Articles

Loondoorbetaling bij gebrek aan werk tijdens de coronacrisis (annotatie)

Loondoorbetaling bij gebrek aan werk tijdens de coronacrisis (annotat

Loondoorbetaling bij gebrek aan werk tijdens de coronacrisis (annotatie)

16.07.2020 NL law

In deze annotatie becommentarieert Jaap van Slooten de eerste twee uitspraken die gaan over loondoorbetaling bij gebrek aan werk tijdens de coronacrisis.

In een van deze uitspraken vindt de rechter dat de coronacrisis op zich een reden kan zijn om tot loonaanpassing te komen. Het blijkt echter dat er enkele waarborgen gelden, zoals overleg, omvang van de aanpassing en perspectief op de duur daarvan, die deze werkgever niet had gerespecteerd. Jaap vindt het opvallend dat de rechter deze vraag benadert vanuit het wijzigingsrecht (artikel 7:611 BW) in plaats vanuit het recht op loondoorbetaling (artikel 7:628 BW).

Related news

27.06.2022 NL law
Kabinet wil schijnzelfstandigheid aanpakken door intensivering handhaving door Belastingdienst en uiterlijk per 1 januari 2025 opheffing van het handhavingsmoratorium

Articles - Op vrijdag 24 juni jl. hebben de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst een schriftelijke kabinetsreactie gegeven op de rapporten van de Algemene Rekenkamer (ARK) en de Auditdienst Rijk (ADR) over de handhaving op schijnzelfstandigheid door de Belastingdienst. Johan Vrolijk bespreekt in dit blogbericht de kabinetsreactie nadat eerst kort is ingegaan op de achtergrond, het geldende handhavingsmoratorium en de rapporten van de ARK en ADR.

Read more

26.07.2022 NL law
Verplichte cao en pensioen: niet perse voor alle werkgevers in de groep

Short Reads - Als één groepsvennootschap verplicht onder een cao of bedrijfstakpensioenregeling valt, geldt dit dan ook voor andere vennootschappen/werkgevers in de groep? Hoe werkt dit indien de ondernemingsactiviteiten (bijv. verkoop, logistiek, vervoer) verdeeld zijn over verschillende BV’s, maar elkaar wel aanvullen? Recente rechtspraak over reisbemiddelaar Prijsvrij.nl en (eerder) online supermarkt Picnic biedt meer duidelijkheid.

Read more

11.05.2022 NL law
De afweging van grondrechten in het kader van corona

Articles - COVID-19 heeft de maatschappij voor dilemma’s geplaatst bij de afweging van volksgezondheid en bescherming van kwetsbaren tegenover vrijheden van het individu. In Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context schetsen Frederiek Fernhout en Judica Krikke de onderliggende rechten en vrijheden die vastgelegd zijn in het Europese grondrechtenkader, de AVG en nationale arbeidswetgeving en bespreken zij hoe deze tegen elkaar moeten worden afgewogen in de context van coronamaatregelen.

Read more