umraniye escort pendik escort
maderba.com
implant
olabahis
canli poker siteleri meritslot oleybet giris adresi betgaranti
escort antalya
istanbul escort
sirinevler escort
antalya eskort bayan
brazzers
sikis
Articles

EU regelt aankondigingen van prijsverminderingen en prijsstelling

EU regelt aankondigingen van prijsverminderingen en prijsstelling

EU regelt aankondigingen van prijsverminderingen en prijsstelling

03.11.2020 BE law

Nadat België zijn regels inzake prijsverminderingsaankondigingen heeft moeten afschaffen, zal het nu ten gevolge van EU-richtlijn 2019/2161 opnieuw aangepaste regels moeten invoeren. Daarnaast zal het ook regels met betrekking tot bepaalde vormen van prijsvorming moeten invoeren.

 

België moet binnenkort Richtlijn 2019/2161van 27 november 2019 (‘Richtlijn’) uitvoeren. De Richtlijn wijzigt o.m. Richtlijn 98/6/EGen Richtlijn 2011/83/EUmet het oog op een betere handhaving en modernisering van de EU-voorschriften inzake consumentenbescherming. De richtlijn bevat o.m. gemoderniseerde regels inzake prijsstelling met het oog op de digitale marktontwikkelingen.  

Gepersonaliseerde prijsstelling

Handelaren kunnen op basis van geautomatiseerde beslissingsalgoritmen en profilering van consumentengedrag de prijs van hun aanbiedingen voor specifieke consumenten of groepen consumenten personaliseren.  Een handelaar kan bijvoorbeeld op basis van de aankoopgeschiedenis van een consument een algoritme gebruiken om te detecteren of deze een bijzondere interesse heeft in een van zijn goederen en diensten en de prijs ervan te verhogen.  

De Richtlijn bepaalt in Artikel 4, paragraaf 4 dat de handelaar de consument moet informeren indien de weergegeven prijs werd gepersonaliseerd op basis van geautomatiseerde besluitvorming zodat de consument zich bewust is van het risico dat de vraagprijs is verhoogd.4

(Reële) Prijsverlaging

Om nepprijsverlagingen te voorkomen die het gevolg zijn van prijsverhogingen vlak voor de aankondiging van prijsverlagingen, moeten handelaars binnenkort, conform Artikel 2, paragraaf 1 van de Richtlijn, bij aankondigingen van prijsverlagingen de vorige prijs aangeven.  De vorige prijs wordt gedefinieerd als “de laagste prijs die door de handelaar is toegepast tijdens een periode die niet korter is dan 30 dagen voor de toepassing van de prijsvermindering”.Voor goederen met een beperkte houdbaarheid, alsook voor nieuwe goederen, i.e. minder dan 30 dagen op de markt, kan een kortere periode worden voorzien.

De EU-lidstaten moeten de Richtlijn uiterlijk 28 november 2021 ten uitvoer leggen en de ten uitvoer gelegde maatregelen vanaf 28 mei 2022 toepassen.

 

Voetnoten:

Richtlijn (EU) 2019/2161 van 27 november 2019 tot wijziging van richtlijn 93/13/EEG van de Raad en Richtlijnen 98/6/EG, 2005/29/EG en 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de Unie, OJ L328/7, 18.12.2019.
2 Richtlijn 98/6/EG van 16 februari 1998 betreffende de bescherming van de consument inzake de prijsaanduiding van aan de consument aangeboden producten, OJ L80/27, 18.3.1998.
3 Richtlijn 2011/83/EU van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad.
4 Zie nieuw artikel 6, lid 1, ebis Richtlijn 2011/83/EU.
5 Zie nieuw artikel 6bis Richtlijn 98/6/EG.
 

Team

Related news

07.01.2021 NL law
Do the math: ACM publishes strategy on monitoring use algorithms

Short Reads - The ACM worries that the use of algorithms may lead to the creation of cartels, or nudge consumers towards a purchasing decision that is not in their best interest. Therefore, on 10 December 2020, it published a new policy document (in Dutch) setting out what businesses can expect when the ACM checks their algorithms. On the same day, the ACM also launched a trial with online music library Muziekweb to improve the ACM’s knowledge about the categories of data that are likely to be relevant in such investigations. All signs indicate the ACM’s intention to become more active in this area.

Read more

05.11.2020 NL law
This article has FIVE stars! New Dutch consumer rules to curb fake reviews

Short Reads - Consumers often rely on online reviews to decide what bike to buy, where to eat or what article to read. But what if those reviews are fake? New Dutch rules were announced on 23 October 2020 seeking to ensure a higher level of consumer protection online. These rules mean more obligations for online traders, and potentially high fines if they get it wrong. For example, traders should implement procedures to ensure that published reviews originate from consumers who have genuinely used the product.

Read more

03.11.2020 BE law
Winkelketen Inno haalt na een decennium officieel zijn gelijk: sperperioderegeling (oude wet marktpraktijken) onwettig

Articles - Doorheen de jaren is er al veel inkt gevloeid over de wettigheid van de sperperioderegeling (verbod op prijsverminderingen tijdens de sperperiode) in het licht van Richtlijn 2005/29/EG1  (“Richtlijn oneerlijke marktpraktijken”)2 in de zaak Inno/Unizo. Het arrest van 3 februari 2020 van het Hof van Beroep te Gent lijkt hier een definitief einde aan te maken.3

Read more

03.12.2020 NL law
The next 5 years: European Commission launches New Consumer Agenda

Short Reads - Despite the ongoing COVID-19 pandemic, the European Commission is already looking ahead to set its consumer protection priorities for the next five years. Key points in the New Consumer Agenda include equipping consumers with better information on product sustainability, digital transformation, effective enforcement, safety concerning products ‘made in China’ and protecting particularly vulnerable consumers such as children, older people or those with disabilities. The New Consumer Agenda is a follow-up to the 2018 New Deal for Consumers.

Read more