Short Reads

Werktijdverkortingsregeling wordt NOW

Werktijdverkortingsregeling wordt NOW

Werktijdverkortingsregeling wordt NOW

18.03.2020 NL law

Het kabinet heeft de uitgangspunten van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (“NOW”) bekend gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. De WTV regeling is per 17 maart 18.45 uur ingetrokken. Er kan vanaf dat moment geen beroep meer op worden gedaan. Aanvragen van voor dat moment worden omgezet als aanvragen voor de NOW.

Inhoud NOW

De NOW heeft de volgende kenmerken:

 • Een aanvraag is mogelijk met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020.
 • De duur is drie maanden, met de mogelijkheid van eenmalige verlenging met drie maanden.
 • Het criterium is dat de werkgever naar verwachting meer dan 20% omzetverlies lijdt als gevolg van de Corona crisis. Daarmee is het WTV criterium “verlies aan arbeidscapaciteit” van de baan. Dit was niet makkelijk toe te passen, dus dat is een pluspunt.
 • De vergoeding van de overheid is gerelateerd aan het verwachte omzetverlies.
 • De overheid betaalt 90% van loonkosten aan werkgever onder twee voorwaarden:
 1. De werkgever moet 100% loon doorbetalen. Dat is goed nieuws voor werknemers omdat die onder de WTV maar recht op een WW-uitkering van 75/70% hadden. Onbekend is of ook de hogere loonkosten voor 90% worden vergoed, zoals die van de directie. Geldt dit ook voor bonussen (vast niet)?
 2. De werkgever mag tijdens gebruikmaking NOW “geen ontslag aanvragen” wegens bedrijfseconomische redenen. Dat betekent dat pas na afloop van de driemaandsperiode een aanvraag kan worden ingediend. De verlening van de vergunning en de ontslagdatum liggen dan nog wel een tijdje daarna.
 • De werknemer soupeert geen WW op. Dat is een ander belangrijk voordeel voor werknemers.
 • De regeling geldt ook voor flexibele krachten, zowel in dienst van de werkgever als van het uitzendbureau. Alleen over oproepkrachten wordt gesuggereerd dat zij een WW-uitkering kunnen aanvragen.
 • Voor zzp’ers geldt de regeling niet; zij kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige bijstandsuitkering van maximaal 3 maanden. Die hoeven zij niet terug te betalen.
 • Er bevindt bevoorschotting plaats ter hoogte van 80% van het bedrag waarop de werkgever naar verwachting uiteindelijk recht op heeft. Achteraf wordt aan de hand van het actuele omzetverlies gekeken waar de werkgever recht op had (de regeling spreekt over actuele daling van de loonsom, maar dat lijkt een vergissing).
 • Alle werkgevers lopen het risico op een terugvordering als de daling minder is dan de bevoorschotting.
 • Grote bedrijven moeten achteraf een accountantsverklaring indienen.
 • Op dit moment is het nog niet mogelijk aanvragen onder de NOW in te dienen. SZW maakt het breed bekend zodra dit kan.
 • Er komt nog een uitwerking in een juridische regeling. Het kabinet behoudt zich het recht voor daarin aanpassingen te doen. Gestreefd wordt de nieuwe regeling binnen twee weken te publiceren.

Commentaar

Er zijn voor werknemers drie grote voordelen:

 1. Ze krijgen 100% doorbetaald.
 2. Ze eten niet hun WW op. Dat is vooral fijn als de werkgever later toch tot ontslag overgaat.
 3. Ook flexwerkers profiteren.

Voor de werkgevers zijn de voordelen:

 • Naar het lijkt minder strikte criteria. Verwacht omzetverlies is genoeg en men hoeft niet eerst de flexibele schil af te bouwen.
 • De initiële duur is direct langer (drie maanden in plaats van zes weken).
 • Er vindt bevoorschotting plaats, terwijl de werkgever onder de WTV pas achteraf WW kon terugkrijgen.
 • Werkgevers die nog geen aanvraag hadden gedaan onder de WTV kunnen alsnog met terugwerkende kracht voor steun in aanmerking komen. De WTV kende geen terugwerkende kracht.

Vragen

 • De regeling spreekt over tegemoetkoming in “de loonkosten” ter hoogte van 90% van “de loonsom”. Dit suggereert dat niet alleen het WW-loon wordt vergoed, maar ook secundaire arbeidsvoorwaarden zoals pensioenpremie en leaseauto. Het is onduidelijk of dit ook inderdaad zo is.
 • Onbekend is of ook de loonkosten boven het maximum dagloon voor 90% worden vergoed, zoals die van de directie.
 • Voor uitzendkrachten worden ook slechts 90% van de loonsom vergoed. Het uitzendbureau zal de laatste 10% verschuldigd zijn als het een beroep doet op de NOW. Als het uitzendbureau die bij de inlener in rekening brengt zal die de inlening wellicht beëindigen.
   waarna de arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht meestal alsnog eindigt dankzij het uitzendbeding. Overtreedt het uitzendbureau dan één van de voorwaarden?
 • Wat is de sanctie op overtreding van de voorwaarden? Wat gebeurt er als de werkgever failliet gaat tijdens de driemaandsperiode?

Per saldo is het een goede verbetering voor werkgevers en werknemers. Voor werkgevers die al WTV toegewezen hadden gekregen (onbekend is of dat door alle drukte al bij sommigen gebeurd is), geldt op dit moment nog dat zij geen loon zijn verschuldigd. Dit volgt uit artikel 5 van de Regeling onwerkbaar weer. Deze is vandaag niet ingetrokken; de Regeling werktijdverkorting 2004 wel.

Meer over het coronavirus

Meer publicaties over de impact van het coronavirus leest u op onze website. Hier vindt u ook een lijst met contactpersonen binnen ons kantoor die u kunnen adviseren bij vragen over de implicaties van het coronavirus voor uw bedrijf.

Related news

01.04.2020 BE law
Tijdelijke werkloosheid – Maatregelen aangaande telewerk, physical distancing in essentiële en niet-essentiële bedrijven – Sociale verkiezingen

Articles - Elisabeth Matthys en Dieter Demuynck bespreken tijdelijke werkloosheid ten tijde van de Covid-19 crisis. Daarnaast verklaren ze de maatregelen aangaande telewerk en physical distancing in essentiële en niet-essentiële bedrijven, en gaan ze dieper in op de impact van de crisis op de organisatie van de sociale verkiezingen.

Read more

31.03.2020 NL law
Als het moet, kan het snel (en digitaal): vanwege de coronacrisis op weg naar een Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming

Short Reads - In crisistijd kan veel en snel. Beraadslagingen en besluitvorming blijven ook nu noodzakelijk, maar de wettelijke grondslag om dit digitaal te doen ontbreekt. Daarom is er aan de Tweede Kamer een wetsvoorstel terzake voorgelegd, dat slechts in enkele dagen is voorbereid. De wet treedt, zo is de bedoeling, op korte termijn in werking.

Read more

01.04.2020 NL law
Hoofdlijnen NOW: de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid 1 april 2020

Short Reads - Op 1 april 2020 is de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) gepubliceerd. Werkgevers kunnen op grond van de NOW in aanmerking komen voor een subsidie die dient als tegemoetkoming in de loonkosten. De subsidie kan oplopen tot 90% naar rato van de omzetdaling.

Read more

27.03.2020 NL law
Actuele ontwikkelingen rondom de AVA’s van beursvennootschappen en corona

Short Reads - Op 23 maart 2020 heeft het Nederlandse kabinet aanvullende overheidsmaatregelen genomen in het kader van de bestrijding van het coronavirus. Deze maatregelen zijn onder meer gericht op evenementen en samenkomsten. In een nieuwsbericht van het kabinet van 24 maart 2020 zijn deze maatregelen nader geduid (zie ook de Q&A die eveneens door het kabinet is gepubliceerd).

Read more

This website uses cookies. Some of these cookies are essential for the technical functioning of our website and you cannot disable these cookies if you want to read our website. We also use functional cookies to ensure the website functions properly and analytical cookies to personalise content and to analyse our traffic. You can either accept or refuse these functional and analytical cookies.

Privacy – en cookieverklaring