Neodyum Miknatis
amateur porn
implant
olabahis
Casino Siteleri
Kayseri escort
canli poker siteleri kolaybet meritslot
escort antalya
istanbul escort
sirinevler escort
antalya eskort bayan
Short Reads

ECB verwacht dat banken klimaat- en milieurisico's integreren in strategie, governance, risicobeheer en informatieverschaffing

ECB verwacht dat banken klimaat- en milieurisico's integreren in stra

ECB verwacht dat banken klimaat- en milieurisico's integreren in strategie, governance, risicobeheer en informatieverschaffing

04.06.2020 NL law

De Europese Centrale Bank (ECB) verwacht dat banken klimaat- en milieurisico’s meewegen bij de formulering en uitvoering van strategie, governance en risicobeheer. Ook moeten banken transparanter worden door de informatie over dergelijke risico's te verbeteren. Dit blijkt uit een (ontwerp) gids die de centrale bank heeft gepubliceerd.

Banken lijken klimaatverandering en milieuproblemen voornamelijk te bezien vanuit het oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De ECB wil dat banken binnen het huidige prudentiële kader voorbereid zijn op het risicobeheer van en de informatieverschaffing over klimaat- en milieurisico’s, conform het Actieplan van de Europese Commissie voor de financiering van duurzame groei en het Actieplan van de Europese Bankautoriteit inzake duurzame financiering. Dit is belangrijk omdat deze risico’s van invloed kunnen zijn op bestaande prudentiële risicocategorieën en een aanzienlijke impact kunnen hebben op de reële economie en de banken.

Klimaat- en milieurisico’s worden doorgaans onderscheiden in twee risicofactoren, namelijk fysieke risico’s en transitierisico’s. Fysieke risico’s kunnen door klimaatverandering of milieuaantasting direct leiden tot schade aan eigendommen of een lagere productiviteit. Indirect kunnen deze risico’s aanleiding zijn voor bijvoorbeeld een verstoring van de toeleveringsketens. Transitierisico’s zien op financiële verliezen die direct of indirect voortvloeien uit de overgang naar een koolstofarme en duurzame economie. Die risico’s kunnen bijvoorbeeld ontstaan door een relatief abrupte invoering van klimaat- en milieubeleidsmaatregelen, door technologische vooruitgang of door veranderingen in het marktsentiment en marktvoorkeuren.

De gids met de verwachtingen van de ECB moet ertoe leiden dat banken in de eurozone tijdig een integrale en toekomstgerichte aanpak van klimaat- en milieurisico’s ontwikkelen. De ECB heeft de gids samen met de nationale toezichthouders opgesteld, zodat de gids in het hele eurogebied (naar evenredigheid) zal worden toegepast in het toezicht op significante (grote) en minder significante banken.

Banken en andere belanghebbenden kunnen reageren op de (ontwerp) gids van de ECB. Deze consultatieperiode eindigt op 25 september 2020.

Bron: ECB

Team

Related news

09.10.2020 NL law
Wnb-vergunningplicht voor ‘bestaand gebruik’ na 1 januari 2020? Geen vergunningplicht, maar de wet biedt geen duidelijkheid

Short Reads - Op 1 januari 2020 trad de Spoedwet aanpak stikstof (SAS) in werking. Deze wet wijzigde de Wet natuurbescherming (Wnb). Een onderdeel van de wetswijziging is het vervallen van de uitzondering op de vergunningplicht voor bestaand gebruik. In dit blog gaan wij in op wat bestaand gebruik inhoudt en of nog een beroep gedaan kan worden op deze uitzondering van de vergunningplicht.

Read more

19.10.2020 NL law
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geeft nadere handvatten voor extern salderen als mitigerende maatregel en hoe die maatregel zijn beslag moet krijgen in besluitvorming

Short Reads - Op 30 september 2020 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) einduitspraak over het inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk (Inpassingsplan). Het Inpassingsplan voorziet in de ontwikkeling van een bovenregionaal bedrijventerrein voor grootschalige en havengerelateerde logistieke bedrijven. De ontwikkeling van het bedrijventerrein zal leiden tot een toename van stikstofdepositie op verschillende Natura 2000-gebieden.

Read more

08.10.2020 LU law
Edouard d'Anterroches contributes to BLI's white paper on microfinance

Articles - Stibbe Luxembourg's Funds Partner Edouard d'Anterroches was amongst the few international experts asked by the Banque de Luxembourg Investments to take part in four workshops covering sustainable finance, impact investing and ESG topics. He co-authored the resulting white paper on microfinance which gathers interesting conclusions of the workshops.

Read more

30.09.2020 LU law
Renewed flexibility for Luxembourg companies to defer meetings in presence

Articles - In the context of the COVID-19 pandemic and continuing applicable travel restrictions and the encouragement of the Luxembourg Government to observe social distancing including in a business environment, the Luxembourg Government has decided to extend the possibility to hold meetings without physical attendance until 31 December, 2020.

Read more