I am Tijn Kortmann
Environment and Planning specialist
Public Law specialist

Tijn Kortmann

Tijn specialises in administrative law, environment and planning and governmental liability.

He advises and litigates on behalf of his clients from the public sector (ministries, provinces, municipalities, water boards), the regulated sector (fossil, wind, nuclear energy, public housing, healthcare, bailiff’s society) and the private sector (chemical industry, project development, building and construction, FMCG, retail).

Furthermore, Tijn specialises in the negotiation and drafting of contracts, and in conflict resolution with public authorities.

Tijn teaches at Utrecht University and in various post academic programs. He is the editorial chairman of Reed Elsevier's Kennisbank Bestuursrecht and editor of Kluwer's Bedrijfsjuridische berichten and Administratiefrechtelijke Beslissingen.

  • Languages: Dutch, English, French
  • Admitted to the Amsterdam Bar: 1996

Experience

Related news

05.04.2016 NL law
Een nieuw normen- en handhavingstelsel voor Schiphol en enkele andere wijzigingen – deel II

Articles -

Hierbij een tweede bericht over het wetsvoorstel aangaande een nieuw normen- en handhavingstelsel voor Schiphol en enkele andere wijzigingen. In dit bericht behandelen wij het nieuwe normen- en handhavingstelsel. Tot slot worden twee bestaande overlegplatforms (CROS en Alderstafel) samengevoegd in de Omgevingsraad Schiphol. Op 8 maart 2016 heeft de Eerste Kamer dit wetsvoorstel als hamerstuk afgedaan.

Read more

20.04.2016 NL law
Evaluatiewet bestuursrechtelijke geldschuldenregeling

Short Reads -

Op internetconsultatie.nl is een ontwerpwetsvoorstel gepubliceerd tot aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht naar aanleiding van de evaluatie van de geldschuldenregeling (titel 4.4 Awb). Het wetsvoorstel geeft bestuursorganen de mogelijkheid om de uitbetaling van voorschotten op te schorten en voorziet in het opschorten van de verjaringstermijn van de bevoegdheid tot invordering van verbeurde dwangsommen, om de positie van derden bij de inning van verbeurde dwangsommen te versterken. De maatregelen die in het voorstel zijn genomen, heeft de Minister van Veiligheid en Justitie al aangekondigd in zijn brief aan de Tweede Kamer van 4 september 2014.

Read more

01.04.2016 NL law
Een nieuw normen- en handhavingstelsel voor Schiphol en enkele andere wijzigingen – deel I

Short Reads -

Recent heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen waarbij een nieuw normen- en handhavingstelsel wordt geïntroduceerd voor Schiphol. Verder zal het mogelijk zijn om ook bij bestemmingsplan af te wijken van het Luchthavenindelingsbesluit. Tot slot worden twee bestaande overlegplatforms (CROS en Alderstafel) samengevoegd in de Omgevingsraad Schiphol. Op 8 maart 2016 heeft de Eerste Kamer dit voorstel als hamerstuk afgedaan.

Read more

08.04.2016 NL law
Een nieuw normen- en handhavingstelsel voor Schiphol en enkele andere wijzigingen – deel III

Short Reads -

Recent heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen waarbij een nieuw normen- en handhavingstelsel wordt geïntroduceerd voor Schiphol. Verder zal het mogelijk zijn om ook bij bestemmingsplan af te wijken van het Luchthavenindelingsbesluit. Tot slot worden twee bestaande overlegplatforms (CROS en Alderstafel) samengevoegd in de Omgevingsraad Schiphol. Op 8 maart 2016 heeft de Eerste Kamer dit voorstel als hamerstuk afgedaan.

Read more

01.03.2016 NL law
Eervolle vermelding Stibbe advocaten in het juryrapport voor de mooiste annotatie van 2015 in het juridische tijdschrift AB

Inside Stibbe -

Op 15 januari 2016 werd de AB jaarprijs 2015 uitgereikt voor de mooiste noot die in 2015 in het juridische tijdschrift AB is verschenen. In het juryrapport van Alex Brenninkmeijer staat een eervolle vermelding voor de mooie noot van Tijn Kortmann bij het arrest van de Hoge Raad over artikel 7:12 van de Awb, de degelijke annotatie van Annemarie Drahmann over standplaatsvergunningen en voor de annotatie van Christien Saris en Lisa van der Maden met schitterende schema’s om inzicht te geven in matigingsgronden in het Arboboetebeleid.

Read more

Other specialists

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy and Cookie Policy