Articles

Ruimte voor maatwerk in Groningen: het kan eenvoudig geregeld worden

Lijfsdwang tegen autoriteiten die weigeren vereiste milieumaatregelen

Ruimte voor maatwerk in Groningen: het kan eenvoudig geregeld worden

14.01.2020 NL law

Met de instelling van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) per 19 maart 2018 is de afwikkeling van de aardbevingsschade in Groningen in een enorme stroomversnelling gekomen. Minister Wiebes is daar terecht trots op. Met het wetsvoorstel Tijdelijke Wet Groningen (TWG) wordt deze commissie omgevormd tot Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Dat is een verdere verbetering, omdat het IMG meer mogelijkheden zal hebben dan de TCMG om alle soorten schade te behandelen.

Helaas heeft de wetgever een probleem bij de schadeafwikkeling links laten liggen of zelfs over het hoofd gezien: het IMG moet de schadeclaims beoordelen op basis van algemeen burgerlijk recht. Dat zal een rem zetten op de snelheid en effectiviteit van de schadeafwikkeling, omdat het toepassen van algemeen burgerlijk recht op de Groningse situatie tot allerlei juridische hoofdbrekens leidt. Dat is de afgelopen jaren al gebleken en in 2020 zal het niet anders zijn. Daarom zou de wetgever er goed aan doen om van het IMG een echt schadefonds te maken, met eigen, specifieke en op elkaar afgestemde regels over de afhandeling en beoordeling van schadeclaims. De Groningse situatie is daar bij uitstek geschikt voor, omdat het gaat om zeer grote aantallen claims die op elkaar lijken en zich daarom goed lenen voor (gestandaardiseerd) maatwerk. Denk daarbij aan forfaitaire vergoedingen voor immateriële schade zoals het schadefonds geweldsmisdrijven dit al jaren doet. In een artikel (in het eerste nummer van het Nederlands Juristenblad van dit jaar beschrijf ik waarom en hoe de wetgever deze stap zou moeten zetten en dat dit vrij eenvoudig gerealiseerd kan worden met een kleine wijziging in het wetsvoorstel. Het artikel is een bewerking van een voordracht op het symposium van de Studiekring normatieve uitleg op vrijdag 1 november 2019 te Rotterdam. Omdat de ontwikkelingen in Groningen snel gaan heb ik dit artikel geactualiseerd per 1/1/2020. Die geactualiseerde versie vindt u hier.

Het bericht ‘Ruimte voor maatwerk in Groningen: het kan eenvoudig geregeld worden‘ is een bericht van Stibbeblog.nl.

Related news

16.01.2020 NL law
De Amsterdamse milieuzone voor brom- en snorfietsen: voertuigen van een bepaald jaar weren is mogelijk bij ontbreken van een redelijk alternatief

Short Reads - ABRvS 20 november 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3865 Deze blog is het vierde deel in een reeks Stibbeblogs over gemeentelijke milieuzones. In 2017 oordeelde de Afdeling over de milieuzone voor personen- en bestelauto’s met dieselmotoren in Utrecht. In 2018 presenteerde de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat haar beleid voor harmonisatie van uiteenlopende gemeentelijke milieuzones. Een jaar geleden maakten wij in een FAQ de balans op over de harmonisatie van milieuzones.

Read more

10.01.2020 NL law
FAQ: de bestuurlijke lus

Short Reads - De zogenoemde bestuurlijke lus kan beroepsprocedures binnen het bestuursrecht versnellen, maar de toepassing hiervan kan soms vragen oproepen. In dit artikel bespreken Jan van Oosten en Bram Schmidt wat de bestuurlijke lus is, wanneer deze kan worden toegepast, hoe een bestuurlijke lus verloopt en hoe een bestuurlijke lus kan eindigen.

Read more

Our website uses functional cookies for the functioning of the website and analytic cookies that enable us to generate aggregated visitor data. We also use other cookies, such as third party tracking cookies - please indicate whether you agree to the use of these other cookies:

Privacy – en cookieverklaring