Short Reads

De werkgever hoeft geen loon door te betalen bij werktijdverkorting

De werkgever hoeft geen loon door te betalen bij werktijdverkorting

De werkgever hoeft geen loon door te betalen bij werktijdverkorting

13.03.2020 NL law

Bedrijven die een vergunning hebben gekregen voor werktijdverkorting wegens het Coronavirus, hoeven geen loon te betalen. Dit blijkt uit een ministeriële regeling die per 1 januari 2020 van kracht is geworden. Dit aspect was tot nu toe aan de aandacht ontsnapt.

Op rijksoverheid.nl wordt opgemerkt dat werknemers weinig financiële gevolgen van de werktijdverkorting zullen merken. Het idee is dat voor werknemers WW wordt aangevraagd en dat het UWV de uitkering overmaakt naar de werkgever. De werkgever trekt vervolgens de WW-uitkering af van het verschuldigde loon. De loonkosten worden daardoor lager voor de werkgever, maar de werknemer ontvangt hetzelfde. Zo werkte het tot 1 januari 2020, maar dat de werkgever het loon moet doorbetalen, is nu niet meer correct. Per die datum is artikel 7:628 BW gewijzigd, het artikel waarin het recht op loondoorbetaling bij onvoldoende werk is geregeld. Tegelijkertijd is een ministeriële regeling ingevoerd, die wordt aangehaald met de titel: Regeling onwerkbaar weer. Deze titel is misleidend. Er wordt namelijk meer geregeld dan alleen de loonbetaling ingeval van buitengewone natuurlijke omstandigheden, zoals overvloedige regenval en vorst. Ook andere buitengewone, niet natuurlijke omstandigheden, komen in de Regeling aan de orde. Dan geldt namelijk het wat verstopte artikel 5 van de Regeling. Daarin wordt bepaald dat de loondoorbetalingsplicht van de werkgever vervalt, indien toestemming tot werktijdverkorting wordt verkregen. Bij toewijzing van het verzoek tot werktijdverkorting, hoeft dus geen loon te worden betaald.

Nu de werkgever het loon niet hoeft door te betalen, vallen werknemers in principe volledig terug op de WW-uitkering voor het deel dat hun werktijd is verkort. Geen uitzondering wordt gemaakt voor werknemers die onvoldoende WW hebben opgebouwd. Werknemers met hoge salarissen worden evenmin gecompenseerd voor het verschil met een veel lagere WW-uitkering.

Voor werkgevers zal de vraag zijn of zij de werknemers bij werktijdverkorting willen korten door het loon stop te zetten. Wij hebben de indruk dat veel werkgevers tot nu toe het loon geheel doorbetalen. Wellicht doen zij dat wegens goed werkgeverschap, maar wellicht ook omdat ze door rijksoverheid.nl en andere bronnen niet goed waren voorgelicht. Niet iedere werkgever zal de luxe hebben om volledig door te kunnen betalen. Op grond van de Regeling onwerkbaar weer hoeft dat ook niet.

Financieele Dagblad

Op 15 maart 2020 verscheen het artikel 'Loondoorbetaling bij werktijdverkorting onzeker' in het Financieele Dagblad waaraan Ea en Emma een bijdrage leverden. Lees het artikel via: https://fd.nl/economie-politiek/1337653/loondoorbetaling-bij-werktijdverkorting-onzeker 

Meer over het coronavirus

Meer publicaties over de impact van het coronavirus leest u op onze website. Hier vindt u ook een lijst met contactpersonen binnen ons kantoor die u kunnen adviseren bij vragen over de implicaties van het coronavirus voor uw bedrijf.

Team

Related news

17.06.2021 NL law
SER advies 2021-2025: de belangrijkste aanbevelingen op het terrein van de arbeidsmarkt besproken

Short Reads - Inleiding Op 2 juni 2021 presenteerde de Sociaal Economische Raad (SER) het ontwerpadvies ‘Sociaal-Economisch beleid 2021-2025. Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving’. Dit advies behelst een breed pakket aan voorstellen dat voor brede welvaart in Nederland moet zorgen. De SER adviseert het kabinet fors te investeren in de arbeidsmarkt en de publieke sector.

Read more

14.06.2021 NL law
Verplichte deelneming in bedrijfstakpensioenfonds voor Duitse chauffeurs in dienst van in Nederland gevestigde onderneming (annotatie)

Short Reads - In deze annotatie becommentarieert Astrid Helstone een uitspraak van het hof Arnhem-Leeuwarden. Deze uitspraak gaat over een werkgever met een in Nederland gevestigde onderneming in het beroepsvervoer over de weg. Deze werkgever heeft ongeveer 90 werknemers in dienst, van wie tien werknemers de Duitse nationaliteit hebben en in Duitsland wonen. Partijen verschillen van mening over de vraag of deze tien Duitse werknemers verplicht zijn tot deelneming in het Pensioenfonds Vervoer.

Read more

02.06.2021 NL law
Kabinet kondigt NOW-4 en een wijziging van de omzetberekening aan

Short Reads - Er komt een nieuwe NOW-subsidieregeling, de NOW-4. Dit heeft het kabinet aangekondigd in de Kamerbrief van 27 mei 2021. De subsidievoorwaarden onder de NOW-4 zullen grotendeels gelijk zijn aan de voorwaarden voor een subsidie onder de vijfde tranche van de NOW-3. Ook informeert het kabinet de Tweede Kamer over een wijziging inzake de bepaling van de omzet, die zal worden ingevoerd in de NOW-3 en de NOW-4.

Read more