Articles

Kroniek van het Europese Aanbestedingsrecht

Kroniek van het Europese Aanbestedingsrecht

Kroniek van het Europese Aanbestedingsrecht

09.12.2020 NL law

Net als voorgaande jaren verzorgt Stibbe de kroniek van het Europese aanbestedingsrecht in het Tijdschrift voor Bouwrecht.

Deze jaarlijks verschijnende kroniek vat een aantal belangrijke uitspraken samen die door het Europese Hof van Justitie (Hof) zijn gewezen op het gebied van het aanbestedingsrecht in de tweede helft van 2019 en de eerste helft van 2020.

In deze editie behandelen Iris Hendriksen en Erik Verweij arresten die uiteenlopende aanbestedingsrechtelijke thema’s beslaan. Deze kroniek geeft een goed beeld van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van aanbestedingenrechtspraak en is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Bouwrecht 2020/131.

Bekijk de Kroniek van het Europese Aanbestedingsrecht.

Team

Related news

07.10.2021 NL law
Intrekking van natuurvergunningen en de praktijk: de stand van zaken en de rol van significantie van eventuele effecten

Short Reads - Onherroepelijke natuurvergunningen lijken anno 2021 geen rustig bezit meer te zijn. Bij provincies liggen op dit moment verzoeken voor om tot intrekking van (onherroepelijke) natuurvergunningen over te gaan. Intrekking zou een noodzakelijke passende maatregel zijn ter uitvoering van artikel 6, lid 2 Habitatrichtlijn. Jurisprudentie geeft inmiddels enige duidelijkheid. Maar de praktijk blijkt weerbarstig en laat zien dat de nodige vragen onbeantwoord blijven. In dit blog bespreken wij de stand van zaken.

Read more