Short Reads

'Bedrijven dreigen door corona op grote schaal het loodje te leggen. Wetgever grijp in!'

Bedrijven dreigen door corona op grote schaal het loodje te leggen. W

'Bedrijven dreigen door corona op grote schaal het loodje te leggen. Wetgever grijp in!'

17.03.2020 NL law

Door het gemak waarmee krediet kon worden verkregen en de extreem lage kosten ervan, hebben veel bedrijven grote leningen aangetrokken. De schuldenpositie van bedrijven is nog nooit zo groot geweest.

De “gecontroleerde” verspreiding van het Coronavirus, wat nu wereldwijd het beleid lijkt te gaan worden, betekent dat gedurende een periode van maanden de economie voor een belangrijk deel op slot gaat. In zijn toespraak gisterenavond had minister-president Rutte het over de horeca, de theaters en over onze nationale trots KLM. Er zijn echter ook veel andere bedrijven die onvermijdelijk in grote problemen gaan komen en op enig moment – dat kan al heel snel zijn – niet meer in staat zullen zijn om aan hun verplichtingen te voldoen. Hoewel de overheid werkt aan noodmaatregelen, zullen de meeste bedrijven die in de problemen komen mogelijk niet veel meer hulp van de overheid kunnen verwachten dan uitstel voor de verplichting hun belastingen te betalen. Een aantal bedrijven zal daarnaast weliswaar een zekere mate van overheidssteun ontvangen, maar steeds zal gelden dat de overheid waarschijnlijk niet bereid zal zijn alle verliezen voor haar rekening te nemen, als zij dat al zou kunnen. Ook de aandeelhouders en financiers zullen daarom een deel van de verliezen voor hun rekening moeten nemen.

 Dat laatste zal niet gemakkelijk zijn. Een bedrijf kent vaak meer dan één aandeelhouder en een groot aantal schuldeisers, die het in korte tijd met elkaar eens zouden moeten worden over de vraag wie de last zullen dragen en voor welk deel. De ervaring leert dat dat vaak niet mogelijk zal zijn. Om te voorkomen dat voor onze economie belangrijke bedrijven daardoor vastlopen en kapot gaan, zal een gedwongen schuldsanering moeten plaatsvinden. Op dit moment bestaan daarvoor drie mogelijkheden: een schuldenakkoord in surseance van betaling of een dergelijk akkoord in faillissement, en een zogeheten doorstart in faillissement. De surseance en het akkoord in faillissement kennen zo veel tekortkomingen en nadelen, dat deze middelen slechts zelden succes hebben. Ook aan de doorstart in faillissement zijn belangrijke tekortkomingen en nadelen verbonden. Deze tekortkomingen en nadelen zijn al lange tijd bekend en hebben geleid tot het initiatief van het ministerie van Justitie & Veiligheid om een wet voor te bereiden met een vierde instrument dat veel van deze tekortkomingen en nadelen niet kent: de Wet Homologatie Onderhands Akkoord, kortweg “WHOA” geheten. Deze WHOA maakt het mogelijk om met de nodige waarborgen voor alle betrokkenen op een snelle en evenwichtige wijze bedrijven te saneren en is bij uitstek geschikt om in de huidige situatie te worden toegepast. De WHOA is voorbereid in samenwerking met deskundigen uit onder meer de insolventiepraktijk, de rechterlijke macht en het bedrijfsleven, en wordt breed gesteund.

 Wij hebben dit instrument nu heel hard nodig. Nogmaals: voorkomen moet worden dat voor onze samenleving, voor onze economie, voor onze werkgelegenheid, belangrijke bedrijven als gevolg van de Corona-crisis kapot gaan. In deze buitengewone tijd dient daarom nu snel een buitengewone maatregel te worden getroffen en dient deze wet als noodwet op de kortst mogelijke termijn te worden ingevoerd.

Toni van Hees en Job van Hooff, advocaten bij Stibbe in Amsterdam

 

De oproep van Toni van Hees en Job van Hooff verscheen ook in verschillende media, zie onder andere:

Meer over het coronavirus

Meer publicaties over de impact van het coronavirus leest u op onze website. Hier vindt u ook een lijst met contactpersonen binnen ons kantoor die u kunnen adviseren bij vragen over de implicaties van het coronavirus voor uw bedrijf.

Team

Related news

03.04.2020 NL law
COVID-19 and the Financial Markets

Short Reads - As COVID-19 spreads across the globe, companies face various legal issues related to the disease and its spread. These issues result in disruption to business, alongside the related regulatory and contractual implications. The crisis is severely affecting financial institutions and financial markets too. Both the Dutch and European financial regulators are closely monitoring the situation given the continuing impact of the COVID-19 pandemic on the financial markets.

Read more

02.04.2020 NL law
Stibbe in Amsterdam answers questions from consumers, small business foundations and NGOs about the coronavirus

Inside Stibbe - In a special Q&A (in Dutch), lawyers from our Amsterdam office share their legal expertise and strive to provide answers to questions put to us by consumers, self-employed persons, enterprises large and small, foundations and NGOs as a result of the corona crisis.

Read more

03.04.2020 NL law
Volledig virtuele AVA of ledenvergadering wordt mogelijk; instellen van noodwet goedgekeurd door Ministerraad

Short Reads - Vandaag heeft de Ministerraad ingestemd met toezending naar de Raad van State van een noodwet. Deze noodwet zal het voor alle rechtspersonen mogelijk maken om een volledig virtuele algemene vergadering of ledenvergadering te houden. Nederland volgt daarmee andere Europese landen zoals Italië, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg.

Read more

01.04.2020 BE law
Tijdelijke werkloosheid – Maatregelen aangaande telewerk, physical distancing in essentiële en niet-essentiële bedrijven – Sociale verkiezingen

Articles - Elisabeth Matthys en Dieter Demuynck bespreken tijdelijke werkloosheid ten tijde van de Covid-19 crisis. Daarnaast verklaren ze de maatregelen aangaande telewerk en physical distancing in essentiële en niet-essentiële bedrijven, en gaan ze dieper in op de impact van de crisis op de organisatie van de sociale verkiezingen.

Read more

This website uses cookies. Some of these cookies are essential for the technical functioning of our website and you cannot disable these cookies if you want to read our website. We also use functional cookies to ensure the website functions properly and analytical cookies to personalise content and to analyse our traffic. You can either accept or refuse these functional and analytical cookies.

Privacy – en cookieverklaring