Articles

De SPAC (special purpose acquisition company)

De SPAC (special purpose acquisition company)

De SPAC (special purpose acquisition company)

04.11.2020 NL law

In deze bijdrage, geschreven door Derk Lemstra en Rik van Kessel, wordt de special purpose acquisition company, kortweg SPAC besproken.

De SPAC, heeft in de VS de laatste jaren sterk aan populariteit gewonnen. Een SPAC is een lege huls die een beursnotering verkrijgt, en vervolgens probeert binnen twee jaar een substantieel belang in een target te verwerven, waardoor die target beursgenoteerd wordt. In Nederland is de SPAC (vooralsnog) een zeldzaam fenomeen. Recent is er in Nederland voor het eerst in tien jaar weer een SPAC geweest: Dutch Star Companies One N.V. (DSCO). Na haar IPO in februari 2018, vond DSCO in CM.com een target. In februari 2020 werd de business combination via een fusie afgerond, waarmee CM.com een notering aan Euronext Amsterdam verkreeg.

De SPAC is geen juridischvastomlijnd begrip. Er bestaat geen specifieke EU- of Nederlandse wet- of regelgevingvoor de SPAC. Mede daarom beoogt deze bijdrage vanuit het algemene (ondernemings)recht een beknopt overzicht te bieden van aandachtspunten voor de bij een SPAC betrokken partijen.

Lees hun bijdrage hier.

Dit artikel is verschenen in Ondernemingsrecht 2020/143

Team

Related news

15.10.2021 NL law
BRRD II implementation in the Netherlands

Short Reads - Recently, the Dutch bill for the implementation of BRRD II (i.e. Directive (EU) 2014/59 establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms, as amended by Directive (EU) 2019/879) in the Netherlands was submitted to Dutch Parliament, where it is currently under debate.

Read more

01.10.2021 NL law
Vanaf 1 oktober strengere regelgeving voor verkoop van turbo’s aan particuliere beleggers

Short Reads - Turbobeleggers nemen veel risico’s en verliezen gemiddeld veel geld. De AFM vindt dat particuliere beleggers onvoldoende beschermd worden tegen de risico’s van turbo’s. De verkoop van turbo’s aan deze beleggers wordt daarom aan banden gelegd. Met ingang van 1 oktober geldt een hefboombeperking, een verplichte risicowaarschuwing en een verbod op handelsbonussen. Daarmee wil de Autoriteit Financiële Markten (AFM) particuliere beleggers beter beschermen tegen de risico’s van turbo’s.

Read more

14.10.2021 NL law
NFTs: New legal challenges on the horizon

Short Reads - Non-Fungible Tokens, widely known as NFTs, have recently gained much attention due to their role in the transfer of digital artworks. The market for NFTs grew from USD 13.5m in the first six months of 2020 to USD 2.5bn in the first half of 2021 and is still growing at an expansive rate. Notwithstanding their increasing popularity in the world of art, NFTs have many potential applications. In this blog Maciek Bednarski, Annemijn Witkam and Roderik Vrolijk explain what NFTs are and describe some of the legal challenges they will bring about.

Read more

20.09.2021 NL law
AFM: Beleggingsfondsen kunnen beleggers beter informeren over duurzaamheid

Articles - Beleggingsfondsen kunnen beleggers beter informeren over duurzaamheid. De informatieverschaffing van fondsen over duurzaamheidsrisico’s en duurzaamheidskenmerken is nog vaak te algemeen, daardoor krijgen beleggers te weinig inzicht in waar ze in investeren. Dat is een van de conclusies van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in een verkennend onderzoek naar de toepassing van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

Read more

11.10.2021 NL law
Vervolgonderzoek van de AFM naar incidentmeldingen door asset managers

Articles - Sinds de uitbraak van het coronavirus wordt ook in de financiële sector meer op afstand samengewerkt. Dat brengt specifieke risico’s met zich mee. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat daarom vervolgonderzoek doen naar het melden van incidenten door asset managers. De reden is het uitblijven van een stijging van het aantal incidentmeldingen ondanks herhaalde oproepen daartoe.

Read more