umraniye escort pendik escort
maderba.com
implant
olabahis
canli poker siteleri meritslot oleybet giris adresi betgaranti
escort antalya
istanbul escort
sirinevler escort
antalya eskort bayan
brazzers
sikis
Short Reads

Lidstaatoptie uitstel ESEF

Lidstaatoptie uitstel ESEF

Lidstaatoptie uitstel ESEF

21.12.2020 NL law

Uit de gewijzigde Europese Transparantierichtlijn (Richtlijn 2013/50/EU) en de daarop gebaseerde Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/815 volgt dat uitgevende instellingen hun jaarlijkse financiële verslaggeving zullen moeten opstellen en algemeen verkrijgbaar stellen in het zogenoemde European Single Electronic Format (“ESEF”).

De verplichting tot het opstellen en publiceren van de jaarlijkse verslaggeving in ESEF houdt, kort gezegd, in dat de jaarlijkse verslaggeving in XHTML-formaat zal moeten worden opgesteld en dat bepaalde onderdelen van de verslaggeving zullen moeten worden gemarkeerd door zogenoemde XBRL-tags. Volgens de Europese Commissie zou ESEF het opstellen en beschikbaar stellen van verslaggeving vergemakkelijken en de toegankelijkheid, analyse en vergelijking van verslaggeving bevorderen.

De verplichting tot het opstellen en publiceren van jaarlijkse verslaggeving in ESEF is van toepassing op jaarlijkse verslaggeving over boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020. Mede gelet op de impact van COVID-19 op uitgevende instellingen hebben de lidstaten, het Europees Parlement en de Europese Commissie op 15 december 2020 overeenstemming bereikt over een wijziging van de Transparantierichtlijn. Deze wijziging komt erop neer dat lidstaten de optie krijgen de verplichte toepassing van ESEF met één jaar uit te stellen. Lidstaten hebben hierdoor de keuze om de verplichte toepassing van ESEF pas van toepassing te laten zijn op de jaarlijkse verslaggeving over boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2021.

Het is op dit moment nog niet bekend of de Nederlandse wetgever gebruik zal maken van de lidstaatoptie om de verplichte toepassing van ESEF met een jaar uit te stellen. Het Ministerie van Financiën gaat op dit moment na of de ons omringende landen van de lidstaatoptie gebruik zullen maken. Op basis van de resultaten van die inventarisatie zal de Nederlandse wetgever een beslissing nemen. Landen waarvan reeds bekend is dat zij uitstel zullen verlenen zijn Frankrijk en Zweden, alsmede het Verenigd Koninkrijk.

Mocht de Nederlandse wetgever géén gebruik maken van de lidstaatoptie, dan zal de door uitgevende instellingen te publiceren jaarlijkse verslaggeving over boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020 in ESEF moeten worden opgesteld en gepubliceerd. De verwachting is dat de beslissing over een eventueel uitstel van ESEF door de Nederlandse wetgever in de eerste helft van januari 2021 door het Ministerie van Financiën zal worden genomen en bekendgemaakt.

Team

Related news

18.02.2021 NL law
Recent developments: Dutch corporate law

Short Reads - This is our biannual newsletter covering the main developments in Dutch corporate law. In this Corporate Update we provide an overview of the implementation of the Dutch UBO Register, we mention the entry into force of the WHOA and we discuss current developments regarding (foreign) investment control and gender diversity at the top.

Read more

24.02.2021 NL law
How certain elements of the Dutch scheme may (or may not) affect ISDA Master Agreements

Articles - On 1 January 2021, the legislative framework for court-approved restructurings of debts outside formal insolvency proceedings (hereafter referred to as the ‘Dutch scheme’, or simply, the ‘scheme’) entered into force. Under the Dutch scheme a debt restructuring plan can be submitted to the creditors for voting, whereby a majority can bind a minority within each class of creditors and the competent court has the power to make the plan binding on dissenting classes of creditors.

Read more

22.02.2021 EU law
EU Regulator’s response to the Reddit rally

Short Reads - A massive stock market rally recently suddenly developed with respect to GameStop’s shares, a moribund chain of video game stores in the United States. The instigators: users of the investment forum r/wallstreetbets on Reddit. On 17 February 2021, the European Securities and Markets Authority delivered its strongest warning yet about the risks of using social media for investing, cautioning that any effort to coordinate trades online could violate EU market abuse regulations.

Read more

02.02.2021 NL law
Voortgang wetsvoorstel inzake evenwichtige man/vrouwverhouding

Short Reads - Op 4 november 2020 is het Wetsvoorstel voor het evenwichtiger maken van de verhouding mannen/vrouwen in de top van grote bedrijven tezamen met de memorie van toelichting bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel introduceert een wettelijk diversiteitsquotum voor RvC’s van beursvennootschappen. Daarnaast moeten grote NV’s en BV’s ambitieuze en passende doelen in de vorm van een streefcijfer vaststellen om genderdiversiteit in het bestuur, RvC en senior management te bevorderen.

Read more