Articles

E-book 'De huidige NOW en de verwachte wijzigingen in de nieuwe/verlengde NOW (NOW 2.0)'

E-book 'De huidige NOW en de verwachte wijzigingen in de nieuwe/verle

E-book 'De huidige NOW en de verwachte wijzigingen in de nieuwe/verlengde NOW (NOW 2.0)'

07.05.2020 NL law

Op 1 april 2020 werd de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid gepubliceerd (“NOW”). Sinds 6 april 2020 is het UWV-loket geopend en kunnen werkgevers een aanvraag doen voor loonkostensubsidie onder de NOW. Op 30 april 2020 waren er ongeveer 114.000 aanvragen ingediend bij het UWV.

Read this article in English

De eerste weken nadat de NOW in werking is getreden, zijn verstreken. Een goed moment om de balans op te maken en, vooruitkijkend naar een eventuele verlenging van de NOW (waarover naar verwachting vóór 1 juni 2020 door de regering zal worden beslist), de belangrijkste ontwikkelingen op een rij te zetten. Welke wijzigingen zijn er in de huidige NOW doorgevoerd? Hoe zal de verlenging van de NOW eruitzien? Welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van de steunmaatregelen voor zelfstandigen (Tozo)?

Onze praktijkgroep Employment, Pensions en Incentives heeft de recente ontwikkelingen ten aanzien van de NOW en de Tozo gebundeld in een e-book. Op basis van recente Kamerdebatten en aangenomen moties wordt ook alvast vooruitgekeken naar de verlenging van de NOW.

Het e-book dient als naslagwerk voor werkgevers en andere (zelfstandig) ondernemers ter ondersteuning van hun bedrijfsvoering tijdens de huidige coronacrisis. Wij hopen dat u hier nuttig gebruik van kunt maken.

Klik op de afbeelding om het e-book te downloaden.

E-book 'De huidige NOW en de verwachte wijzigingen in de nieuwe/verlengde NOW (NOW 2.0)'

Meer over het coronavirus

Meer publicaties over de impact van het coronavirus leest u op onze website. Hier vindt u ook een lijst met contactpersonen binnen ons kantoor die u kunnen adviseren bij vragen over de implicaties van het coronavirus voor uw bedrijf.

Team

Related news

03.07.2020 NL law
E-book NOW-2: Second Temporary Emergency Bridging Measure Work Retention

Articles - On 17 March 2020, the Dutch cabinet announced the first emergency package of support measures to alleviate the economic consequences of the corona crisis. This emergency package inter alia comprised the First Temporary Emergency Bridging Measure for the purpose of Work Retention (“NOW-1”) and the Temporary Bridging Measure for Self-Employed Persons (“Tozo-1”).

Read more

07.07.2020 NL law
Inwerkingtreding Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid

Short Reads - Op 24 april 2020 is de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid (“de Noodwet”) in werking getreden. Aan de hand van de Noodwet kunnen rechtspersonen tijdelijk afwijken van wettelijke en statutaire bepalingen en kunnen bepaalde termijnen worden uitgesteld. De Noodwet is een antwoord op de beperkingen die gelden als gevolg van de uitbraak van COVID-19. De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid is een verzamelwet.

Read more

03.07.2020 NL law
E-book NOW-2: Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

Articles - Op 17 maart 2020 kondigde het kabinet het eerste noodpakket aan met steunmaatregelen om de economische gevolgen van de coronacrisis te dempen. Onderdeel van dit noodpakket zijn onder andere de Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (“NOW-1”) en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (“Tozo-1”).

Read more

07.07.2020 NL law
Inwerkingtreding deel Implementatiewet Herziene aandeelhoudersrechtenrichtlijn

Short Reads - In onze Corporate Update van 6 februari 2020 bespraken wij de inwerkingtreding van de Wet tot implementatie van de Herziene aandeelhoudersrechtenrichtlijn (“SRD II”) (“Implementatiewet”) op 1 december 2019. De bepalingen over de identificatie van aandeelhouders, de uitwisseling van informatie met aandeelhouders en de facilitering van (stem)rechten treden op 3 september 2020 in werking.

Read more

25.06.2020 NL law
Een groene encyclopedie voor de financiële sector

Short Reads - Op 22 juni 2020 is de Europese taxonomieverordening (Verordening (EU) 2020/282) gepubliceerd. De verordening wordt gezien als een mijlpaal voor de verduurzaming van de financiële sector. De Europese Commissie ziet het herstel en de wederopbouw van de economie na de coronacrisis als een kans voor een fundamentele verandering naar een duurzame economie.

Read more