Articles

Ruimte voor maatwerk in Groningen: het kan eenvoudig geregeld worden

Lijfsdwang tegen autoriteiten die weigeren vereiste milieumaatregelen

Ruimte voor maatwerk in Groningen: het kan eenvoudig geregeld worden

14.01.2020 NL law

Met de instelling van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) per 19 maart 2018 is de afwikkeling van de aardbevingsschade in Groningen in een enorme stroomversnelling gekomen. Minister Wiebes is daar terecht trots op. Met het wetsvoorstel Tijdelijke Wet Groningen (TWG) wordt deze commissie omgevormd tot Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Dat is een verdere verbetering, omdat het IMG meer mogelijkheden zal hebben dan de TCMG om alle soorten schade te behandelen.

Helaas heeft de wetgever een probleem bij de schadeafwikkeling links laten liggen of zelfs over het hoofd gezien: het IMG moet de schadeclaims beoordelen op basis van algemeen burgerlijk recht. Dat zal een rem zetten op de snelheid en effectiviteit van de schadeafwikkeling, omdat het toepassen van algemeen burgerlijk recht op de Groningse situatie tot allerlei juridische hoofdbrekens leidt. Dat is de afgelopen jaren al gebleken en in 2020 zal het niet anders zijn. Daarom zou de wetgever er goed aan doen om van het IMG een echt schadefonds te maken, met eigen, specifieke en op elkaar afgestemde regels over de afhandeling en beoordeling van schadeclaims. De Groningse situatie is daar bij uitstek geschikt voor, omdat het gaat om zeer grote aantallen claims die op elkaar lijken en zich daarom goed lenen voor (gestandaardiseerd) maatwerk. Denk daarbij aan forfaitaire vergoedingen voor immateriële schade zoals het schadefonds geweldsmisdrijven dit al jaren doet. In een artikel (in het eerste nummer van het Nederlands Juristenblad van dit jaar beschrijf ik waarom en hoe de wetgever deze stap zou moeten zetten en dat dit vrij eenvoudig gerealiseerd kan worden met een kleine wijziging in het wetsvoorstel. Het artikel is een bewerking van een voordracht op het symposium van de Studiekring normatieve uitleg op vrijdag 1 november 2019 te Rotterdam. Omdat de ontwikkelingen in Groningen snel gaan heb ik dit artikel geactualiseerd per 1/1/2020. Die geactualiseerde versie vindt u hier.

Het bericht ‘Ruimte voor maatwerk in Groningen: het kan eenvoudig geregeld worden‘ is een bericht van Stibbeblog.nl.

Related news

02.04.2020 NL law
Stibbe in Amsterdam answers questions from consumers, small business foundations and NGOs about the coronavirus

Inside Stibbe - In a special Q&A (in Dutch), our Amsterdam office share their legal expertise and strive to provide answers to questions put to us by consumers, self-employed persons, enterprises large and small, foundations and NGOs as a result of the corona crisis.

Read more

27.03.2020 BE law
Bijzondere volmachten in tijden van crisis: wat kan en wat niet?

Short Reads - In haar advies van 25 maart 2020 analyseert de afdeling Wetgeving van de Raad van State het wetsvoorstel van 21 maart 2020 tot bijzondere machtiging aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19. Het advies brengt de algemene beginselen inzake bijzondere machten in herinnering en plaatst daarnaast enkele kritische kanttekeningen bij het wetsvoorstel zelf. Voor liefhebbers van het grondwettelijk recht vormt het advies van de afdeling Wetgeving daarom een welgekomen afleiding in tijden van lockdown. 

Read more

31.03.2020 NL law
Als het moet, kan het snel (en digitaal): vanwege de coronacrisis op weg naar een Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming

Short Reads - In crisistijd kan veel en snel. Beraadslagingen en besluitvorming blijven ook nu noodzakelijk, maar de wettelijke grondslag om dit digitaal te doen ontbreekt. Daarom is er aan de Tweede Kamer een wetsvoorstel terzake voorgelegd, dat slechts in enkele dagen is voorbereid. De wet treedt, zo is de bedoeling, op korte termijn in werking.

Read more

22.03.2020 BE law
Les fenêtres (vues et jours) dans l’ère du nouveau Code civil. Que faut-il retenir ?

Articles - La loi portant création d'un Code civil a été promulguée le 13 avril 2019 et publiée le 14 mai 2019 au Moniteur belge. La loi portant le livre 3 « Les biens » du Code civil a, quant à elle, été promulguée le 4 février 2020 et vient d’être publiée ce 17 mars 2020. Ce livre 3 entrera en vigueur le 1er septembre 2021. Que prévoit-il en matière de vues et de jours ? Voici un bref aperçu.

Read more

19.03.2020 NL law
Nederland ‘op slot gooien’ vanwege corona: wie is daartoe bevoegd?

Short Reads - ‘Het coronavirus houdt ons land in de greep’. Dit waren de eerste woorden van premier Rutte toen hij maandag 16 maart 2020 Nederland toesprak over de coronacrisis. In de strijd tegen (de verdere verspreiding van) het coronavirus kiest het kabinet er momenteel voor om het virus maximaal te controleren. Maximaal controleren betekent maatregelen nemen om de piek in het aantal besmettingen af te vlakken en dit aantal te verspreiden over een langere periode.

Read more

This website uses cookies. Some of these cookies are essential for the technical functioning of our website and you cannot disable these cookies if you want to read our website. We also use functional cookies to ensure the website functions properly and analytical cookies to personalise content and to analyse our traffic. You can either accept or refuse these functional and analytical cookies.

Privacy – en cookieverklaring