Articles

Wel of niet (langer) verplichte rapportage over de wettelijke streefcijferregeling door grote vennootschappen?

Wel of niet (langer) verplichte rapportage over de wettelijke streefc

Wel of niet (langer) verplichte rapportage over de wettelijke streefcijferregeling door grote vennootschappen?

06.05.2020 NL law

Op 1 januari 2020 is de wettelijke streefcijferregeling komen te vervallen. Op grond van deze regeling moest iedere grote NV of BV – waaronder de beursvennootschap – streven naar een evenwichtige man/vrouw verdeling in haar bestuur en raad van commissarissen (RvC). Er was sprake van een evenredige verdeling bij een bezetting van ten minste 30% vrouwen en ten minste 30% mannen in zowel het bestuur als de RVC (art. 2:166/276 BW). Grote vennootschappen legden in het bestuursverslag verantwoording af over deze evenwichtige verdeling van zetels (art. 2:391 lid 7 BW).

Indien de zetels van het bestuur of van de RvC niet evenwichtig waren verdeeld zoals voorgeschreven door art. 2:166/276 BW, dienden de vennootschappen in het bestuursverslag uiteen te zetten (art. 2:391 lid 7 BW):

  • waarom de zetels niet evenwichtig waren verdeeld;
  • wat de vennootschap had gedaan om toch tot een evenwichtige verdeling te komen; en
  • hoe de vennootschap in de toekomst beoogde een evenwichtige verdeling te realiseren. 

Gezien het feit dat de wettelijke streefcijferregeling per 1 januari 2020 is komen te vervallen, rijst de vraag of een grote vennootschap in het bestuursverslag over boekjaar 2019 nog verantwoording zou moeten afleggen over (eventuele afwijking van) de wettelijke streefcijferregeling gedurende het boekjaar. De wetgever heeft geen expliciete regeling getroffen per welk boekjaar de regeling niet langer hoeft te worden toegepast. Hierbij is van belang dat het kabinet op 7 februari 2020 heeft aangekondigd dat er een wettelijk diversiteitsquotum komt voor de RvC’s van beursgenoteerde vennootschappen en grote vennootschappen zelf passende en ambitieuze streefcijfers moeten opstellen voor de diversiteit m/v in het bestuur, de RvC en de subtop. Beursvennootschappen zijn bovendien op grond van andere wet- en regelgeving reeds verplicht om verantwoording af te leggen over diversiteit en moeten rekening houden met de belangen van de diverse stakeholders, waaronder institutionele beleggers en stemadviesbureaus. In dit kader is het interessant om na te gaan of grote vennootschappen – en meer in het bijzonder beursvennootschappen – in het bestuursverslag over boekjaar 2019 nog verantwoording zouden moeten afleggen over (afwijking van) de wettelijke streefcijferregeling.

Sandra Rietveld en Lieke Stroeve bespreken deze praktijkvraag in het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2020/1.

Lees het volledige artikel 

Team

Related news

20.05.2020 NL law
Perpetual securities not considered equity for Dutch corporate income tax purposes

Short Reads - In a decision of Friday 15 May 2020, the Dutch Supreme Court confirmed that fixed-to-floating rate perpetual equity securities (“perpetual securities”) should not be considered a “participation loan” (deelnemerschapslening) for Dutch tax purposes. Under Dutch tax law, characterization of a debt instrument as a “participation loan” implies that such instrument is deemed equity for Dutch corporate income tax purposes. Characterization of the perpetual securities as a participation loan would have meant that the interest would have been regarded non-deductible dividend.

Read more

13.05.2020 NL law
De algemene vergadering en COVID-19

Articles - De uitbraak van het coronavirus stelt ons land voor enorme uitdagingen en heeft aanleiding gegeven tot overheidsmaatregelen die het dagelijks leven van alle Nederlanders verregaand beïnvloeden. Menig huiskamer is omgetoverd tot home-office, horecagelegenheden zijn gesloten en de vele zomerfestivals die ons land kent, kunnen voorlopig geen doorgang vinden. Maar de coronacrisis heeft ook gevolgen voor de organisatie van het belangrijkste evenement voor aandeelhouders van Nederlandse beursvennootschappen: de jaarlijkse algemene vergadering (AVA).

Read more

14.05.2020 NL law
Corona-special

Articles - Sinds de uitbraak van het coronavirus als veroorzaker van de ziekte COVID-19 lijkt alles anders. Tijdens zijn persconferentie op 31 maart jongstleden verwoordde minister-president Rutte dat door de huidige crisis, als gevolg van de uitbraak van het coronavirus, te omschrijven als een van de hevigste crises in de geschiedenis buiten oorlogstijd. Als historicus had de minister-president wellicht kunnen wijzen op de pandemie die letterlijk een eeuw geleden de wereld trof, toen het virus dat bekend staat als de ‘Spaanse griep’ in de nasleep van een oorlog rondwaarde.

Read more

This website uses cookies. Some of these cookies are essential for the technical functioning of our website and you cannot disable these cookies if you want to read our website. We also use functional cookies to ensure the website functions properly and analytical cookies to personalise content and to analyse our traffic. You can either accept or refuse these functional and analytical cookies.

Privacy – en cookieverklaring