Short Reads

Verwerking van gegevens in het kader van corona (update)

Verwerking van gegevens in het kader van corona (update)

Verwerking van gegevens in het kader van corona (update)

25.03.2020 NL law

Afgelopen vrijdag (20/3/2020) heeft het European Data Protection Board (EDPB) een verklaring afgegeven waarin zij benadrukt dat, ook in deze buitengewone tijden, verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers zorg moeten dragen voor de bescherming van persoonsgegevens. 

De verwerking van persoonsgegevens moet geschieden op een rechtmatige basis, de verzamelde data moet noodzakelijk zijn voor het beoogde doel, de gegevens moeten voor een specifiek en expliciet omschreven doel worden verwerkt, de betrokkenen dienen duidelijk en begrijpelijk te worden geïnformeerd over de verwerking en de doeleinden daarvan en de gegevens moeten goed beschermd zijn. Maatregelen in verband met de huidige crisissituatie en de onderliggende besluitvorming daarvoor dienen goed te worden gedocumenteerd. De EDPB wijst erop dat voor werkgevers de beginselen van proportionaliteit en data minimalisatie zeer belangrijk zijn. Welke en hoeveel  informatie werkgevers bij hun werknemers mogen opvragen en verzamelen en welke informatie zij aan (andere) werknemers of anderen mogen verstrekken, zal afhangen van wat is toegestaan en wat hun verplichtingen zijn onder het nationale arbeids-, gezondheids- en veiligheidsrecht. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geeft aan dat het werkgevers niet is toegestaan medische gegevens te verwerken en zelf werknemers te testen op corona. Van werkgevers wordt verwacht dat zij de instructies van RIVM volgen en hun werknemers daar nadrukkelijk wijzen. Ook mag van werknemers, zeker als die niet thuis werken, gevraagd worden dat zij hun gezondheid scherp in de gaten houden en mag de werkgever hen vragen contact op te nemen met een arts. Gezien de uitzonderlijke situatie van het coronavirus, vindt de AP dat werkgevers werknemers die griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen, of bij twijfel, naar huis mag sturen. Meer hierover vindt u in de Q&A over Privacy & Corona van de AP. Daarnaast hebben de AP, het Nationaal Cyber Security Centrum en het Europese Agentschap voor Cybersecurity aanbevelingen gedaan voor veilig thuis werken, ook deze treft u hieronder.

Zie hieronder enkele bronnen van toezichthouders:

Zie ook Stibbe Verwerking van gegevens in het kader van corona (16.03.2020)

Meer over het coronavirus

Meer publicaties over de impact van het coronavirus leest u op onze website. Hier vindt u ook een lijst met contactpersonen binnen ons kantoor die u kunnen adviseren bij vragen over de implicaties van het coronavirus voor uw bedrijf. 

Related news

20.05.2020 NL law
Stibbe in Amsterdam answers questions from consumers, small business foundations and NGOs about the coronavirus [updated]

Inside Stibbe - In a special Q&A (in Dutch), lawyers from our Amsterdam office share their legal expertise and strive to provide answers to questions put to us by consumers, self-employed persons, enterprises large and small, foundations and NGOs as a result of the corona crisis.

Read more

13.05.2020 NL law
De algemene vergadering en COVID-19

Articles - De uitbraak van het coronavirus stelt ons land voor enorme uitdagingen en heeft aanleiding gegeven tot overheidsmaatregelen die het dagelijks leven van alle Nederlanders verregaand beïnvloeden. Menig huiskamer is omgetoverd tot home-office, horecagelegenheden zijn gesloten en de vele zomerfestivals die ons land kent, kunnen voorlopig geen doorgang vinden. Maar de coronacrisis heeft ook gevolgen voor de organisatie van het belangrijkste evenement voor aandeelhouders van Nederlandse beursvennootschappen: de jaarlijkse algemene vergadering (AVA).

Read more

14.05.2020 NL law
Wijziging NOW: voorafgaande instemming over openbaarmaking in NOW op gespannen voet met de Awb en de Wob

Short Reads - Op 2 april 2020 is de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (“NOW”) in werking getreden. De regeling is snel tot stand gekomen als maatregel tegen de nadelige gevolgen van de corona-crisis. In de praktijk bleek dat de regeling onvolkomenheden bevat en wijzigingen en aanvullingen nodig zijn. Op 4 mei 2020 is een regeling tot wijziging van de NOW gepubliceerd in de Staatscourant.

Read more

12.05.2020 NL law
Kroniek van het mededingingsrecht

Articles - Wat de gevolgen van de coronacrisis zullen zijn voor de samenleving, de economie en – laat staan – het mededingingsbeleid laat zich op het moment van de totstandkoming van deze kroniek niet voorspellen. Wel stond al vast dat het mededingingsrecht zal worden herijkt op basis van de fundamentele uitdagingen die voortvloeien uit zich ontwikkelende ideeën over het belang van industriepolitiek, klimaatverandering en de positie van tech-ondernemingen en de platforms die zij exploiteren.

Read more

14.05.2020 NL law
Corona-special

Articles - Sinds de uitbraak van het coronavirus als veroorzaker van de ziekte COVID-19 lijkt alles anders. Tijdens zijn persconferentie op 31 maart jongstleden verwoordde minister-president Rutte dat door de huidige crisis, als gevolg van de uitbraak van het coronavirus, te omschrijven als een van de hevigste crises in de geschiedenis buiten oorlogstijd. Als historicus had de minister-president wellicht kunnen wijzen op de pandemie die letterlijk een eeuw geleden de wereld trof, toen het virus dat bekend staat als de ‘Spaanse griep’ in de nasleep van een oorlog rondwaarde.

Read more

This website uses cookies. Some of these cookies are essential for the technical functioning of our website and you cannot disable these cookies if you want to read our website. We also use functional cookies to ensure the website functions properly and analytical cookies to personalise content and to analyse our traffic. You can either accept or refuse these functional and analytical cookies.

Privacy – en cookieverklaring