Short Reads

'Bedrijven dreigen door corona op grote schaal het loodje te leggen. Wetgever grijp in!'

Bedrijven dreigen door corona op grote schaal het loodje te leggen. W

'Bedrijven dreigen door corona op grote schaal het loodje te leggen. Wetgever grijp in!'

17.03.2020 NL law

Door het gemak waarmee krediet kon worden verkregen en de extreem lage kosten ervan, hebben veel bedrijven grote leningen aangetrokken. De schuldenpositie van bedrijven is nog nooit zo groot geweest.

De “gecontroleerde” verspreiding van het Coronavirus, wat nu wereldwijd het beleid lijkt te gaan worden, betekent dat gedurende een periode van maanden de economie voor een belangrijk deel op slot gaat. In zijn toespraak gisterenavond had minister-president Rutte het over de horeca, de theaters en over onze nationale trots KLM. Er zijn echter ook veel andere bedrijven die onvermijdelijk in grote problemen gaan komen en op enig moment – dat kan al heel snel zijn – niet meer in staat zullen zijn om aan hun verplichtingen te voldoen. Hoewel de overheid werkt aan noodmaatregelen, zullen de meeste bedrijven die in de problemen komen mogelijk niet veel meer hulp van de overheid kunnen verwachten dan uitstel voor de verplichting hun belastingen te betalen. Een aantal bedrijven zal daarnaast weliswaar een zekere mate van overheidssteun ontvangen, maar steeds zal gelden dat de overheid waarschijnlijk niet bereid zal zijn alle verliezen voor haar rekening te nemen, als zij dat al zou kunnen. Ook de aandeelhouders en financiers zullen daarom een deel van de verliezen voor hun rekening moeten nemen.

 Dat laatste zal niet gemakkelijk zijn. Een bedrijf kent vaak meer dan één aandeelhouder en een groot aantal schuldeisers, die het in korte tijd met elkaar eens zouden moeten worden over de vraag wie de last zullen dragen en voor welk deel. De ervaring leert dat dat vaak niet mogelijk zal zijn. Om te voorkomen dat voor onze economie belangrijke bedrijven daardoor vastlopen en kapot gaan, zal een gedwongen schuldsanering moeten plaatsvinden. Op dit moment bestaan daarvoor drie mogelijkheden: een schuldenakkoord in surseance van betaling of een dergelijk akkoord in faillissement, en een zogeheten doorstart in faillissement. De surseance en het akkoord in faillissement kennen zo veel tekortkomingen en nadelen, dat deze middelen slechts zelden succes hebben. Ook aan de doorstart in faillissement zijn belangrijke tekortkomingen en nadelen verbonden. Deze tekortkomingen en nadelen zijn al lange tijd bekend en hebben geleid tot het initiatief van het ministerie van Justitie & Veiligheid om een wet voor te bereiden met een vierde instrument dat veel van deze tekortkomingen en nadelen niet kent: de Wet Homologatie Onderhands Akkoord, kortweg “WHOA” geheten. Deze WHOA maakt het mogelijk om met de nodige waarborgen voor alle betrokkenen op een snelle en evenwichtige wijze bedrijven te saneren en is bij uitstek geschikt om in de huidige situatie te worden toegepast. De WHOA is voorbereid in samenwerking met deskundigen uit onder meer de insolventiepraktijk, de rechterlijke macht en het bedrijfsleven, en wordt breed gesteund.

 Wij hebben dit instrument nu heel hard nodig. Nogmaals: voorkomen moet worden dat voor onze samenleving, voor onze economie, voor onze werkgelegenheid, belangrijke bedrijven als gevolg van de Corona-crisis kapot gaan. In deze buitengewone tijd dient daarom nu snel een buitengewone maatregel te worden getroffen en dient deze wet als noodwet op de kortst mogelijke termijn te worden ingevoerd.

Toni van Hees en Job van Hooff, advocaten bij Stibbe in Amsterdam

 

De oproep van Toni van Hees en Job van Hooff verscheen ook in verschillende media, zie onder andere:

Meer over het coronavirus

Meer publicaties over de impact van het coronavirus leest u op onze website. Hier vindt u ook een lijst met contactpersonen binnen ons kantoor die u kunnen adviseren bij vragen over de implicaties van het coronavirus voor uw bedrijf.

Team

Related news

29.07.2020 NL law
Over temperaturen ten tijde van corona

Articles - Met haar standpunt ten aanzien van het meten van temperaturen van werknemers, geeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verduidelijking over de reikwijdte van haar toezicht. Deze nuancering houdt in dat, als er geen sprake is van verwerking van persoonsgegevens, de AVG niet geldt en de AP dus niet handhavend kan optreden.

Read more

28.07.2020 BE law
Adoption de mesures complémentaires de soutien pour les entreprises en difficulté ou en restructuration

Articles - Si certains employeurs peuvent affronter la crise actuelle en mettant en œuvre un régime de chômage temporaire – consistant soit en une suspension complète du contrat de travail ou en une suspension partielle et partant à l’application d’une réduction du temps de travail – d’autres employeurs sont contraints de procéder à des licenciements.  Des mesures complémentaires de soutien ont été adoptées afin de compenser la diminution des activités par une réduction du temps de travail, permettant ainsi de faire baisser le coût du travail sans devoir procéder à des licenciements.

Read more

08.07.2020 NL law
Dutch State breached duty of care in providing information to victims and surviving relatives of plane crash

Short Reads - Earlier this year, the District Court in The Hague ruled that the Dutch State is liable vis-à-vis the victims and surviving relatives of a 1992 plane crash in Faro, Portugal. The State was found liable because it is responsible for the information provided by the Dutch Aviation Safety Board (a government agency) to the victims and surviving relatives. This information, on the causes of the crash was deemed by the court to be incorrect and incomplete.

Read more

07.07.2020 NL law
Wetsvoorstel Wet Homologatie onderhands akkoord aangenomen door de Tweede Kamer

Short Reads - Het Wetsvoorstel Wet Homologatie onderhands akkoord (“WHOA”) is op 26 mei 2020 door de Tweede Kamer aangenomen en is momenteel in behandeling bij de Eerste Kamer. De WHOA combineert aspecten van de Engelse Scheme of Arrangement en de Amerikaanse Chapter 11 procedure. Ondernemingen die in zwaar weer verkeren krijgen de mogelijkheid om hun schulden buiten formele insolventieprocedures te herstructureren door een akkoord op te leggen aan (een deel van) de schuldeisers. De verwachting is dat de wet dit najaar in werking zal treden.

Read more