umraniye escort pendik escort
maderba.com
implant
olabahis
canli poker siteleri meritslot oleybet giris adresi betgaranti
escort antalya
istanbul escort
sirinevler escort
antalya eskort bayan
brazzers
sikis
Articles

Beperking van persvrijheid – Laster van concurrerend persorgaan kan oneerlijke marktpraktijk uitmaken

Beperking van persvrijheid – Laster van concurrerend persorgaan kan o

Beperking van persvrijheid – Laster van concurrerend persorgaan kan oneerlijke marktpraktijk uitmaken

03.11.2020 BE law

Rechtbank van Koophandel te Luik1 oordeelt dat het opzetten van een lastercampagne een oneerlijke marktpraktijk uitmaakt indien deze erop is gericht om de inkomstbronnen van een concurrerend persorgaan te laten opdrogen en te proberen de redactionele lijn te wijzigen. 

SUDPRESSE, een persgroep die eigenaar is van een reeks dagbladen, publiceerde op 19 oktober 2019 een artikel op haar Facebook-pagina over de groepsverkrachting van een 13-jarige.  Het artikel verwees, via "putaclic" links, naar andere gerelateerde artikelen (waarvan sommige betalend).  VINCESTONIAN, beheerder van de parodische website NORDPRESSE.be, stelde deze praktijk en het soort publicaties aan de kaak.  Het riep haar lezers op om berichten te sturen naar de adverteerders van SUDPRESSE waarin o.m. zou moeten vermeld worden « cela me dérange de voir qu’une société telle que la vôtre finance des articles qui diffusent les détails sordides du viol d’une ado de 13 ans avec des flèches putaclic. Merci de remettre en questions vos partenariats publicitaires si vous voulez préserver votre image … ». SUDPRESSE stelde hierop een vordering tot staking in bij de Rechtbank van Koophandel te Luik wegens een miskenning van het artikel VI. 104 WER.

VINCESTONIAN steunde zich voor haar verweer op artikel 10 van het EVRM inzake de vrijheid van meningsuiting.  In haar uitspraak omtrent de verenigbaarheid van de omstreden lastercampagne met artikel VI. 104 WER heeft de Rechtbank van Koophandel een belangenafweging gemaakt.  Met name op basis van de jurisprudentie van het Hof van Beroep te Brussel en de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft de Rechtbank geoordeeld dat de vrijheid van meningsuiting weliswaar het recht op kritiek inhoudt, maar niet van dien aard is dat zij denigrering en aantasting van de reputatie van een onderneming rechtvaardigt.  De rechtbank oordeelde dat de voorwaarden voor een beperking van de vrijheid van meningsuiting van het VINCESTONIAN-bedrijf in dit geval waren vervuld, aangezien een dergelijke beperking bij wet was voorzien en noodzakelijk is in een democratische en evenredige samenleving.

De Rechtbank beval VINCESTONIAN om haar lastercampagne tegen SUDPRESSE te staken. De campagne was er namelijk op gericht om de inkomstbronnen van SUDPRESSE te laten opdrogen, was een poging om de redactionele lijn van de kranten te wijzigen en ondermijnde als dusdanig de vrijheid van de pers (een persorgaan is namelijk niet meer levensvatbaar wanneer het niet over voldoende financiële middelen beschikt om normaal te opereren). 

Daarentegen werd de vordering tegen de zaakvoerder van VINCESTONIAN afgewezen omdat hij niet voldeed aan de definitie van onderneming in de zin van artikel I.8.39° WER (hoewel de rechtbank erkent dat hij wellicht wel een onderneming was in de zin van artikel I.1.1° WER).
 

Voetnoten:

Rb. Kh. Luik 10 januari 2020, A/19/200796, niet gepubl.

Team

Related news

07.01.2021 NL law
Do the math: ACM publishes strategy on monitoring use algorithms

Short Reads - The ACM worries that the use of algorithms may lead to the creation of cartels, or nudge consumers towards a purchasing decision that is not in their best interest. Therefore, on 10 December 2020, it published a new policy document (in Dutch) setting out what businesses can expect when the ACM checks their algorithms. On the same day, the ACM also launched a trial with online music library Muziekweb to improve the ACM’s knowledge about the categories of data that are likely to be relevant in such investigations. All signs indicate the ACM’s intention to become more active in this area.

Read more

05.11.2020 NL law
This article has FIVE stars! New Dutch consumer rules to curb fake reviews

Short Reads - Consumers often rely on online reviews to decide what bike to buy, where to eat or what article to read. But what if those reviews are fake? New Dutch rules were announced on 23 October 2020 seeking to ensure a higher level of consumer protection online. These rules mean more obligations for online traders, and potentially high fines if they get it wrong. For example, traders should implement procedures to ensure that published reviews originate from consumers who have genuinely used the product.

Read more

03.11.2020 BE law
Winkelketen Inno haalt na een decennium officieel zijn gelijk: sperperioderegeling (oude wet marktpraktijken) onwettig

Articles - Doorheen de jaren is er al veel inkt gevloeid over de wettigheid van de sperperioderegeling (verbod op prijsverminderingen tijdens de sperperiode) in het licht van Richtlijn 2005/29/EG1  (“Richtlijn oneerlijke marktpraktijken”)2 in de zaak Inno/Unizo. Het arrest van 3 februari 2020 van het Hof van Beroep te Gent lijkt hier een definitief einde aan te maken.3

Read more

03.12.2020 NL law
The next 5 years: European Commission launches New Consumer Agenda

Short Reads - Despite the ongoing COVID-19 pandemic, the European Commission is already looking ahead to set its consumer protection priorities for the next five years. Key points in the New Consumer Agenda include equipping consumers with better information on product sustainability, digital transformation, effective enforcement, safety concerning products ‘made in China’ and protecting particularly vulnerable consumers such as children, older people or those with disabilities. The New Consumer Agenda is a follow-up to the 2018 New Deal for Consumers.

Read more