Articles

E-book 'De huidige NOW en de verwachte wijzigingen in de nieuwe/verlengde NOW (NOW 2.0)'

E-book 'De huidige NOW en de verwachte wijzigingen in de nieuwe/verle

E-book 'De huidige NOW en de verwachte wijzigingen in de nieuwe/verlengde NOW (NOW 2.0)'

07.05.2020 NL law

Op 1 april 2020 werd de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid gepubliceerd (“NOW”). Sinds 6 april 2020 is het UWV-loket geopend en kunnen werkgevers een aanvraag doen voor loonkostensubsidie onder de NOW. Op 30 april 2020 waren er ongeveer 114.000 aanvragen ingediend bij het UWV.

Read this article in English

De eerste weken nadat de NOW in werking is getreden, zijn verstreken. Een goed moment om de balans op te maken en, vooruitkijkend naar een eventuele verlenging van de NOW (waarover naar verwachting vóór 1 juni 2020 door de regering zal worden beslist), de belangrijkste ontwikkelingen op een rij te zetten. Welke wijzigingen zijn er in de huidige NOW doorgevoerd? Hoe zal de verlenging van de NOW eruitzien? Welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van de steunmaatregelen voor zelfstandigen (Tozo)?

Onze praktijkgroep Employment, Pensions en Incentives heeft de recente ontwikkelingen ten aanzien van de NOW en de Tozo gebundeld in een e-book. Op basis van recente Kamerdebatten en aangenomen moties wordt ook alvast vooruitgekeken naar de verlenging van de NOW.

Het e-book dient als naslagwerk voor werkgevers en andere (zelfstandig) ondernemers ter ondersteuning van hun bedrijfsvoering tijdens de huidige coronacrisis. Wij hopen dat u hier nuttig gebruik van kunt maken.

Klik op de afbeelding om het e-book te downloaden.

E-book 'De huidige NOW en de verwachte wijzigingen in de nieuwe/verlengde NOW (NOW 2.0)'

Meer over het coronavirus

Meer publicaties over de impact van het coronavirus leest u op onze website. Hier vindt u ook een lijst met contactpersonen binnen ons kantoor die u kunnen adviseren bij vragen over de implicaties van het coronavirus voor uw bedrijf.

Team

Related news

16.09.2020 NL law
Het bonus- en dividendverbod bij een beroep op de NOW-subsidie

Articles - De vraag of het gerechtvaardigd is om bonussen en dividend in corona crisistijd uit te keren, is een actueel maatschappelijk thema. Dit geldt in het bijzonder voor ondernemingen die een beroep doen op staatssteun, waaronder de huidige loonkostensubsidieregeling ingevolge de Tijdelijke noodmaat regel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (de “NOW”).

Read more

08.09.2020 NL law
Bestuursrechter bevestigt: de NOW kent geen ‘hardheidsclausule’ voor uitzonderlijke omstandigheden

Articles - Werkgevers die een NOW-subsidie aanvragen, maar niet voldoen aan alle vereisten, hebben geen recht op deze NOW-subsidie, ook niet in ‘uitzonderlijke gevallen’. Zo oordeelt een rechtbank in de eerste gepubliceerde bestuursrechtelijke uitspraak over de NOW. Deze uitspraak gaat over de eerste tranche van de NOW (de NOW 1), waarvoor van 14 april tot en met 5 juni 2020 subsidieverlening aangevraagd kon worden.

Read more

02.09.2020 NL law
De hoofdlijnen van de NOW-3

Articles - Op 28 augustus 2020 heeft het kabinet de Tweede Kamer geïnformeerd over een omvangrijk steun- en herstelpakket in verband met de economische gevolgen van de coronacrisis. Onderdeel hiervan is het continueren van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-3). Voor een toelichting op de NOW-1 en NOW-2 verwijzen wij naar onze eerdere e-books.

Read more