Articles

Back to the future: begroting van toekomstige schade aan de hand van een ijkpunt in het verleden

Back to the future: begroting van toekomstige schade aan de hand van

Back to the future: begroting van toekomstige schade aan de hand van een ijkpunt in het verleden

01.05.2020 NL law

Hoe dient een rechter schade te begroten die een benadeelde partij heeft geleden en nog steeds lijdt als gevolg van wanprestatie of onrechtmatige daad in een ver verleden? De rechter kan kiezen voor het concreet vaststellen van de schade zoals de benadeelde partij die tot (kort voor) de datum van de schadevaststelling door de rechter heeft geleden en de redelijkerwijs te verwachten toekomstige schade schatten.

Een alternatief is het vaststellen van de schade aan de hand van een peildatum in tijd gelegen nabij de schadeveroorzakende gebeurtenis en de – bezien vanuit die peildatum – toekomstige schade kapitaliseren naar die peildatum, op basis van een schatting, met alle onzekerheden van dien. De ‘toekomstige’ schade tussen de peildatum en de dag waarop de rechter de schade vaststelt, is dan in werkelijkheid echter al geleden. Die schade zou dus best concreet, of in ieder geval concreter te bepalen zijn. Dit roept de vraag op of de rechter bij het begroten van toekomstige schade naar een peildatum in het verleden gebeurtenissen van ná de peildatum in de schadebegroting mag betrekken.

Lees het volledige artikel.

Dit artikel is gepubliceerd in het Maandblad voor Verschoningsrecht 2019, afl. 12.

Related news

18.08.2020 NL law
Quarter century bankruptcy settlement and estate debts

Articles - To mark the publication’s 25th anniversary, the editors of the Dutch Journal for Insolvency Law have invited Gertjan Boekraad to author an article on how the issue of bankruptcy settlement has developed in legal doctrine over the past quarter of a century. He discusses questions including: what are estate debts, how can they be paid in advance, and what if the assets do not completely cover the estate debts? 

Read more

08.07.2020 NL law
Dutch State breached duty of care in providing information to victims and surviving relatives of plane crash

Short Reads - Earlier this year, the District Court in The Hague ruled that the Dutch State is liable vis-à-vis the victims and surviving relatives of a 1992 plane crash in Faro, Portugal. The State was found liable because it is responsible for the information provided by the Dutch Aviation Safety Board (a government agency) to the victims and surviving relatives. This information, on the causes of the crash was deemed by the court to be incorrect and incomplete.

Read more

18.08.2020 NL law
Kwart eeuw faillisementsafwikkeling en boedelschulden

Articles - Ter gelegenheid van haar 25-jarig jubileum nodigde het Tijdschrift voor Insolventierecht Gertjan Boekraad uit een bijdrage te schrijven over hoe het recht zich in een kwart eeuw heeft ontwikkeld op het gebied van de Faillissementsafwikkeling. Aan bod komen vragen als: wat zijn boedelschulden, hoe worden zij omgeslagen en hoe wordt een negatieve boedel afgewikkeld? 

Read more

07.07.2020 NL law
Actualiteiten bescherming Nederlandse ondernemingen

Short Reads - Het afgelopen half jaar zijn er verschillende ontwikkelingen geweest op het gebied van bescherming van Nederlandse ondernemingen. COVID-19 zorgde daarbij voor een stroomversnelling. De verslechterde economische situatie als gevolg van COVID-19 maakt dat ondernemingen sneller bloot kunnen komen te staan aan ongewenste overnames of investeringen. Het Kabinet biedt ondernemingen handvatten ter bescherming tegen ongewenste overnames en investeringen als de nationale veiligheid in het geding komt.

Read more