Articles

Deregulering leidt tot ongewenste onzekerheid

Deregulering leidt tot ongewenste onzekerheid

Deregulering leidt tot ongewenste onzekerheid

28.12.2020 NL law

Redactioneel in het tijdschrift Bouwrecht op 6 november 2020 inzake deregulering van activiteiten.

In 2014 schreef ik in dit tijdschrift het redactioneel ‘Deregulering leidt tot lastenverzwaring’ (BR 2014/128). Dat richtte zich op de complexiteit van het Activiteitenbesluit met algemene regels voor inrichtingen. Ook zonder vergunningplicht (= deregulering) dienen bedrijven, toezichthouders en bijvoorbeeld omwonenden zich door het Activiteitenbesluit en -regeling te worstelen om te weten welke regels gelden. De systematiek van het Activiteitenbesluit is er inmiddels niet eenvoudiger op geworden (zie bijvoorbeeld artikel 2.3a lid 2 Abm, ABRvS 3 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1171, of vergelijk artikel 3.7 lid 7 Abm met artikel 2.3a lid 3 Abm).

Klik hier voor het volledige redactioneel.

Auteur: Anna Collignon

Bron: Bouwrecht 2020/79

Publicatiedatum: 6 november 2020

 

Team

Related news

30.09.2022 NL law
FAQ: Bodembeschermingsrecht

Articles - Bij de verkoop van vastgoed en grond speelt de status van de bodem vaak een grote rol. Kopers willen graag weten of er sprake is van bodemverontreiniging en zo ja, wie verantwoordelijk is voor het saneren ervan. In dit blogbericht wordt in FAQ-vorm besproken wat er juridisch gezien geldt voor de bescherming van de bodem.

Read more

13.09.2022 NL law
Afdeling oordeelt: geen algemene plicht tot nul-emissie van zeer zorgwekkende stof PFOS bij watervergunning voor lozing.

Short Reads - Recent oordeelde de Afdeling dat er bij de watervergunning voor lozingen geen algemene plicht is voor nul-emissies van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). De beste beschikbare technieken (BBT) bij een lozing eisen ook geen nul-emissie van ZZS voor alle lozingen. Dit is voor zover wij weten de eerste uitspraak waarin de Afdeling dit expliciet overweegt. Wij lichten deze uitspraak hierna uitgebreider toe.

Read more