Short Reads

Verwerking van gegevens in het kader van corona (update)

Verwerking van gegevens in het kader van corona (update)

Verwerking van gegevens in het kader van corona (update)

25.03.2020 NL law

Afgelopen vrijdag (20/3/2020) heeft het European Data Protection Board (EDPB) een verklaring afgegeven waarin zij benadrukt dat, ook in deze buitengewone tijden, verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers zorg moeten dragen voor de bescherming van persoonsgegevens. 

De verwerking van persoonsgegevens moet geschieden op een rechtmatige basis, de verzamelde data moet noodzakelijk zijn voor het beoogde doel, de gegevens moeten voor een specifiek en expliciet omschreven doel worden verwerkt, de betrokkenen dienen duidelijk en begrijpelijk te worden geïnformeerd over de verwerking en de doeleinden daarvan en de gegevens moeten goed beschermd zijn. Maatregelen in verband met de huidige crisissituatie en de onderliggende besluitvorming daarvoor dienen goed te worden gedocumenteerd. De EDPB wijst erop dat voor werkgevers de beginselen van proportionaliteit en data minimalisatie zeer belangrijk zijn. Welke en hoeveel  informatie werkgevers bij hun werknemers mogen opvragen en verzamelen en welke informatie zij aan (andere) werknemers of anderen mogen verstrekken, zal afhangen van wat is toegestaan en wat hun verplichtingen zijn onder het nationale arbeids-, gezondheids- en veiligheidsrecht. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geeft aan dat het werkgevers niet is toegestaan medische gegevens te verwerken en zelf werknemers te testen op corona. Van werkgevers wordt verwacht dat zij de instructies van RIVM volgen en hun werknemers daar nadrukkelijk wijzen. Ook mag van werknemers, zeker als die niet thuis werken, gevraagd worden dat zij hun gezondheid scherp in de gaten houden en mag de werkgever hen vragen contact op te nemen met een arts. Gezien de uitzonderlijke situatie van het coronavirus, vindt de AP dat werkgevers werknemers die griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen, of bij twijfel, naar huis mag sturen. Meer hierover vindt u in de Q&A over Privacy & Corona van de AP. Daarnaast hebben de AP, het Nationaal Cyber Security Centrum en het Europese Agentschap voor Cybersecurity aanbevelingen gedaan voor veilig thuis werken, ook deze treft u hieronder.

Zie hieronder enkele bronnen van toezichthouders:

Zie ook Stibbe Verwerking van gegevens in het kader van corona (16.03.2020)

Meer over het coronavirus

Meer publicaties over de impact van het coronavirus leest u op onze website. Hier vindt u ook een lijst met contactpersonen binnen ons kantoor die u kunnen adviseren bij vragen over de implicaties van het coronavirus voor uw bedrijf. 

Related news

08.09.2020 NL law
Bestuursrechter bevestigt: de NOW kent geen ‘hardheidsclausule’ voor uitzonderlijke omstandigheden

Articles - Werkgevers die een NOW-subsidie aanvragen, maar niet voldoen aan alle vereisten, hebben geen recht op deze NOW-subsidie, ook niet in ‘uitzonderlijke gevallen’. Zo oordeelt een rechtbank in de eerste gepubliceerde bestuursrechtelijke uitspraak over de NOW. Deze uitspraak gaat over de eerste tranche van de NOW (de NOW 1), waarvoor van 14 april tot en met 5 juni 2020 subsidieverlening aangevraagd kon worden.

Read more

02.09.2020 NL law
De hoofdlijnen van de NOW-3

Articles - Op 28 augustus 2020 heeft het kabinet de Tweede Kamer geïnformeerd over een omvangrijk steun- en herstelpakket in verband met de economische gevolgen van de coronacrisis. Onderdeel hiervan is het continueren van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-3). Voor een toelichting op de NOW-1 en NOW-2 verwijzen wij naar onze eerdere e-books.

Read more

21.08.2020 NL law
Verlenging werkingsduur Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid

Short Reads - De Minister voor Rechtsbescherming heeft laten weten dat de werkingsduur van de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid (“de Noodwet”) in verband met aanhoudende COVID-19 beperkingen met één maand zal worden verlengd. De Noodwet zou op 1 september 2020 komen te vervallen. Aan de hand van de Noodwet kunnen rechtspersonen tijdelijk afwijken van wettelijke en statutaire bepalingen en kunnen bepaalde termijnen worden uitgesteld.

Read more