umraniye escort pendik escort
maderba.com
implant
olabahis
canli poker siteleri meritslot oleybet giris adresi betgaranti
escort antalya
istanbul escort
sirinevler escort
antalya eskort bayan
brazzers
sikis
Short Reads

'Bedrijven dreigen door corona op grote schaal het loodje te leggen. Wetgever grijp in!'

Bedrijven dreigen door corona op grote schaal het loodje te leggen. W

'Bedrijven dreigen door corona op grote schaal het loodje te leggen. Wetgever grijp in!'

17.03.2020 NL law

Door het gemak waarmee krediet kon worden verkregen en de extreem lage kosten ervan, hebben veel bedrijven grote leningen aangetrokken. De schuldenpositie van bedrijven is nog nooit zo groot geweest.

De “gecontroleerde” verspreiding van het Coronavirus, wat nu wereldwijd het beleid lijkt te gaan worden, betekent dat gedurende een periode van maanden de economie voor een belangrijk deel op slot gaat. In zijn toespraak gisterenavond had minister-president Rutte het over de horeca, de theaters en over onze nationale trots KLM. Er zijn echter ook veel andere bedrijven die onvermijdelijk in grote problemen gaan komen en op enig moment – dat kan al heel snel zijn – niet meer in staat zullen zijn om aan hun verplichtingen te voldoen. Hoewel de overheid werkt aan noodmaatregelen, zullen de meeste bedrijven die in de problemen komen mogelijk niet veel meer hulp van de overheid kunnen verwachten dan uitstel voor de verplichting hun belastingen te betalen. Een aantal bedrijven zal daarnaast weliswaar een zekere mate van overheidssteun ontvangen, maar steeds zal gelden dat de overheid waarschijnlijk niet bereid zal zijn alle verliezen voor haar rekening te nemen, als zij dat al zou kunnen. Ook de aandeelhouders en financiers zullen daarom een deel van de verliezen voor hun rekening moeten nemen.

 Dat laatste zal niet gemakkelijk zijn. Een bedrijf kent vaak meer dan één aandeelhouder en een groot aantal schuldeisers, die het in korte tijd met elkaar eens zouden moeten worden over de vraag wie de last zullen dragen en voor welk deel. De ervaring leert dat dat vaak niet mogelijk zal zijn. Om te voorkomen dat voor onze economie belangrijke bedrijven daardoor vastlopen en kapot gaan, zal een gedwongen schuldsanering moeten plaatsvinden. Op dit moment bestaan daarvoor drie mogelijkheden: een schuldenakkoord in surseance van betaling of een dergelijk akkoord in faillissement, en een zogeheten doorstart in faillissement. De surseance en het akkoord in faillissement kennen zo veel tekortkomingen en nadelen, dat deze middelen slechts zelden succes hebben. Ook aan de doorstart in faillissement zijn belangrijke tekortkomingen en nadelen verbonden. Deze tekortkomingen en nadelen zijn al lange tijd bekend en hebben geleid tot het initiatief van het ministerie van Justitie & Veiligheid om een wet voor te bereiden met een vierde instrument dat veel van deze tekortkomingen en nadelen niet kent: de Wet Homologatie Onderhands Akkoord, kortweg “WHOA” geheten. Deze WHOA maakt het mogelijk om met de nodige waarborgen voor alle betrokkenen op een snelle en evenwichtige wijze bedrijven te saneren en is bij uitstek geschikt om in de huidige situatie te worden toegepast. De WHOA is voorbereid in samenwerking met deskundigen uit onder meer de insolventiepraktijk, de rechterlijke macht en het bedrijfsleven, en wordt breed gesteund.

 Wij hebben dit instrument nu heel hard nodig. Nogmaals: voorkomen moet worden dat voor onze samenleving, voor onze economie, voor onze werkgelegenheid, belangrijke bedrijven als gevolg van de Corona-crisis kapot gaan. In deze buitengewone tijd dient daarom nu snel een buitengewone maatregel te worden getroffen en dient deze wet als noodwet op de kortst mogelijke termijn te worden ingevoerd.

Toni van Hees en Job van Hooff, advocaten bij Stibbe in Amsterdam

 

De oproep van Toni van Hees en Job van Hooff verscheen ook in verschillende media, zie onder andere:

Meer over het coronavirus

Meer publicaties over de impact van het coronavirus leest u op onze website. Hier vindt u ook een lijst met contactpersonen binnen ons kantoor die u kunnen adviseren bij vragen over de implicaties van het coronavirus voor uw bedrijf.

Team

Related news

01.02.2021 NL law
Inwerkingtreding WHOA

Short Reads - Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord ("WHOA") in werking getreden. De WHOA biedt ondernemingen de mogelijkheid om buiten een formele insolventieprocedure een financiële herstructurering door te voeren door middel van een door de rechter goedgekeurd herstructureringsplan.

Read more

24.02.2021 NL law
How certain elements of the Dutch scheme may (or may not) affect ISDA Master Agreements

Articles - On 1 January 2021, the legislative framework for court-approved restructurings of debts outside formal insolvency proceedings (hereafter referred to as the ‘Dutch scheme’, or simply, the ‘scheme’) entered into force. Under the Dutch scheme a debt restructuring plan can be submitted to the creditors for voting, whereby a majority can bind a minority within each class of creditors and the competent court has the power to make the plan binding on dissenting classes of creditors.

Read more

01.02.2021 NL law
Eerste NOW-uitspraak van de Centrale Raad van Beroep bevestigt dat mogelijk nadelige bepalingen in de NOW niet onevenredig zijn

Short Reads - De eerste NOW-uitspraak van de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep (hierna: CRvB) is gepubliceerd. De uitspraak betreft het hoger beroep van een uitspraak waarover wij eerder een short read schreven. In die uitspraak toetst de bestuursrechter of een bepaling in de NOW mogelijk in strijd is met het evenredigheidsbeginsel en daarom buiten toepassing zou moeten worden gelaten. De rechtbank ziet hiervoor geen aanleiding. In de onderhavige uitspraak bevestigt de CRvB het oordeel van de rechtbank.

Read more

29.01.2021 NL law
Geen ruimte voor correctie NOW-aanvraag achteraf (annotatie)

Short Reads - In deze annotatie bespreken Astrid Helstone en Thomas Boot twee uitspraken waarbij de bestuursrechter onderzoekt of fouten in de NOW-aanvraag achteraf gecorrigeerd kunnen worden. De bestuursrechter oordeelt dat een beroep op verschoonbaarheid, behoudens administratieve belemmeringen, ook niet wordt gehonoreerd in de gevallen waarin geen sprake is van fraude of oneigenlijk gebruik. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat de NOW geen hardheidsclausule kent en dus geen ruimte biedt voor maatwerk.

Read more