Articles

Back to the future: begroting van toekomstige schade aan de hand van een ijkpunt in het verleden

Back to the future: begroting van toekomstige schade aan de hand van

Back to the future: begroting van toekomstige schade aan de hand van een ijkpunt in het verleden

01.05.2020 NL law

Hoe dient een rechter schade te begroten die een benadeelde partij heeft geleden en nog steeds lijdt als gevolg van wanprestatie of onrechtmatige daad in een ver verleden? De rechter kan kiezen voor het concreet vaststellen van de schade zoals de benadeelde partij die tot (kort voor) de datum van de schadevaststelling door de rechter heeft geleden en de redelijkerwijs te verwachten toekomstige schade schatten.

Een alternatief is het vaststellen van de schade aan de hand van een peildatum in tijd gelegen nabij de schadeveroorzakende gebeurtenis en de – bezien vanuit die peildatum – toekomstige schade kapitaliseren naar die peildatum, op basis van een schatting, met alle onzekerheden van dien. De ‘toekomstige’ schade tussen de peildatum en de dag waarop de rechter de schade vaststelt, is dan in werkelijkheid echter al geleden. Die schade zou dus best concreet, of in ieder geval concreter te bepalen zijn. Dit roept de vraag op of de rechter bij het begroten van toekomstige schade naar een peildatum in het verleden gebeurtenissen van ná de peildatum in de schadebegroting mag betrekken.

Lees het volledige artikel.

Dit artikel is gepubliceerd in het Maandblad voor Verschoningsrecht 2019, afl. 12.

Related news

20.04.2021 NL law
Exoneration clauses in commercial contracts: excluding indirect damage

Short Reads - In Dutch legal practice, contracting parties often agree on exoneration clauses in commercial contracts in which liability for indirect damage is excluded. However, the term indirect damage does not exist in the Dutch Civil Code, and in the Dutch language there is no generally accepted meaning for indirect damage. Conflicts therefore quite frequently arise between contracting parties in relation to the interpretation of indirect damage.

Read more