Articles

Ruimte voor maatwerk in Groningen: het kan eenvoudig geregeld worden

Lijfsdwang tegen autoriteiten die weigeren vereiste milieumaatregelen

Ruimte voor maatwerk in Groningen: het kan eenvoudig geregeld worden

14.01.2020 NL law

Met de instelling van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) per 19 maart 2018 is de afwikkeling van de aardbevingsschade in Groningen in een enorme stroomversnelling gekomen. Minister Wiebes is daar terecht trots op. Met het wetsvoorstel Tijdelijke Wet Groningen (TWG) wordt deze commissie omgevormd tot Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Dat is een verdere verbetering, omdat het IMG meer mogelijkheden zal hebben dan de TCMG om alle soorten schade te behandelen.

Helaas heeft de wetgever een probleem bij de schadeafwikkeling links laten liggen of zelfs over het hoofd gezien: het IMG moet de schadeclaims beoordelen op basis van algemeen burgerlijk recht. Dat zal een rem zetten op de snelheid en effectiviteit van de schadeafwikkeling, omdat het toepassen van algemeen burgerlijk recht op de Groningse situatie tot allerlei juridische hoofdbrekens leidt. Dat is de afgelopen jaren al gebleken en in 2020 zal het niet anders zijn. Daarom zou de wetgever er goed aan doen om van het IMG een echt schadefonds te maken, met eigen, specifieke en op elkaar afgestemde regels over de afhandeling en beoordeling van schadeclaims. De Groningse situatie is daar bij uitstek geschikt voor, omdat het gaat om zeer grote aantallen claims die op elkaar lijken en zich daarom goed lenen voor (gestandaardiseerd) maatwerk. Denk daarbij aan forfaitaire vergoedingen voor immateriële schade zoals het schadefonds geweldsmisdrijven dit al jaren doet. In een artikel (in het eerste nummer van het Nederlands Juristenblad van dit jaar beschrijf ik waarom en hoe de wetgever deze stap zou moeten zetten en dat dit vrij eenvoudig gerealiseerd kan worden met een kleine wijziging in het wetsvoorstel. Het artikel is een bewerking van een voordracht op het symposium van de Studiekring normatieve uitleg op vrijdag 1 november 2019 te Rotterdam. Omdat de ontwikkelingen in Groningen snel gaan heb ik dit artikel geactualiseerd per 1/1/2020. Die geactualiseerde versie vindt u hier.

Het bericht ‘Ruimte voor maatwerk in Groningen: het kan eenvoudig geregeld worden‘ is een bericht van Stibbeblog.nl.

Related news

20.01.2022 NL law
E-book: belangrijkste ontwikkelingen bestuursrecht en omgevingsrecht 2021 in blogs en podcasts

Articles - De bestuursrechtadvocaten van Stibbe in Amsterdam bloggen regelmatig over actuele onderwerpen op het gebied van het bestuursrecht en het omgevingsrecht. In dit e-book zijn voor u de belangrijkste bestuursrechtelijke blogs en podcasts over 2021 gebundeld. Deze blogs geven een goed beeld van de ontwikkelingen uit het afgelopen jaar. Veel van deze ontwikkelingen zetten zich voort in 2022. Onderwerpen waarover we het komende jaar waarschijnlijk nog veel gaan horen zijn:

Read more

20.01.2022 BE law
Stibbe Bruxelles nomme cinq nouveaux Counsels

Inside Stibbe - Bruxelles, le 20 janvier 2022 – Le bureau bruxellois de Stibbe a nommé Bastiaan Schelstraete (Environment & Planning), Stefanie François (Environment & Planning), David Verwaerde (Dispute Resolution), Lizelotte De Maeyer (Tax) et Pieter-Jan Leemen (Banking & Finance) en tant que Counsels et ce, à compter du 1er janvier 2022. Ces nouvelles nominations témoignent de l'engagement continu de Stibbe à renforcer ses pratiques par la promotion de ses talents internes.

Read more

20.01.2022 BE law
Stibbe Brussels appoints five new Counsel

Inside Stibbe - Brussels, 20 January 2022 – The Brussels office of Stibbe has promoted Bastiaan Schelstraete (Environment & Planning), Stefanie François (Environment & Planning), David Verwaerde (Dispute Resolution), Lizelotte De Maeyer (Tax) and Pieter-Jan Leemen (Banking & Finance) to Counsel effective as of 1 January 2022. The new appointments demonstrate Stibbe’s ongoing commitment to promoting in-house talent to strengthen its practices.

Read more

13.01.2022 NL law
Overbruggingsregeling windturbinenormen na uitspraak windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding

Short Reads - In een Kamerbrief van 17 december 2021 bespreekt de toenmalige staatssecretaris van I&W het 'Actieprogramma Verankering milieubescherming na Nevele'. Dat programma, waarbij ministeries en decentrale overheden betrokken zijn, moet bevoegde gezagen ondersteunen bij hun besluitvorming over windturbines en voorziet onder meer in een overbruggingsregeling voor vergunde en bestaande windparken. De belangrijkste punten uit die Kamerbrief en enkele andere relevante gevolgen die de uitspraak Delfzijl Zuid Uitbreiding tot nu toe heeft gehad, bespreken wij in dit blog.

Read more

20.01.2022 BE law
Stibbe Brussel benoemt vijf nieuwe Counsels

Inside Stibbe - Brussel, 20 januari 2022 – Stibbe in Brussel heeft Bastiaan Schelstraete (Environment & Planning), Stefanie François (Environment & Planning), David Verwaerde (Dispute Resolution), Lizelotte De Maeyer (Tax) en Pieter-Jan Leemen (Banking & Finance) tot Counsel benoemd met ingang van 1 januari 2022. De nieuwe benoemingen kaderen in Stibbe’s beleid om intern talent te promoten en praktijkgroepen te versterken.

Read more

11.01.2022 NL law
Webinar "Trends en ontwikkelingen in het bestuurs- en omgevingsrecht"

Seminar - Tijdens een webinar op donderdag 20 januari, 15.00 – 17.00 uur, gaan de bestuursrechtadvocaten van Stibbe in op relevante trends en ontwikkelingen in het Bestuurs- en omgevingsrecht. Er wordt teruggekeken op de belangrijkste ontwikkelingen van afgelopen jaar en u wordt geïnformeerd over wat u in 2022 kunt verwachten.

Read more