Neodyum Miknatis
amateur porn
implant
olabahis
Casino Siteleri
Kayseri escort
canli poker siteleri kolaybet meritslot
escort antalya
istanbul escort
sirinevler escort
antalya eskort bayan
Short Reads

DNB doet oproep groen herstel uit de coronacrisis

DNB doet oproep groen herstel uit de coronacrisis

DNB doet oproep groen herstel uit de coronacrisis

28.05.2020 NL law

De Nederlandsche Bank (DNB) roept op tot een groen herstel uit de coronacrisis. Het uitstellen van noodzakelijke maatregelen tegen klimaatverandering vergroot het risico op een schoksgewijze transitie naar een klimaatneutrale economie met schade voor de economie en de financiële sector als gevolg. De coronacrisis en de huidige situatie van lage rentestanden en lage energieprijzen bieden volgens DNB een kans om de transitie naar een klimaatneutrale economie te versnellen en te combineren met economisch duurzaam herstel.

Hoewel overheden in eerste instantie aan zet zijn om met het gevoerde beleid de kansen voor groen herstel te benutten, kunnen centrale banken, toezichthouders en financiële instellingen hierbij een ondersteunende rol spelen, aldus DNB.  Als toezichthouder spoort DNB financiële instellingen al geruime tijd aan om klimaatrisico's te beheersen. De huidige crisis kan echter voor financiële instellingen aanleiding zijn om uitgangspunten en beleidskeuzes ten aanzien van duurzaamheid en klimaatrisico's te heroverwegen. Om de activiteiten van de financiële sector in lijn te brengen met de klimaatagenda en een groen herstel te ondersteunen moeten, volgens DNB, prudentiële risico's van klimaatverandering versneld in financiële wet- en regelgeving worden geïntegreerd.

Centrale banken zelf kunnen via het monetair beleid een ondersteunende rol spelen die past binnen hun mandaat. De bijdrage van monetair beleid aan verduurzaming is daarbij wel afhankelijk van het gevoerde klimaatbeleid door overheden. DNB geeft aan dat de ECB onderzoekt hoe klimaatverandering een rol kan spelen in de monetaire strategie, als onderdeel van een strategie-evaluatie. Bij de uitvoering van het monetaire beleid zouden de financiële risico’s voor de centrale bank, voortvloeiend uit klimaatverandering, adequaat moeten worden gemitigeerd. Het belang hiervan is toegenomen nu de ECB door de coronacrisis een grotere rol is gaan spelen op financiële markten en in de financiering van banken. Een mogelijke risicomitigerende maatregel is om rapportages over CO2-uitstoot door bedrijven als voorwaarde op te nemen binnen de opkoopprogramma’s. Deze transparantie is nodig om de risico’s goed in te schatten en te beprijzen.

Bron: DNB

Team

Related news

21.10.2020 NL law
Doorberekenen 100% loonkosten onredelijk vanwege doel NOW-regeling (annotatie)

Articles - De vraag in hoeverre afspraken over arbeidsvoorwaarden, zoals loon, bonussen en onkostenvergoedingen, kunnen worden gewijzigd is vanwege de coronacrisis een actueel arbeidsrechtelijk vraagstuk. Cao’s en individuele afspraken tussen werkgevers en werknemers, die voorafgaand aan de coronacrisis zijn gesloten, komen hierdoor op losse schroeven te staan.

Read more

12.10.2020 NL law
De NOW-3: wat verandert er ten opzichte van de NOW-1 en de NOW-2?

Short Reads - De regering kondigde op 28 augustus 2020 het derde noodpakket aan om de economie ten tijde van de coronacrisis te blijven ondersteunen. Onderdeel van dit noodpakket is de Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (“NOW-3”). Op 9 oktober 2020 is de NOW-3 gepubliceerd in de Staatscourant. Dit bericht geeft een kort overzicht van de hoofdlijnen van de NOW-3. Tevens komen de belangrijkste verschillen met de NOW-1 en de NOW-2 aan bod. 

Read more

15.10.2020 NL law
Coronaboetes voorgelegd aan rechter

Short Reads - Het Openbaar Ministerie (OM) liet eind september weten dat er circa 17.200 strafbeschikkingen zijn uitgevaardigd wegens het overtreden van de corona-noodverordeningen, voornamelijk vanwege het houden van onvoldoende afstand. Een groot aantal mensen heeft verzet ingesteld tegen de strafbeschikking. Zulke zaken worden voorgelegd aan de rechter, tenzij de officier van justitie de strafbeschikking intrekt.  Inmiddels hebben rechters de eerste coronaboetes beoordeeld.

Read more

08.10.2020 NL law
De vaststellingsaanvraag onder de NOW-1 en de gevolgen van de derden- en accountantsverklaring voor de subsidievaststelling

Short Reads - Het is sinds 7 oktober 2020 mogelijk om een aanvraag voor de vaststelling van de subsidie onder de NOW-1 in te dienen. Werkgevers hebben geruime tijd om de aanvraag in te dienen bij het UWV, namelijk tot en met 23 maart 2021 (24 weken vanaf 6 oktober 2020). Werkgevers die een accountantsverklaring moeten overleggen hebben zelfs tot en met 29 juni 2021 (38 weken vanaf 6 oktober 2020) om de aanvraag in te dienen.

Read more