Short Reads

De werkgever hoeft geen loon door te betalen bij werktijdverkorting

De werkgever hoeft geen loon door te betalen bij werktijdverkorting

De werkgever hoeft geen loon door te betalen bij werktijdverkorting

13.03.2020 NL law

Bedrijven die een vergunning hebben gekregen voor werktijdverkorting wegens het Coronavirus, hoeven geen loon te betalen. Dit blijkt uit een ministeriële regeling die per 1 januari 2020 van kracht is geworden. Dit aspect was tot nu toe aan de aandacht ontsnapt.

Op rijksoverheid.nl wordt opgemerkt dat werknemers weinig financiële gevolgen van de werktijdverkorting zullen merken. Het idee is dat voor werknemers WW wordt aangevraagd en dat het UWV de uitkering overmaakt naar de werkgever. De werkgever trekt vervolgens de WW-uitkering af van het verschuldigde loon. De loonkosten worden daardoor lager voor de werkgever, maar de werknemer ontvangt hetzelfde. Zo werkte het tot 1 januari 2020, maar dat de werkgever het loon moet doorbetalen, is nu niet meer correct. Per die datum is artikel 7:628 BW gewijzigd, het artikel waarin het recht op loondoorbetaling bij onvoldoende werk is geregeld. Tegelijkertijd is een ministeriële regeling ingevoerd, die wordt aangehaald met de titel: Regeling onwerkbaar weer. Deze titel is misleidend. Er wordt namelijk meer geregeld dan alleen de loonbetaling ingeval van buitengewone natuurlijke omstandigheden, zoals overvloedige regenval en vorst. Ook andere buitengewone, niet natuurlijke omstandigheden, komen in de Regeling aan de orde. Dan geldt namelijk het wat verstopte artikel 5 van de Regeling. Daarin wordt bepaald dat de loondoorbetalingsplicht van de werkgever vervalt, indien toestemming tot werktijdverkorting wordt verkregen. Bij toewijzing van het verzoek tot werktijdverkorting, hoeft dus geen loon te worden betaald.

Nu de werkgever het loon niet hoeft door te betalen, vallen werknemers in principe volledig terug op de WW-uitkering voor het deel dat hun werktijd is verkort. Geen uitzondering wordt gemaakt voor werknemers die onvoldoende WW hebben opgebouwd. Werknemers met hoge salarissen worden evenmin gecompenseerd voor het verschil met een veel lagere WW-uitkering.

Voor werkgevers zal de vraag zijn of zij de werknemers bij werktijdverkorting willen korten door het loon stop te zetten. Wij hebben de indruk dat veel werkgevers tot nu toe het loon geheel doorbetalen. Wellicht doen zij dat wegens goed werkgeverschap, maar wellicht ook omdat ze door rijksoverheid.nl en andere bronnen niet goed waren voorgelicht. Niet iedere werkgever zal de luxe hebben om volledig door te kunnen betalen. Op grond van de Regeling onwerkbaar weer hoeft dat ook niet.

Financieele Dagblad

Op 15 maart 2020 verscheen het artikel 'Loondoorbetaling bij werktijdverkorting onzeker' in het Financieele Dagblad waaraan Ea en Emma een bijdrage leverden. Lees het artikel via: https://fd.nl/economie-politiek/1337653/loondoorbetaling-bij-werktijdverkorting-onzeker 

Meer over het coronavirus

Meer publicaties over de impact van het coronavirus leest u op onze website. Hier vindt u ook een lijst met contactpersonen binnen ons kantoor die u kunnen adviseren bij vragen over de implicaties van het coronavirus voor uw bedrijf.

Team

Related news

29.07.2020 NL law
Over temperaturen ten tijde van corona

Articles - Met haar standpunt ten aanzien van het meten van temperaturen van werknemers, geeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verduidelijking over de reikwijdte van haar toezicht. Deze nuancering houdt in dat, als er geen sprake is van verwerking van persoonsgegevens, de AVG niet geldt en de AP dus niet handhavend kan optreden.

Read more

28.07.2020 BE law
Adoption de mesures complémentaires de soutien pour les entreprises en difficulté ou en restructuration

Articles - Si certains employeurs peuvent affronter la crise actuelle en mettant en œuvre un régime de chômage temporaire – consistant soit en une suspension complète du contrat de travail ou en une suspension partielle et partant à l’application d’une réduction du temps de travail – d’autres employeurs sont contraints de procéder à des licenciements.  Des mesures complémentaires de soutien ont été adoptées afin de compenser la diminution des activités par une réduction du temps de travail, permettant ainsi de faire baisser le coût du travail sans devoir procéder à des licenciements.

Read more

16.07.2020 NL law
Beroep op i-grond verworpen: i-grond niet bedoeld als reparatiegrond (annotatie)

Articles - Sinds begin dit jaar het startschot werd gegeven met de eerste uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland (JAR 2020/60, m.nt. A.M. Helstone) voor jurisprudentie over de i-grond, is tot nu toe in geen enkele gepubliceerde uitspraak een ontbindingsverzoek op basis van de cumulatiegrond toegewezen. De belangrijkste reden voor afwijzing in de tot nu toe gepubliceerde i-grond-rechtspraak is doorgaans dat de werkgever heeft nagelaten om een zelfstandige onderbouwing te geven voor de i-grond, los van de andere aangevoerde ontslaggronden.

Read more