reads - Waarom is de accountant zo belangrijk bij het verkrijgen van NOW-subsidie? Waar let hij of zij op bij de controle of de subsidievoorwaarden zijn nageleefd? En, wat als je als werkgever het niet eens bent met de uitkomst van de controle? In de derde aflevering van een vierdelige podcastserie over de NOW geven Luuk van de Sandt en Steven Hijink - beiden advocaat gespecialiseerd in het jaarrekeningenrecht - antwoord op deze en andere vragen over de NOW en de accountantscontrole.  

Read more

21.04.2021 NL law
Voorschotbepaling (NOW-1) en peildatumbepaling (NOW-2) zijn niet in strijd met het evenredigheidsbeginsel (annotatie)

Short Reads - In deze annotatie bespreken Jan Reinier van Angeren en Sandra Putting de eerste uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) over de NOW. In de uitspraak van 8 januari 2021 oordeelt de CRvB dat de voorschotbepaling uit de NOW-1 en de peildatumbepaling uit de NOW-2 niet in strijd zijn met het evenredigheidsbeginsel. De CRvB ziet daarom geen aanleiding de bepalingen in het voordeel van de desbetreffende werkgever buiten toepassing te laten. In de annotatie gaan Jan Reinier en Sandra in op een aantal bestuursrechtelijke aspecten van de NOW-subsidieregeling en de CRvB-uitspraak.

Read more