Articles

Ontbindingsverzoek op de i-grond toegewezen (annotatie)

Ontbindingsverzoek op de i-grond toegewezen (annotatie)

Ontbindingsverzoek op de i-grond toegewezen (annotatie)

27.08.2020 NL law

In deze annotatie bespreekt Astrid Helstone een uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland waarin, na een stroom van afwijzingen sinds de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), een beroep op de i-grond (cumulatiegrond) slaagt.

Astrid beperkt zich in deze annotatie tot twee opvallende aspecten van de uitspraak: (i) de onderbouwing van de toekenning en de hoogte van de extra vergoeding ter compensatie van de toewijzing van de ontbinding op de i-grond (de cumulatievergoeding), en (ii) de vraag naar de meerwaarde van de i-grond ten opzichte van de g-grond (verstoorde arbeidsverhouding). Zij sluit af met enkele opmerkingen over de kansen die de cumulatievergoeding biedt voor nadere gedachtenvorming, mede in het licht van de aanbevelingen van de Commissie-Borstlap.

Related news

27.06.2022 NL law
Kabinet wil schijnzelfstandigheid aanpakken door intensivering handhaving door Belastingdienst en uiterlijk per 1 januari 2025 opheffing van het handhavingsmoratorium

Articles - Op vrijdag 24 juni jl. hebben de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst een schriftelijke kabinetsreactie gegeven op de rapporten van de Algemene Rekenkamer (ARK) en de Auditdienst Rijk (ADR) over de handhaving op schijnzelfstandigheid door de Belastingdienst. Johan Vrolijk bespreekt in dit blogbericht de kabinetsreactie nadat eerst kort is ingegaan op de achtergrond, het geldende handhavingsmoratorium en de rapporten van de ARK en ADR.

Read more

26.07.2022 NL law
Verplichte cao en pensioen: niet perse voor alle werkgevers in de groep

Short Reads - Als één groepsvennootschap verplicht onder een cao of bedrijfstakpensioenregeling valt, geldt dit dan ook voor andere vennootschappen/werkgevers in de groep? Hoe werkt dit indien de ondernemingsactiviteiten (bijv. verkoop, logistiek, vervoer) verdeeld zijn over verschillende BV’s, maar elkaar wel aanvullen? Recente rechtspraak over reisbemiddelaar Prijsvrij.nl en (eerder) online supermarkt Picnic biedt meer duidelijkheid.

Read more

11.05.2022 NL law
De afweging van grondrechten in het kader van corona

Articles - COVID-19 heeft de maatschappij voor dilemma’s geplaatst bij de afweging van volksgezondheid en bescherming van kwetsbaren tegenover vrijheden van het individu. In Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context schetsen Frederiek Fernhout en Judica Krikke de onderliggende rechten en vrijheden die vastgelegd zijn in het Europese grondrechtenkader, de AVG en nationale arbeidswetgeving en bespreken zij hoe deze tegen elkaar moeten worden afgewogen in de context van coronamaatregelen.

Read more