Articles

E-book: 'Governance van beloningen in de financiële sector'

Governance van beloningen in de financiële sector

E-book: 'Governance van beloningen in de financiële sector'

27.11.2020 NL law

Sinds de publicatie van ons e-book ‘Beloningen in crisistijd’ op 22 april 2020 zijn er verschillende ontwikkelingen geweest in wet- en regelgeving rond beloningen in de financiële sector. Zo werd op 2 juli het Wetsvoorstel nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen (Wnbf) ingediend. Daarnaast publiceerde de EBA op 18 juli het concept Regulatory Technical Standards (RTS) over de criteria voor het selecteren van Identified Staff. Deze ontwikkelingen vormen de basis van een nieuw e-book over de governance van beloningen.

In dit e-book komen de huidige stand van zaken van de Wnbf, CRD V, gewijzigde EBA-richtsnoeren en EBA 2020 CRD V RTS uitgebreid aan bod. Daarnaast bespreken wij een aantal andere ontwikkelingen, zoals:

  • de recente consultatie over de nieuwe Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2017 (Rbb 2017);
  • de ontwikkelingen rond de Investment Firm Directive (IFD) en de Investment Firm Regulation (IFR);
  • de EIOPA Opinie van 7 april 2020 over het toezicht op bezoldigingsprincipes in de verzekeringssector; en
  • het AFM-rapport Bewust Belonen en Waarderen van 29 juni 2020. 

Dit e-book dient als naslagwerk voor werkgevers in de financiële sector ter ondersteuning van een beheerst beloningsbeleid. Wij hopen dat u hier nuttig gebruik van kunt maken.
 
Klik op de afbeelding om het e-book te downloaden.

E-book governance van beloningen

Team

Related news

29.07.2021 NL law
De NOW-4: grotendeels gelijk aan de NOW-3 met enkele wijzigingen

Short Reads - Het kabinet kondigde in de Kamerbrief van 27 mei 2021 het vierde noodpakket aan om de economie ten tijde van de coronacrisis te blijven ondersteunen. Onderdeel van dit noodpakket is de Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (“NOW-4”). Op 23 juli 2021 is de NOW-4 gepubliceerd in de Staatscourant. Deze short read geeft een kort overzicht van de hoofdlijnen van de NOW-4 en de wijzigingen ten opzichte van de NOW-3.

Read more

17.06.2021 NL law
SER advies 2021-2025: de belangrijkste aanbevelingen op het terrein van de arbeidsmarkt besproken

Short Reads - Inleiding Op 2 juni 2021 presenteerde de Sociaal Economische Raad (SER) het ontwerpadvies ‘Sociaal-Economisch beleid 2021-2025. Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving’. Dit advies behelst een breed pakket aan voorstellen dat voor brede welvaart in Nederland moet zorgen. De SER adviseert het kabinet fors te investeren in de arbeidsmarkt en de publieke sector.

Read more