Articles

Loondoorbetaling bij gebrek aan werk tijdens de coronacrisis (annotatie)

Loondoorbetaling bij gebrek aan werk tijdens de coronacrisis (annotat

Loondoorbetaling bij gebrek aan werk tijdens de coronacrisis (annotatie)

16.07.2020 NL law

In deze annotatie becommentarieert Jaap van Slooten de eerste twee uitspraken die gaan over loondoorbetaling bij gebrek aan werk tijdens de coronacrisis.

In een van deze uitspraken vindt de rechter dat de coronacrisis op zich een reden kan zijn om tot loonaanpassing te komen. Het blijkt echter dat er enkele waarborgen gelden, zoals overleg, omvang van de aanpassing en perspectief op de duur daarvan, die deze werkgever niet had gerespecteerd. Jaap vindt het opvallend dat de rechter deze vraag benadert vanuit het wijzigingsrecht (artikel 7:611 BW) in plaats vanuit het recht op loondoorbetaling (artikel 7:628 BW).

Related news

23.09.2020 NL law
Stibbe NOW-team lanceert website over de NOW

Short Reads - Met de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) wil het Nederlandse kabinet de economische gevolgen van de coronacrisis dempen en de werkgelegenheid zoveel mogelijk behouden. Deze subsidie voor werkgevers werd op 17 maart 2020 aangekondigd en is inmiddels meerdere malen verlengd. De wijzigingen zijn complex en omvangrijk.

Read more

16.09.2020 NL law
Het bonus- en dividendverbod bij een beroep op de NOW-subsidie

Articles - De vraag of het gerechtvaardigd is om bonussen en dividend in corona crisistijd uit te keren, is een actueel maatschappelijk thema. Dit geldt in het bijzonder voor ondernemingen die een beroep doen op staatssteun, waaronder de huidige loonkostensubsidieregeling ingevolge de Tijdelijke noodmaat regel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (de “NOW”).

Read more

08.09.2020 NL law
Bestuursrechter bevestigt: de NOW kent geen ‘hardheidsclausule’ voor uitzonderlijke omstandigheden

Articles - Werkgevers die een NOW-subsidie aanvragen, maar niet voldoen aan alle vereisten, hebben geen recht op deze NOW-subsidie, ook niet in ‘uitzonderlijke gevallen’. Zo oordeelt een rechtbank in de eerste gepubliceerde bestuursrechtelijke uitspraak over de NOW. Deze uitspraak gaat over de eerste tranche van de NOW (de NOW 1), waarvoor van 14 april tot en met 5 juni 2020 subsidieverlening aangevraagd kon worden.

Read more

02.09.2020 NL law
De hoofdlijnen van de NOW-3

Articles - Op 28 augustus 2020 heeft het kabinet de Tweede Kamer geïnformeerd over een omvangrijk steun- en herstelpakket in verband met de economische gevolgen van de coronacrisis. Onderdeel hiervan is het continueren van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-3). Voor een toelichting op de NOW-1 en NOW-2 verwijzen wij naar onze eerdere e-books.

Read more